Logo 'Napisu'

„Napis” IX (2003)

Pożegnania, pamiętania…

Podtytuł tomu brzmi: Pożegnania, pamiętania… i obrazuje główny temat serii: piśmiennictwo okolicznościowe poświęcone czci dla zmarłych i pamięci o nich, zarówno w formach literackich (wspomnienia, pamiętniki, sylwetki), jak i użytkowych (nekrologi, kazania, mowy pogrzebowe). Obok tekstów żałobnych i komemoratywnych, obejmujących okres od XVII po XX wiek, w serii zamieszczono również blok tekstów, które w formie referatów były wygłoszone na konferencji Teatr wymowy. Formy i przemiany retoryki użytkowej zorganizowanej w Supraślu (28-30 października 2002 r.). Wśród zebranych w tomie artykułów znajdują się też prace poświęcone kulturze staropolskiej, w tym dwa dotyczące dawnej literatury kobiecej.