„Napis” XI (2005)

Słowa ponad granicami

Zeszyt zawiera materiały z cieszyńskiej konferencji poświęconej problematyce realności i umowności granic w literaturze i kulturze. Spotkanie pod hasłem Słowa ponad granicami. Literackie świadectwa kontaktów kulturowych stało się okazją do podążania śladami historii podziałów i prób porozumienia podejmowanych w celu zachowania ciągłości tradycji. Wzajemne przenikanie się kultur, dowody przyjaźni i antypatii w stosunkach sąsiedzkich, ocena polskości dokonywana przez cudzoziemców na przestrzeni wieków, kategorie obcości i swojskości, pogranicze literatury i kultury – to tylko niektóre zagadnienia poruszane przez autorów w pracach zgromadzonych w niniejszym tomie, a zaprezentowanych wcześniej w trakcie obrad (od 12 do 14 października 2005 roku w Cieszynie) w sześciu blokach tematycznych: I Między Śląskiem a Kurlandią, II Widoki zza przedmurza, III Pogranicze polsko-francuskie, IV Europa Słowian – bez granic?, V „Kresy” – swojskie i egzotyczne, VI Znad książek. Uzupełnieniem tekstów księgi są artykuły zamieszczone w dziale Varia (edycja dwóch XVIII-wiecznych dokumentów z komentarzem, omówienie zagadnienia formy mówionej listu romantycznego na wybranym przykładzie) oraz recenzje niedawno wydanych książek.

Słowa ponad granicami. Literackie świadectwa kontaktów kulturowych (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

ROZPRAWY, MATERIAŁY

Obraz siedemnastowiecznej Polski i jej mieszkańców w oczach cudzoziemców

Artykuł (PDF)

Rybałt w drodze

Artykuł (PDF)

Losy i doświadczenia turecko-tatarskie Jakuba Kimikowskiego w epickiej próbie Marcina Paszkowskiego „Dzieje tureckie”

Artykuł (PDF)

Nad „Przewagami elearów polskich” Wojciecha Dembołęckiego. O apologetycznym pamiętniku z walk lisowczyków w krajach monarchii habsburskiej podczas pierwszych lat wojny trzydziestoletniej

Artykuł (PDF)

Zwycięstwa Jana Sobieskiego nad Turkami z perspektywy angielskiej

Artykuł (PDF)

Literackie okruchy religijnych peregrynacji Brytyjczyków w Polsce (do początków XVIII wieku)

Artykuł (PDF)

Obrzęd rzymski, perski, portugalski, celtycki… i sarmacki. Kultury obce w historycznych egzemplach obyczajowych na przykładzie oracji weselnych

Artykuł (PDF)

Sarmacki ogląd świata w „Nowych Atenach” ks. Benedykta Chmielowskiego

Artykuł (PDF)

„Die deutsche Muse wagst Dir, Herr, ein Lied zu singen”. Stanisław August Poniatowski w poezji kurlandzkiej

Artykuł (PDF)

Czeskie przygody polskich oświeconych. Podróże Polaków do Czech w XVIII wieku

Artykuł (PDF)

Śląsk i jego mieszkańcy w oczach Polaków w służbie Napoleona I

Artykuł (PDF)

Pieśni ludowe jako dokument kontaktów Ślązaków z cudzoziemcami i obcymi krajami

Artykuł (PDF)

Wobec stereotypów. Stanisława Tarnowskiego relacja z podróży do Rosji

Artykuł (PDF)

Polskie „postcolonial studies”? Przypadek południowoafrykański

Artykuł (PDF)

Polski zesłaniec wśród Jakutów, Japończyków i Ajnów. Świadectwa kontaktów kulturowych w pamiętnikach i wspomnieniach Wacława Sieroszewskiego

Artykuł (PDF)

Jedna religia, dwie poetyki. Jana Kubisza przygoda translatorska

Artykuł (PDF)

Mistrz – przyjaciel – inspirator. Jarosław Vrchlicki w oczach Zenona Przesmyckiego (Miriama) w świetle korespondencji z lat 1883-1901

Artykuł (PDF)

Kobieta żydowska, kobieta czytająca

Artykuł (PDF)

Zabezpieczanie księgozbiorów po II wojnie światowej w Polsce

Artykuł (PDF)

Obraz Huculszczyzny w listach Stanisława Vincenta

Artykuł (PDF)

Pośrednictwo lekturowe – czytelnicze inspiracje w eseistyce Józefa Czapskiego

Artykuł (PDF)

Związki twórcze Julii Hartwig z kulturą francuską

Artykuł (PDF)

W zwierciadle obcej literatury (recepcja Zbigniewa Herberta w Niemczech)

Artykuł (PDF)

VARIA

Dwugłos w sprawie Antoniego Tyzenhauza – Józef Kossakowski i Stanisław August Poniatowski

Artykuł (PDF)

[Józef Kazimierz Kossakowski]: Piotruczek; Stanisław August Poniatowski: [„Czytałem kopiją Listu z Litwy…”] (opr. Marcin Kuźma)

Artykuł (PDF)

Polski list romantyczny jako forma mówiona (w świetle korespondencji młodego Mickiewicza)

Artykuł (PDF)

RECENZJE, OMÓWIENIA

Joanna Partyka, „Żona wyćwiczona”. Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku, Warszawa 2004 (Beata Cieszyńska)

Recenzja (PDF)

Stanisław Roszak, Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg typu silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku, Toruń 2004 (Beata Cieszyńska)

Recenzja (PDF)

Poezja (bezkrytycznego) świadectwa (Anna Skoczek, Poezja świadectwa i sprzeciwu. Stan wojenny w twórczości wybranych polskich poetów, Kraków 2004 – Agnieszka Dębska)

Recenzja (PDF)

vignette