Open Access i licencja CC BY-NC

Otwarty dostęp umożliwia korzystanie z umieszczonych w Internecie publikacji naukowych bez technicznych i prawnych ograniczeń zgodnie z przepisami prawa autorskiego lub na mocy nieograniczonej wolnej licencji Creative Commons. Open Access zakłada możliwość istnienia otwartych repozytoriów, z dostępem dla każdego zainteresowanego użytkownika oraz recenzowanych czasopism Open Access. W trosce o zapewnienie najwyższych standardów w nauce oraz o przestrzeganie dobrych praktyk w prowadzeniu i upowszechnianiu wyników badań naukowych, zgodnych z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (obecnie MEiN) na temat kierunków rozwoju otwartego dostępu do publikacji i wyników badań naukowych w Polsce z 2018 roku, Instytut Badań Naukowych PAN (współwłaściciel rocznika „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” wspólnie z Uniwersytetem Warszawskim) przyjął dokument określający zasady publikowania online.

Utworzone w 2010 roku Repozytorium Cyfrowe Instytutów Naukowych PAN (RCIN) wspomaga publikowanie w otwartym dostępie (model Open Access z wykorzystaniem licencji Creative Commons) utworów naukowych także PT Autorów rocznika naukowego „Napis”, co służy upowszechnianiu wyników badań.

Artykuły publikowane w naszym czasopiśmie objęte są licencją CC BY-NC. Wszystkie artykuły są trwale archiwizowane w RCIN.

Uwzględniając najlepsze praktyki zgodne z polityką otwartego dostępu Instytut Badań Literackich PAN (w tym również Wydawnictwo, czasopisma należące do Instytutu oraz przy nim afiliowane) 1 lutego 2021 roku opublikował dokument instytutowej polityki otwartego dostępu do publikacji naukowych wraz z danymi badawczymi (zob. plik PDF na stronie IBL PAN).

Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie Polityki otwartości Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk.

Informacje o Polityce IBL PAN dostępne są w międzynarodowym repozytorium polityk otwartości The Registry of Open Access Repositories Mandatory Archiving Policies.

Open Access, CC BY-NC

vignette