“Inscription” X (2004)

Forms and norms of appropriateness

The volume was composed as a post-conference book, entitled ‘Politeness is neither an easy, nor a small science…’ Forms and norms of propriety (Konstancin-Obory, 20-22 October 2004). It is devoted to the norms of moral appropriateness and to maintaining (as well as the historically and socially conditioned breaking of) these norms, both in occasional and practical literature. The texts have been arranged into five thematic groups: Politeness in documents of practical literatureAppropriateness in social communication and the mediaPoliteness and occasional literatureA picture of norm and scandal in belles-letresPoliteness of language and the language of politeness. The articles relate to, among other things: the issue of intercultural dialogue in light of grammar for foreigners, the reflection of reality in etiquette guides from different eras, the standards of politeness in advertisement and the media, as well as the rhetoric and ridicule in press articles, examples of translation practice in the context of vulgarisms, or the moral provocation preserved in belles-letres literature. The book also contains essays devoted to propriety in texts from the beginning of the sixteenth century, through Mickiewicz, Witkacy, Gombrowicz, to controversial contemporary literature.

„Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą…” (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

ROZPRAWY, MATERIAŁY

Kilka uwag o grzeczności według „Wokabularza rozmaitych i potrzebnych sentencji” z 1590 roku

Artykuł (PDF)

Staropolska grzeczność. O pobycie króla Władysława IV w gościnie u Stanisława Radziejowskiego w 1632 roku w świetle okolicznościowego pisma „Hospes grati animi”

Artykuł (PDF)

Formy „grzeczności” w „Przeważnej legacyi” Samuela Twardowskiego (język, literatura, historia i dyplomacja)

Artykuł (PDF)

Grzecznie i niegrzecznie w weselnych oracjach. Od konkurów do zrękowin

Artykuł (PDF)

Sarmaci w negliżu. Staropolskie epitalamia pokładzinowe (fescenniny)

Artykuł (PDF)

O grzeczności w dedykacjach czasów stanisławowskich

Artykuł (PDF)

Wokół problemów prawa autorskiego, czyli spór między Piotrem Świtkowskim a Michałem Gröllem

Artykuł (PDF)

Onufrego Kopczyńskiego mariaż gramatyki z polityką

Artykuł (PDF)

„Ważna Cześnika nauka o grzeczności”. O grzeczności, prawie i porządku w sarmackich światach „Pamiątek Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

Artykuł (PDF)

O konwencji i formach grzecznościowych w listach Narcyzy Żmichowskiej (w świetle przyjmowanej przez pisarkę epistolarnej roli przyjaźni)

Artykuł (PDF)

W hołdzie „królowej ideału” i „mężom sławy niespożytej”. O laudacjach jubileuszowych z drugiej połowy XIX wieku

Artykuł (PDF)

Natura i osobliwości biletu wizytowego. Uwagi o zbiorze wizytówek w papierach Władysława Smoleńskiego

Artykuł (PDF)

Skandalista Przybyszewski – życiowe i literackie faux-pas młodopolskiego Archicygana

Artykuł (PDF)

Apologia i kreacja. O przyjaźni Tadeusza Nalepińskiego z Tadeuszem Micińskim

Artykuł (PDF)

„Narkotyki. Niemyte dusze” – dziwny poradnik Witkacego

Artykuł (PDF)

Grzeczność (staropolska) Gombrowicza

Artykuł (PDF)

Poezja jako sztuka niegrzeczności

Artykuł (PDF)

Śmierć wstydu. O zjawisku skandalu w najnowszej prozie polskiej po roku 1989

Artykuł (PDF)

Skandal jako norma w literaturze współczesnej

Artykuł (PDF)

Besserwisser za katedrą, czyli o funkcjach prowokacji w poetyce felietonu

Artykuł (PDF)

„Wszystkie odcienie grzeczności”. Przemiany znaczeniowe pojęcia słownikowego od Lindego do Doroszewskiego

Artykuł (PDF)

Pojęcie stosowności we współczesnym reportażu radiowym (na wybranych przykładach)

Artykuł (PDF)

„Stosowny sam w sobie” – czyli rzecz o reportażu radiowym

Artykuł (PDF)

Grzeczność zobowiązuje, niegrzeczność prowokuje – o grzeczności i stosowności w reklamie

Artykuł (PDF)

Stosowność a promocja polityczna

Artykuł (PDF)

Od krytyki do ośmieszania – o stosowności w tekstach prasowych

Artykuł (PDF)

Epistolarne konwencje grzecznościowe w listach do redakcji czasopisma religijnego „Miłujcie się!”

Artykuł (PDF)

Konwencje grzecznościowe w dydaktyce języków obcych: „Europejski system kształcenia językowego” a rzeczywistość (na przykładzie języka francuskiego)

Artykuł (PDF)

Rytuały jedzenia i picia we Francji i w Polsce. Rekonesans

Artykuł (PDF)

RECENZJE, OMÓWIENIA

Wojciech Kaliszewski, Kto królem będzie, czy Polak i który? Wiersze elekcyjne ostatniego bezkrólewia 1763-1764, Warszawa 2003 (Jerzy Snopek)

Recenzja (PDF)

Agnieszka Bąbel, Muza z warząchwią. Uwagi o literaturze i kulinariach, Warszawa 2004 (Joanna Partyka)

Recenzja (PDF)

Czy zawsze lege artis? Intelektualne podróże widziane przez pryzmat indywidualności twórczej (Dorota Kozicka, Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży, Kraków 2003 – Katarzyna Wąsala)

Recenzja (PDF)

vignette