echoed by php „Napis” VIII (2002) – Napis

„Napis” VIII (2002)

Polemika i żart literacki

Głównym tematem serii jest Polemika i żart literacki, obrazowane przede wszystkim poprzez omówienie: problemu satyry w służbie edukacji u Franciszka Salezego Jezierskiego, wierszy XVIII- i XIX-wiecznych (Krasickiego i Mickiewicza) poświęconych sposobom pisania historii, klasycystycznej recenzji tłumaczenia Wergiliusza z początku XIX wieku, a także niewydanego dotąd (po raz pierwszy opublikowanego w niniejszym tomie) skeczu współautorstwa Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Zeszyt zawiera też wydanie nieznanych fragmentów listów Jana Lechonia do Stefana Żeromskiego. Tom otwiera artykuł przekrojowy o rękopiśmiennym obiegu literatury w Polsce od XVI do XVIII wieku.

Specyfika rękopiśmiennego obiegu literatury w XVI-XVIII wieku

Artykuł (PDF)

„Muza prostych rymów”. Topika skromności w utworach staropolskich

Artykuł (PDF)

Czy autor „Przysłów mów potocznych” był Sarmatą?

Artykuł (PDF)

Przemiana dziennika pokładowego w dziennik wyprawy. Maurycy August Beniowski w drodze na Madagaskar

Artykuł (PDF)

Edukacja i satyra. Przyczynek do analizy koncepcji wychowawczych i działalności oświatowej Franciszka Salezego Jezierskiego

Artykuł (PDF)

Franciszek Salezy Jezierski: Życie domowe Piasta podczas panowania i rozmowa jego w Gnieźnie z żoną o wychowaniu młodzieży z okazyi syna swego Semowita (opr. Bronisław Treger)

Artykuł (PDF)

Kanonik pułkownikiem, czyli ksiądz rotmistrz. Ksiądz Maciej Kajetan Sołtyk

Artykuł (PDF)

Krasicki do Naruszewicza, Mickiewicz do Lelewela, czyli retorycznie o pisaniu historii

Artykuł (PDF)

Ks. Seweryn Wedykowski (1755-1839) i jego krytyka tłumaczenia „Eneidy” Franciszka Ksawerego Dmochowskiego

Artykuł (PDF)

Aneks – Seweryn Wedykowski: Przemowa przy złożeniu do grobu ciała śp. W. Imci Księdza Franciszka Zabłockiego… dnia 12 września 1821 roku w Końskowoli (opr. Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

Jan Lechoń do Stefana Żeromskiego. Korespondencja ze zbiorów Moniki Żeromskiej, opr. Roman LOTH

Artykuł (PDF)

O „smorgońskim” skeczu „Związek Zawodowy Laureatów”

Artykuł (PDF)

Związek Zawodowy Laureatów (opr. Tadeusz Bujnicki)

Artykuł (PDF)

RECENZJE, OMÓWIENIA

Sarmackie theatrum, cz. I: Wartości i słowa, cz. II: Idee i rzeczywistość, red. Renarda Ocieczek, Bożena Mazurkowa (cz. I), Maria Barłowska (cz. II), Katowice 2001 (Wojciech Kaliszewski)

Recenzja (PDF)

vignette