„Napis” IV (1998)

Tom „królewski” – obejmuje prace dotyczące zagadnień władzy monarszej, poruszanych przez autorów polskich od XVI do XIX wieku. Omówione zostały między innymi: rymowany poczet legendarnych królów rzymskich, poezja polityczna okresu bezkrólewia 1763-1764, wiersze elekcyjne dla Stanisława Augusta Poniatowskiego i poemat w języku łacińskim dla syna Napoleona. Prozę reprezentuje XVIII-wieczna publicystka na temat zagadnień ustrojowych Polski. Rozprawy badawcze zilustrowane zostały w tomie tekstami literatury okolicznościowej, opublikowanymi na podstawie unikatowych starych druków i rękopisów, po raz pierwszy i z zastosowaniem nowoczesnych metod edytorskich. Kilku tekstom anonimowym zostało przysądzone autorstwo.

Wstęp (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

ROZPRAWY, MATERIAŁY

O refleksji egzystencjalnej w autobiografii staropolskiej

Artykuł (PDF)

„Początki królów rzymskich” Jana Achacego Kmity przekładem? z oprac. utworu: [Andreas Loeaechius? tłum.?] Jan Achacy Kmita: Początki królów rzymskich

Artykuł (PDF)

„Skład abo skarbiec…” Jakuba Kazimierza Haura: sylwa czy encyklopedia?

Artykuł (PDF)

Kilka uwag o wierszach czasu ostatniego bezkrólewia

Artykuł (PDF)

Stanisław August i powracające Muzy. Rzecz o panegirycznym wierszu elekcyjnym

Artykuł (PDF)

[Rozmowa brata Marcina z Duszą] (opr. Magdalena Rudkowska)

Artykuł (PDF)

Kołłątaj czy Jezierski? Zagadnienie autorstwa „Tronu dla próżnej powagi…”

Artykuł (PDF)

Śmiech po ojczyźnie. Patologia społeczeństwa początków epoki rozbiorowej

Artykuł (PDF)

„Król rzymski nam się narodził”. Polacy u kołyski Napoleona II z oprac. utworu: [Onufry Kopczyński]: Napoleonis Magni primogenito nato Romanorum regi carmen sacrum

Artykuł (PDF)

RECENZJE, OMÓWIENIA

Paulina Buchwald-Pelcowa: Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997 (Jacek Głażewski)

Recenzja (PDF)

Joanna Partyka: Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej, Warszawa 1995 (Ewa Bem-Wiśniewska)

Recenzja (PDF)

Anna Martuszewska: „Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997 (Agata Grabowska)

Recenzja (PDF)

Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji, red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz i Irena Socha, Katowice 1996 (Agnieszka Paja)

Recenzja (PDF)

vignette