“Inscription” XIV (2008)

Distorting mirror on the road. Literary satire, caricature, grotesque

The series entitled A distorting mirror by the highway. Literary satire, caricature, grotesque is devoted to the essence and rules of functioning of different varieties of comism and laughter in culture, concentrating on phenomena such as satire, grotesque, caricature or parody – both in contemporary society, and in historic communities.

The texts included are of an interdisciplinary character, dealing both with high-brow and popular literature and folklore, as well as with literature from across the bordering genres. The objects of analysis of the communication strategies, set in a historical and social context, are historical and factual accounts (diaries, memoirs, the press). These constitute testimony to specific comical situations and the functions they had in a given culture.

The diversity of the utilised material and the setting of the topic on the border of various disciplines of the humanities (history of Polish and international literature, cultural studies, journalism, sociology of literature and culture) enables a more complete recognition and understanding of this important aspect of human social behaviours.

Wstęp (Agnieszka Bąbel, Agata Grabowska-Kuniczuk)

Artykuł (PDF)

Świat frantów i sowizdrzałów w wybranych utworach literatury dawnej

Artykuł (PDF)

Rzeczywistość „realna” czy absurdalna? Ethos rycerski plebejusza i Żyda w dramacie sowizdrzalskim

Artykuł (PDF)

„Minucje nowe sowizrzałowe” Maurycjusza Trztyprztyckiego – staropolski kalendarz w krzywym zwierciadle satyry

Artykuł (PDF)

Echo polityczne i obyczajowe jako narzędzie przedstawiania świata w krzywym zwierciadle satyry i karykatury. Strategie konwersacyjne

Artykuł (PDF)

„Chleba naszego powszedniego zbawiłeś nas za panowania swego…” – o parodiach tekstów religijnych w literaturze XVII i XVIII stulecia

Artykuł (PDF)

O nikczemności żartów i śmiechu świeckiego, czyli płacz Heraklita i śmiech Demokryta chrześcijańskiego w piśmiennictwie ascetyczno-medytacyjnym doby potrydenckiej w Polsce

Artykuł (PDF)

Wśród oracji komicznych XVII wieku

Artykuł (PDF)

Od żartu do anegdoty. Komiczne aspekty pamiętników wojennych XVII wieku

Artykuł (PDF)

O funkcjach humoru w pamiętnikach Jakuba Łosia i Jana Władysława Poczobuta Odlanickiego

Artykuł (PDF)

Piękne panny, grzeczne wdowy i herbowne baby – postaci kobiece w „Poczcie herbów” oraz „Odjemku od Herbów szlacheckich” Wacława Potockiego

Artykuł (PDF)

Wenera w krzywym zwierciadle. O powinowactwach satyry, ironii i erotyki w literaturze wieków dawnych

Artykuł (PDF)

Tragizm komiczny. O niektórych aspektach techniki dramatycznej w utworach Piotra Krasuskiego „Daniel” i „Alzyra”

Artykuł (PDF)

Ostrze w pierś „polskiej” zdrady. Satyra i karykatura w służbie groźby w poemacie “The Apostate Prince, or Satyr against the King of Poland” Richarda Burridge’a (1700)

Artykuł (PDF)

Karykatura – groteska – ironia – humor w literaturze czasów saskich: Jan Stanisław Jabłonowski i Karol Mikołaj Juniewicz

Artykuł (PDF)

Satyra a proroctwo w wierszach elekcyjnych ostatniego bezkrólewia. Uwagi o intertekstualności

Artykuł (PDF)

„Niech zdrów czyta, ale wesoło…” – dydaktyczna funkcja komizmu w wybranych satyrach Gracjana Piotrowskiego

Artykuł (PDF)

Wpływ pierwiastka komicznego na kształtowanie opinii publicznej w utworach poetyckich czasu konfederacji targowickiej

Artykuł (PDF)

Znaczenie czarnego humoru w wierszach nagrobkowych z czasów powstania kościuszkowskiego

Artykuł (PDF)

Satyryczne funkcje rekwizytów magicznych

Artykuł (PDF)

Karykaturalny obraz prześladowców narodu polskiego w niepublikowanej powieści Juliana Ursyna Niemcewicza „Władysław Bojomir”

Artykuł (PDF)

Oswajanie grozy. O humorze „Nie-bajek” Henryka Rzewuskiego

Artykuł (PDF)

Pozytywistyczny poemat humorystyczny

Artykuł (PDF)

Język maski. O funkcjach ironii w tomie „Chwile” Elizy Orzeszkowej

Artykuł (PDF)

Literaci i prasa warszawska pod pręgierzem satyry Gustawa Daniłowskiego

Artykuł (PDF)

Micińskiego teatr dziwów. Groteska w „Nocy rabinowej”, „Termopilach polskich” i „Królewnie Orlicy”

Artykuł (PDF)

Ironiczny „skok stylu”: Miciński i Witkacy pomiędzy wzniosłością a groteską

Artykuł (PDF)

Śmiech angielski po polsku. Problemy humoru w przekładach Charlesa Dickensa

Artykuł (PDF)

Absurdy codzienności w optyce komizmu u kronikarzy polskich XIX i XX wieku (na przykładzie Bolesława Prusa i Antoniego Słonimskiego)

Artykuł (PDF)

Żart i autoironia w wybranych polskich wspomnieniach z dziewiętnastego wieku

Artykuł (PDF)

Tradycja dziewiętnastowieczna w lustrze współczesnego komiksu polskiego. Kilka uwag o „Pierwszej brygadzie” i „Romantyzmie”

Artykuł (PDF)

Ironiczny autoportret Stanisława Barańczaka

Artykuł (PDF)

Groteskowa wizja państwa w „Kompleksie polskim” Tadeusza Konwickiego

Artykuł (PDF)

„Krasnoludki rosną w lesie”. Żywioł groteski i mowy dziecięcej w prozie poetyckiej Zbigniewa Herberta

Artykuł (PDF)

Właściwości ludyczne opowiadań i bajek terapeutycznych (na wybranych przykładach)

Artykuł (PDF)

„Amerykanin, Rusek i Polak…” Kawał polityczny w PRL-u w kontekście międzynarodowym

Artykuł (PDF)

Wielka awantura, czy o „monidło”? Jana Himilsbacha semiotyka groteski i dyskurs humanistyczny

Artykuł (PDF)

„Pora umierać”… z takim poczuciem humoru. O śmiechu w filmie i sitcomach

Artykuł (PDF)

O zabawianiu

Artykuł (PDF)

Posłowie

Artykuł (PDF)

vignette