„Napis” XII (2006)

Krwawy świt, mroczny dzień…

Tom niemal w całości składa się z materiałów z sandomierskiej konferencji pod wiele mówiącym tytułem Krwawy świt, mroczny dzień… Problemy Rzeczypospolitej początku XVII wieku w literaturze okolicznościowej. Spotkanie stało się okazją do podjęcia wyprawy śladami historii tego burzliwego okresu, próbą rozpoznania przyczyn i skutków tamtych krwawych wydarzeń oraz zaprezentowania literackich komentarzy poświęconych politycznym i społecznym kwestiom Rzeczpospolitej Obojga Narodów, uwikłanej w konflikty zbrojne. Jej angażowanie się w sprawy własnych sąsiadów, trudna polityka wewnętrzna państwa, zmagania wojenne… – to tylko niektóre zagadnienia poruszane przez autorów. Wśród tekstów o charakterze interdyscyplinarnym zgromadzonych w niniejszym tomie, a zaprezentowanych wcześniej w trakcie obrad (od 11 do 13 października 2006 roku w Sandomierzu) w kilku blokach tematycznych, zamieszczone zostały analizy i interpretacje różnych rodzajów ówczesnego polskiego piśmiennictwa (proza publicystyczna, poezja epicka i pieśniowa – w tym nowe znaleziska z archiwów szwedzkich). Materiały zamieszczone w księdze uzupełniają artykuły z działu Varia oraz recenzje nowości wydawniczych.

Krwawy świt, mroczny dzień… Problemy Rzeczypospolitej początku XVII wieku w świetle literatury okolicznościowej (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

ROZPRAWY, MATERIAŁY

Siedemnastowieczne kalendarzowe poglądy na temat problemów zewnętrznych i wewnętrznych Rzeczypospolitej szlacheckiej

Artykuł (PDF)

Nastroje społeczno-religijne pierwszej połowy XVII wieku w świetle pieśni nowiniarskich

Artykuł (PDF)

Bóg zgody, zemsty, sprawiedliwości – o poezji rokoszu Zebrzydowskiego

Artykuł (PDF)

Hetman Stanisław Żółkiewski w poezji rokoszowej z lat 1606-1608

Artykuł (PDF)

Polskie wiersze okolicznościowe okresu rokoszu Zebrzydowskiego – problemy genologiczne

Artykuł (PDF)

Echo w służbie poezji rokoszu Zebrzydowskiego

Artykuł (PDF)

Jana Szczęsnego Herburta „Strzała, którą Korona Polska… do dziatek swych stanu szlacheckiego wypuściła” – dzieło publicystyczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego i jego funkcje komunikacyjne w procesie odbioru

Artykuł (PDF)

Wielkie Księstwo Litewskie a Moskwa. Okres Smuty

Artykuł (PDF)

Moskiewska trylogia Jana Żabczyca

Artykuł (PDF)

„Powinne poszanowanie”, czyli co winien jest wszytkiej Rusi samodzierżca wojewodzie sandomierskiemu. Oracja weselna na ślubie Dymitra Iwanowicza

Artykuł (PDF)

„Wiek naprawdę stracony”. Poezja Sebastiana Petrycego jako świadectwo klęski wyprawy moskiewskiej

Artykuł (PDF)

O cudownym rozmnożeniu Dymitrów, czyli retoryka wielkiej mistyfikacji

Artykuł (PDF)

Obraz państwa moskiewskiego i jego mieszkańców w pamiętniku Samuela Maskiewicza

Artykuł (PDF)

Ludożercy na Kremlu (we współczesnych opisach i własnych relacjach)

Artykuł (PDF)

Adama Władysławiusza lamenty „moskiewskie” w imieniu kobiet pisane

Artykuł (PDF)

Słowo na theatrum wojny, czyli mowy pozostałe po czasach Dymitriad. Epizod smoleński

Artykuł (PDF)

Plebejskie „potkania” z niechcianym żołnierzem – na przykładzie wybranych komedii polskich z początku XVII wieku

Artykuł (PDF)

Fabian Birkowski i jego misyjne przepowiadanie. W 370 rocznicę śmierci kapelana obozowego

Artykuł (PDF)

„Bogu, co boskie, cesarzowi, co cesarskie…” – problematyka społeczno-religijna w kazaniach Fabiana Birkowskiego

Artykuł (PDF)

Obrazowanie w kazaniach politycznych (od Skargi do Starowolskiego)

Artykuł (PDF)

Kazanie pogrzebowe z pierwszej połowy XVII wieku jako spektakl władzy

Artykuł (PDF)

Dwa polskie teksty „ku przyzbrojeniu wojownikowi chrześcijańskiemu” z pierwszej połowy XVII wieku

Artykuł (PDF)

Motyw niewoli tatarsko-tureckiej w poezji początku siedemnastego wieku. Z perspektywy grzechu

Artykuł (PDF)

Polska i szwedzka epika propagandowa w pierwszej połowie XVII wieku

Artykuł (PDF)

Hieronim Chrystian Holsten w Polsce – „potop” widziany oczyma niemieckiego najemnika

Artykuł (PDF)

Obrazy Polski i Polaków w Dymitriadach z perspektywy brytyjskiej

Artykuł (PDF)

O sławie Maryny Mniszchówny. Dumna wojewodzianka jako nieustająca inspiracja

Artykuł (PDF)

VARIA

O „mówiących działach” artylerii polskiej XVI-XVIII wieku

Artykuł (PDF)

Szablą i piórem. Uwagi o poezji okolicznościowej początku wojny północnej (1700-1703)

Artykuł (PDF)

Wyznanie i perswazja w „Spowiedzi politycznej…” Józefa Kossakowskiego

Artykuł (PDF)

[Józef Kossakowski]: Spowiedź polityczna albo wyznanie polityczne przekonania (opr. Marcin Kuźma)

Artykuł (PDF)

RECENZJE, OMÓWIENIA

Rafał Niedziela, Pisma polityczne w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski po śmierci Augusta II Mocnego (1733-1736), Kraków 2005 (Wojciech Kaliszewski)

Recenzja (PDF)

Maria Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, opr. Jacek Nowak, Warszawa 2005 (Izabela Zeller)

Artykuł (PDF)

vignette