„Napis” VI (2000)

Dominantą tomu jest skomplikowane sąsiedztwo Polski i Rosji na przestrzeni epok. W części seria zawiera prace na tematy historyczne: wczesnej prasy polskiej, XVIII-wiecznych gdańskich afiszy teatralnych, poezji politycznej Stanisława Trembeckiego czy publicystyki Franciszka Salezego Jezierskiego. Wśród materiałów literackich niniejszy tom przynosi nowoczesne edycje łacińsko-polskiego poematu z czasów wojny siedmioletniej, diariuszy oblężenia Jasnej Góry przez Rosjan w 1771 roku, prozę Jezierskiego Gowórek herbu Rawicz… oraz fragment odszyfrowanych zapisków osobistych Orzeszkowej. Druga część materiałów dotyczy zagadnień historii najnowszej: okresu PRL-u i stosunków polsko-radzieckich, znajdujących odbicie w literaturze (w tym poezji stanu wojennego). Część artykułów na ten temat przygotowali badacze rosyjscy. Okrasą tomu są wiersze „drugiego obiegu”, a także wiersz okolicznościowy pióra Leszka Kołakowskiego.

Wstęp (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

ROZPRAWY, MATERIAŁY

Polifoniczność gatunkowa „Merkuriusza Polskiego” z 1661 roku

Artykuł (PDF)

Wokół gdańskiego afisza teatralnego z XVIII wieku

Artykuł (PDF)

Zagadkowe autorstwo poematu Supplex libellus populorum ad reges

Artykuł (PDF)

Seweryn Rzewuski: Supplex libellus populorum ad regesPokorna prośba od ludzi do monarchów wojujących, tłum. Józef Rzewuski (opr. Krystyna Maksimowicz)

Artykuł (PDF)

Diariusze oblężenia Jasnej Góry w roku 1771 (opr. Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

Pan i pies – król i poeta. O „wierszach w materiach politycznych” Stanisława Trembeckiego z lat 1773-1798

Artykuł (PDF)

Gowórek herbu Rawicz… a niektóre właściwości metody pisarskiej Franciszka Salezego Jezierskiego

Artykuł (PDF)

Franciszek Salezy Jezierski: Gowórek herbu Rawicz, wojewoda sandomirski. Powieść z widoku we śnie (opr. Bronisław Treger)

Artykuł (PDF)

Eliza Orzeszkowa: Dnie (fragm., opr. Iwona Wiśniewska)

Artykuł (PDF)

Przemiany formy tekstu kulinarnego (III-XIX w.)

Artykuł (PDF)

Poradnik domowy Anny Margarethy Justiny Lindheimer

Artykuł (PDF)

Stanisław Staszic – ostatnia przestroga dla Polski

Artykuł (PDF)

Rosja i Polska – „domowy spór” Słowian czy konflikt mentalności?

Artykuł (PDF)

Ingerencja ZSRR w życie kulturalne Polski (1944-1953)

Artykuł (PDF)

„Polska była poetyką mego pokolenia…”. Polska w świadomości inteligencji rosyjskiej w czasach odwilży – doświadczenie Brodskiego

Artykuł (PDF)

Czerwiec 1956 w poezji

Artykuł (PDF)

Ulotny wiersz okolicznościowy Leszka Kołakowskiego z 1973 roku

Artykuł (PDF)

Leszek Kołakowski: Lament krześcijanina nad zepsuciem świata doczesnego

Artykuł (PDF)

Poezja stanu wojennego – poezja świadectwa

Artykuł (PDF)

PartiaNaukowiecWiersz wyborczyLewą marszKołysanki dla wyborcy

Artykuł (PDF)

RECENZJE, OMÓWIENIA

Metafizyk, poeta dewocyjny, satyryk? O poszukiwaniu dogodnej formuły (Aleksandra Oszczęda, Poeta Wazów. Studia o okolicznościowej poezji Stanisława Grochowskiego, Wrocław 1999 – Katarzyna Wąsala)

Recenzja (PDF)

Mieczysław Klimowicz, Polsko-niemieckie pogranicza literackie w XVIII wieku. Problemy uczestnictwa w dwu kulturach, Wrocław 1998 (Tadeusz Namowicz)

Recenzja (PDF)

O poezji, styropianie i bardzo starych mitach (Stanisław Nawrocki, Rzeczpospolita styropienna, Warszawa 1999 – Agnieszka Dębska)

Recenzja (PDF)

vignette