„Napis” XIII (2007)

Cień złotych skrzydeł

Tom zatytułowany Cień złotych skrzydeł. Polskie opcje napoleońskie w literaturze gromadzi przede wszystkim materiały z konferencji zorganizowanej z okazji 200-lecia utworzenia Księstwa Warszawskiego, która odbyła się w październiku 2007 roku w Ośrodku Studiów Epoki Napoleońskiej przy Akademii Humanistycznej im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Autorzy zamieszczonych w księdze tekstów ogarniają refleksją skomplikowane stosunki polsko-napoleońskie, doszukując się różnych przykładów na istnienie legendy napoleońskiej. Omówione w „Napisie” utwory to przemówienia publiczne, broszury polityczne, poezja okolicznościowa (po polsku i po łacinie, pisana zarówno przez Polaków, jak i Anglików), wspomnienia osób związanych z dworem pruskim, kazania, a także dwudziestowieczna proza artystyczna. Dopełnieniem części napoleońskiej są Varia, zawierające recenzję książki Literatura w dydaktyce staropolskiej (Łódź 2007) oraz artykuły dotyczące różnych okresów: początku XVII wieku (praca o problemach Rzeczpospolitej tego okresu w kontekście twórczości kapelana lisowczyków, księdza Wojciecha Dembołęckiego), a także czasów konfederacji targowickiej (tekst poświęcony literackiemu responsowi biskupa inflanckiego Józefa Kossakowskiego na Biblię Targowicką J.U. Niemcewicza oraz trawestacjom biblijnym Oświecenia, komentującym ówczesne wydarzenia polityczne) i lat rewolucji francuskiej (poeta Adam Łabęcki wobec ideologii politycznej we Francji końca XVIII wieku).

Cień złotych skrzydeł. Polskie opcje napoleońskie w literaturze (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

ROZPRAWY, MATERIAŁY

„Promemoria Bounaparcie”, czyli ambiwalencje bonapartyzmu w polskiej anonimowej broszurze z końca XVIII wieku

Artykuł (PDF)

Wizerunek Napoleona w świetle „Mowy Hrabi Skorzewskiego” z roku 1809

Artykuł (PDF)

Obywatel Rzeczpospolitej i nieba… O kazaniach Wojciecha Samina

Artykuł (PDF)

Napoleon w polskich lożach masońskich

Artykuł (PDF)

Napoleońskie ślady w twórczości Kazimierza Brodzińskiego

Artykuł (PDF)

Rosja i jej mieszkańcy w oczach polskich jeńców wojennych XVII oraz początków XIX wieku

Artykuł (PDF)

Opis epoki napoleońskiej w „Pamiętnikach ks. Radziwiłłowej (Ludwiki ks. pruskiej) Czterdzieści pięć lat mojego życia (1770 do 1815)”

Artykuł (PDF)

William Sidney Walker i jego „The Appeal of Poland” (1816). Glosa do stosunków polsko-brytyjskich w epoce napoleońskiej

Artykuł (PDF)

Napoleon w poezji środowiska akademików krakowskich

Artykuł (PDF)

Napoleon i jego wojska w oczach Mazurów

Artykuł (PDF)

O „czarnej” i „białej” legendzie napoleońskiej w powieści „Warunek” Eustachego Rylskiego

Artykuł (PDF)

VARIA

W stronę Dembołęckiego. Wokół niektórych wątków poruszonych w tomie „Krwawy świt, mroczny dzień…” („Napis” 2006, seria XII)

Artykuł (PDF)

Ewangelia, polityka i karnawał. O „Kontynuacji Biblii Targowickiej” Józefa Kossakowskiego

Artykuł (PDF)

Wokół druku ulotnego „Epitaphium…” z czasów rewolucji francuskiej

Artykuł (PDF)

Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej, red. J. Okoń, M. Kuran, Łódź 2007 (Iwona M. Dacka-Górzyńska)

Recenzja (PDF)

vignette