RECENZENCI „NAPISU” (W UKŁADZIE ODWROTNIE CHRONOLOGICZNYM)

Numer XXIX (2023) pt. Pisane światłem. Fotografia – tekst i kontekst:

 • dr hab. Marek Adamiec, prof. UG, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Sławomir Buryła, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Wacław Forajter, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Małgorzata Gamrat, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Krzysztof Jaworski, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Iwona Kurz, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Małgorzata Litwinowicz-Droździel, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Beata Nowacka, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr. hab. Igor Piotrowski, Uniwersytet Warszawski
 • dr Joanna Sarbiewska, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Aneta Załazińska, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

Numer XXVIII (2022) pt. Przestrzenie intymności:

 • prof. dr hab. Sławomir Buryła, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Roman Dąbrowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Jacek Głażewski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Małgorzata Krzysztofik, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Roman Krzywy, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Krystyna Latawiec, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • prof. dr hab. Zbigniew Mikołejko, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Wiesław Pusz, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Beata Utkowska, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Numer XXVII (2021) pt. Izolacja i komunikacja – rozważania nad formami komunikacji literackiej i kulturowej:

 • dr hab. Sabina Brzozowska-Dybizbańska, prof. UO, Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Piotr Domeracki, prof. UMK, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Janusz Gruchała, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Wacław Forajter, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ,. Uniwersytet Zielonogórski
 • prof. dr hab. Aneta Mazur, Uniwersytet Opolski
 • prof. dr hab. Bogdan Mazan, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Nalepa, Uniwersytet Rzeszowski
 • dr hab. Aleksandra Norkowska, prof. UKW, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr hab. Marek Pacukiewicz, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Ewa Paczoska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Igor Piotrowski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Paweł Próchniak, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • dr hab. Renata Ryba, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Janusz Ryba, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Magdalena Rudkowska, prof. IBL PAN, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Jerzy Smulski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Tomasz Sobieraj, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Artur Timofiejew, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Cure-Skłodowskiej

Numer XXVI (2020) pt. Errare humanum est. Błędy w badaniach humanistycznych, ich rodzaje i konsekwencje:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Prof. dr hab. Roman Dąbrowski, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. dr hab. Paweł Dybel, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Janusz Gruchała, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Prof. dr hab. Danuta Hombek, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Prof. dr hab. Barbara Judkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Prof. dr hab. Michał Kuziak, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Krystyna Latawiec, prof. UP, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Dr hab. Grażyna Legutko, prof. UJK, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Dr hab. Grzegorz Marzec, prof. IBL, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Bogdan Mazan, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Marek Nalepa, Uniwersytet Rzeszowski
 • Prof. dr hab. Zbigniew Przychodniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Agata Seweryn, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • Prof. dr hab. Jerzy Smulski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Alina Świeściak, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prof. dr hab. Anna Węgrzyniak, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej

Numer XXV (2019) pt. Pamiątka, hołd, laudacja w literaturze i kulturze:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • Prof. dr hab. Tomasz Chachulski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa / Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Paweł Dybel, Instytut Filozofii i Socjologii PAN, Warszawa
 • Prof. dr hab. Jerzy Dygdała, Instytut Historii PAN
 • Doc. dr Irena Fedorowicz, Uniwersytet Wileński (Litwa)
 • Dr hab. Monika Gabryś-Słowińska, prof. UMCS, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin
 • Dr hab. Beata Gaj, prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa
 • Prof. dr hab. Janusz Gruchała, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Dr Ihor Isiczenko, prof. Charkowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Karazina (Ukraina)
 • Prof. dr hab. Barbara Judkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr hab. Olaf Krysowski, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Dr hab. Wiesław Pawlak, prof. KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Prof. dr hab. Jarosław Płuciennik, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Wiesław Pusz, Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Anna Sitkowa, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Dr hab. Tadeusz Skalski, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Dr Milena Śliwińska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Anna Skolimowska, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Jacek Wójcicki, prof. IBL PAN, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

Numer XXIV (2018) pt. Nie tylko wiersz, nie tolko roman. Literatura polska i rosyjska w kontekście gatunków literackich:

 • Prof. dr hab. Kamila Budrowska, Uniwersytet w Białymstoku
 • Prof. dr hab. Piotr Fast, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Dr hab. Jolanta Kowal, prof. UR, Uniwersytet Rzeszowski
 • Dr hab. Michał Kuziak, prof. UW, Uniwersytet Warszawski
 • Prof. dr hab. Eliza Małek, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Bogdan Mazan, Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Bożena Mazurkowa, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski
 • Prof. dr hab. Piotr Mitzner, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Dr hab. Arkadiusz Morawiec, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Wiesław Pusz, Uniwersytet Łódzki
 • Dr hab. Anna Warda, prof. UŁ, Uniwersytet Łódzki
 • Prof. dr hab. Alicja Wołodźko-Butkiewicz, Uniwersytet Warszawski
 • Dr hab. Zygmunt Ziątek, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

Numer XXIII (2017) pt. List jako szczególny gatunek literacki:

 • dr hab. Tomasz Bocheński, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Barbara Bobrowska, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Tadeusz Budrewicz, Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 • prof. dr hab. Tomasz Chachulski, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Roman Dąbrowski, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Janusz Gruchała, Uniwersytet Jagielloński
 • prof. dr hab. Barbara Judkowiak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Urszula Kowalczuk, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowicz, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Michał Kuziak, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Bogdan Mazan, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Jacek Nowak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Ewa Paczoska, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Wiesław Pusz, Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Anna Skolimowska, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jerzy Smulski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Bartłomiej Szleszyński, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • dr hab. Jacek Wójcicki, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

Numer XXII (2016) pt. Warunkiem trwałości jest przemiana. Kontynuacje, parafrazy i aluzje literackie:

 • prof. dr hab. Tomasz Chachulski, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Janusz Gruchała, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Roman Krzywy, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Michał Kuziak, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Eliza Małek, Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Ewa Paczoska, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Anna Piotrowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • dr hab. Marek Troszyński, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • dr hab. Beata Utkowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Jerzy Smulski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Rosław Szaybo, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • dr hab. Jacek Wójcicki, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

Numer XXI (2015) pt. Sztuka tracenia, sztuka rezygnacji. Samoograniczenie i autocenzura:

 • prof. dr hab. Tadeusz Bujnicki, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Roman Doktór, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr hab. Ireneusz Gielata, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej
 • dr hab. Ewa Głębicka, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Andrzej Hejmej, Uniwersytet Jagielloński
 • dr hab. Danuta Kowalewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Mariusz Kraska, Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Grażyna Legutko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Anna Martuszewska, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Aneta Mazur, Uniwersytet Opolski
 • prof. dr hab. Bożena Mazurkowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • prof. dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr hab. Marek Pacukiewicz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr hab. Wiesław Ratajczak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • prof. dr hab. Jerzy Smulski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Beata Utkowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jacek Wójcicki, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • dr hab. Cezary Zalewski, Uniwersytet Jagielloński

Numer XX (2014) pt. „W soczewce”. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku:

 • dr hab. Kamila Budrowska, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Chlebowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Roman Doktór, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Małgorzata Krzysztofik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Anna Kurska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grażyna Legutko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Jarosław Ławski, Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Bożena Mazurkowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. dr hab. Beata Obsulewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, Instytut Badań Literackich PAN
 • prof. dr hab. Rosław Szaybo, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • dr hab. Beata Utkowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jacek Wójcicki, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • dr hab. Cezary Zalewski, Uniwersytet Jagielloński

Numer XIX (2013) pt. Album rodzinny z traumą w tle:

 • prof. dr hab. Barbara Bobrowska, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Danuta Kowalewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Grażyna Legutko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Aneta Mazur, Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Beata Obsulewicz-Niewińska, Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • dr hab. Jolanta Sztachelska, Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Tadeusz Linkner, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Stefan Ossowski, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Jerzy Smulski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Jacek Wójcicki, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • dr hab. Jerzy Snopek, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa

Numer XVIII (2012) pt. Tabu i wstyd:

 • prof. dr hab. Danuta Kowalewska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Beata Utkowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Michał Kuziak, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Tadeusz Linkner, Uniwersytet Gdański
 • prof. dr hab. Jerzy Smulski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. ks. Zbigniew Trzaskowski, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Recenzenci w latach 1994–2011, m.in.:

 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Budrewicz, Akademia Pedagogiczna (obecnie: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie
 • prof. dr hab. Ewa Paczoska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Tomasz Chachulski, prof. Instytutu Badań Literackich PAN i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Przewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze PAN
 • dr hab., Marek Prejs, prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Roch Sulima, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Michał Głowiński, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Grażyna Borkowska, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • dr hab. Hanna Gosk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Roman Loth, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz, prof. Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowi, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Marta Piwińska, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • dr hab. Jerzy Snopek, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • dr hab. Jakub Z. Lichański, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Jadwiga Sawicka, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Grażyna Borkowska, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • dr hab. Małgorzata Szpakowska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Roman Loth, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • dr hab. Ewa Paczoska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Adam Karpiński, docent Instytutu Badań Literackich PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Stanisław Makowski, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Andrzej Mencwel, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jerzy Axer, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Roch Sulima, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Michał Głowiński, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa
 • prof. dr hab. Roman Taborski, Uniwersytet Warszawski

vignette