“Inscription” XIII (2007)

The shadow of golden wings

The volume, entitled The Shadow of the Golden Wings. Polish Napoleonic Options in Literature, contains mostly materials from a conference organised for the 200th anniversary of the creation of the Duchy of Warsaw. The conference took place in October 2007 at the Institute for Studies on the Napoleonic Era at the Pułtusk Academy of Humanities. Authors of the featured articles reflect on the complex Polish-Napoleonic relations, searching for examples of the existence of the Napoleonic Legend. The texts discussed in Napis are public speeches, political brochures, occasional poetry (in Polish and in Latin, written by both Polish and English authors), memoirs of people associated with the Prussian court, sermons, as well as twentieth-century artistic prose. The Napoleonic section is completed by ‘Varia’, which include a review of the book Literatura w dydaktyce staropolskiej [Literature in Old-Polish Didactics] (Łódź, 2007), as well as articles relating to various periods: the beginning of the seventeenth century (an essay on the problems of Rzeczpospolita of the time, in the context of the work by the Lisowczycy’s chaplain, Wojciech Dembołęcki), the times of the Targowica Confederation (an article dedicated to the literary response of Inflanty bishop, Józef Kossakowski, to J.U. Niemcewicz’s The Targowica Bible, and to the biblical travesties of the Enlightenment, commenting on contemporary political events), as well as the years of the French Revolution (poet Adam Łabęcki and the political ideology in France at the end of the eighteenth century).

Cień złotych skrzydeł. Polskie opcje napoleońskie w literaturze (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

ROZPRAWY, MATERIAŁY

„Promemoria Bounaparcie”, czyli ambiwalencje bonapartyzmu w polskiej anonimowej broszurze z końca XVIII wieku

Artykuł (PDF)

Wizerunek Napoleona w świetle „Mowy Hrabi Skorzewskiego” z roku 1809

Artykuł (PDF)

Obywatel Rzeczpospolitej i nieba… O kazaniach Wojciecha Samina

Artykuł (PDF)

Napoleon w polskich lożach masońskich

Artykuł (PDF)

Napoleońskie ślady w twórczości Kazimierza Brodzińskiego

Artykuł (PDF)

Rosja i jej mieszkańcy w oczach polskich jeńców wojennych XVII oraz początków XIX wieku

Artykuł (PDF)

Opis epoki napoleońskiej w „Pamiętnikach ks. Radziwiłłowej (Ludwiki ks. pruskiej) Czterdzieści pięć lat mojego życia (1770 do 1815)”

Artykuł (PDF)

William Sidney Walker i jego „The Appeal of Poland” (1816). Glosa do stosunków polsko-brytyjskich w epoce napoleońskiej

Artykuł (PDF)

Napoleon w poezji środowiska akademików krakowskich

Artykuł (PDF)

Napoleon i jego wojska w oczach Mazurów

Artykuł (PDF)

O „czarnej” i „białej” legendzie napoleońskiej w powieści „Warunek” Eustachego Rylskiego

Artykuł (PDF)

VARIA

W stronę Dembołęckiego. Wokół niektórych wątków poruszonych w tomie „Krwawy świt, mroczny dzień…” („Napis” 2006, seria XII)

Artykuł (PDF)

Ewangelia, polityka i karnawał. O „Kontynuacji Biblii Targowickiej” Józefa Kossakowskiego

Artykuł (PDF)

Wokół druku ulotnego „Epitaphium…” z czasów rewolucji francuskiej

Artykuł (PDF)

Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej, red. J. Okoń, M. Kuran, Łódź 2007 (Iwona M. Dacka-Górzyńska)

Recenzja (PDF)

vignette