„Napis” I (1994)

Literatura okolicznościowa i użytkowa

Zeszyt poświęcony zjawiskom literackim i paraliterackim, dotyczącym głównie czasów stanisławowskich i okolicznościowej literatury politycznej początku panowania Poniatowskiego (kazania z okazji rocznic królewskich, wygląd kuchni Stanisława Augusta i receptury kulinarne nadwornego kuchmistrza ostatniego króla Polski). Pozostałe artykuły podejmują problematykę okolicznościowości w teatrze, listów z epoki staropolskiej czy wpływu Biblii i użytkowych tekstów liturgicznych stosowanych w Kościele katolickim na polszczyznę.

Literatura okolicznościowa i użytkowa (Zamiast wstępu)

Artykuł (PDF)

List jako forma wypowiedzi w humanistycznych traktatach pedagogicznych powstałych na gruncie polskim

Artykuł (PDF)

Biblizmy w języku staropolskim

Artykuł (PDF)

Gabriel Podoski w opinii okolicznościowej literatury politycznej z oprac. utworu: Rozmowa księcia prymasa Podoskiego z księdzem Przedwojewskim biskupem ekskapucynem 1769 Anno

Artykuł (PDF)

Poetyckie reakcje na porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego

Artykuł (PDF)

O „urządzeniu” kuchni Króla JM Stanisława Augusta

Artykuł (PDF)

Królewskie kaznodziejstwo okolicznościowe czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego

Artykuł (PDF)

Przeżycie, przestrzeń, obraz. Publiczność a okoliczności epoki

Artykuł (PDF)

vignette