ZASADY PRZYGOTOWANIA TEKSTÓW PUBLIKOWANYCH W „NAPISIE”

  1. Złożony do druku tekst naukowy jest przez Autora poświadczany jako oryginalny i wcześniej niepublikowany według zasad etyki publikacji (zob. etyka publikacji).
  2. Autor udziela Instytutowi Badań Literackich PAN i Uniwersytetowi Warszawskiemu jako właścicielom i współwydawcom pisma niewyłącznej, nieodpłatnej licencji na publiczne udostępnienie utworu w celach niekomercyjnych na zasadach licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0.
  3. Teksty powinny być przygotowane zgodnie z wymogami technicznymi redakcji (zob. instrukcja redakcyjna).

vignette