Logo 'Napisu'

„Napis” VI (2000)

Dominantą tomu jest skomplikowane sąsiedztwo Polski i Rosji na przestrzeni epok. W części seria zawiera prace na tematy historyczne: wczesnej prasy polskiej, XVIII-wiecznych gdańskich afiszy teatralnych, poezji politycznej Stanisława Trembeckiego czy publicystyki Franciszka Salezego Jezierskiego. Wśród materiałów literackich niniejszy tom przynosi nowoczesne edycje łacińsko-polskiego poematu z czasów wojny siedmioletniej, diariuszy oblężenia Jasnej Góry przez Rosjan w 1771 roku, prozę Jezierskiego Gowórek herbu Rawicz… oraz fragment odszyfrowanych zapisków osobistych Orzeszkowej. Druga część materiałów dotyczy zagadnień historii najnowszej: okresu PRL-u i stosunków polsko-radzieckich, znajdujących odbicie w literaturze (w tym poezji stanu wojennego). Część artykułów na ten temat przygotowali badacze rosyjscy. Okrasą tomu są wiersze „drugiego obiegu”, a także wiersz okolicznościowy pióra Leszka Kołakowskiego.