ZASADY RECENZOWANIA TEKSTÓW PUBLIKOWANYCH W „NAPISIE”

  1. Złożone do druku teksty naukowe są oceniane przez przynajmniej dwóch recenzentów.
  2. Recenzje mają formę pisemną i przygotowywane są według wzorca zgodnego ze wskazaniami ministerialnymi.
  3. Recenzenci nie powinni być związani w jakikolwiek sposób z autorem ocenianej pracy (relacje osobiste, podległość służbowa, współpraca naukowa).
  4. Nazwiska recenzentów konkretnych tekstów nie są udostępniane autorom, a sugestie poprawek są przekazywane autorom przez redakcję.

vignette