Obecność w bazach danych

„Napis” jest obecny w następujących bazach danych:

na platformie Open Edition

oraz w repozytoriach instytutowych i zewnętrznych:

vignette