Kontakt

Redakcja „Napisu”

ul. Nowy Świat 72, pok. 131
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 28 76 (środa)
e-mail: napis@ibl.waw.pl
strona internetowa: www.napis.edu.pl

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN

ul. Nowy Świat 72, pok. 33 (antresola)
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 28 80
e-mail: wydibl@ibl.waw.pl
strona internetowa: www.wydawnictwo.ibl.waw.pl (możliwość zakupu numerów archiwalnych i numeru bieżącego)

Właściciele tytułu

Instytut Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72
00-330 Warszawa
e-mail: sekretariat@ibl.waw.pl

Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

vignette