“Inscription” I (1994)

Occasional and applied literature

An edition dedicated to the literary and paraliterary phenomena relating mostly to the times of king Stanisław August Poniatowski’s reign, as well as the occasional political literature of the beginnings of Poniatowski’s rule (royal anniversary sermons or Stanisław August’s cuisine and the recipes of the head chef at the court of the last king of Poland). Other articles discuss the occasional works in theatre, letters from the Old Polish era, or the influence of the Bible and other liturgical texts used in the Catholic Church on the Polish language.

Literatura okolicznościowa i użytkowa (Zamiast wstępu)

Artykuł (PDF)

List jako forma wypowiedzi w humanistycznych traktatach pedagogicznych powstałych na gruncie polskim

Artykuł (PDF)

Biblizmy w języku staropolskim

Artykuł (PDF)

Gabriel Podoski w opinii okolicznościowej literatury politycznej z oprac. utworu: Rozmowa księcia prymasa Podoskiego z księdzem Przedwojewskim biskupem ekskapucynem 1769 Anno

Artykuł (PDF)

Poetyckie reakcje na porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego

Artykuł (PDF)

O „urządzeniu” kuchni Króla JM Stanisława Augusta

Artykuł (PDF)

Królewskie kaznodziejstwo okolicznościowe czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego

Artykuł (PDF)

Przeżycie, przestrzeń, obraz. Publiczność a okoliczności epoki

Artykuł (PDF)

vignette