“Inscription” VIII (2002)

Polemics and a literary joke

The main topic of the series is polemics and literary humour, illustrated primarily through a discussion of: the problem of satire in the service of education by Franciszek Salezy Jezierski, eighteenth- and nineteenth-century poems (by Krasicki and Mickiewicz) dedicated to ways of writing a story, a classicist review of a translation of Virgil from the beginning of the nineteenth century, as well as the previously unpublished (published for the first time in this tome) sketch co-written by Konstanty Ildefons Gałczyński. The volume also presents unknown fragments of the letters from Jan Lechoń to Stefan Żeromski. The edition begins with a cross-sectional article on the manuscript circulation of literature in Poland from the sixteenth to the eighteenth century.

Specyfika rękopiśmiennego obiegu literatury w XVI-XVIII wieku

Artykuł (PDF)

„Muza prostych rymów”. Topika skromności w utworach staropolskich

Artykuł (PDF)

Czy autor „Przysłów mów potocznych” był Sarmatą?

Artykuł (PDF)

Przemiana dziennika pokładowego w dziennik wyprawy. Maurycy August Beniowski w drodze na Madagaskar

Artykuł (PDF)

Edukacja i satyra. Przyczynek do analizy koncepcji wychowawczych i działalności oświatowej Franciszka Salezego Jezierskiego

Artykuł (PDF)

Franciszek Salezy Jezierski: Życie domowe Piasta podczas panowania i rozmowa jego w Gnieźnie z żoną o wychowaniu młodzieży z okazyi syna swego Semowita (opr. Bronisław Treger)

Artykuł (PDF)

Kanonik pułkownikiem, czyli ksiądz rotmistrz. Ksiądz Maciej Kajetan Sołtyk

Artykuł (PDF)

Krasicki do Naruszewicza, Mickiewicz do Lelewela, czyli retorycznie o pisaniu historii

Artykuł (PDF)

Ks. Seweryn Wedykowski (1755-1839) i jego krytyka tłumaczenia „Eneidy” Franciszka Ksawerego Dmochowskiego

Artykuł (PDF)

Aneks – Seweryn Wedykowski: Przemowa przy złożeniu do grobu ciała śp. W. Imci Księdza Franciszka Zabłockiego… dnia 12 września 1821 roku w Końskowoli (opr. Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

Jan Lechoń do Stefana Żeromskiego. Korespondencja ze zbiorów Moniki Żeromskiej, opr. Roman LOTH

Artykuł (PDF)

O „smorgońskim” skeczu „Związek Zawodowy Laureatów”

Artykuł (PDF)

Związek Zawodowy Laureatów (opr. Tadeusz Bujnicki)

Artykuł (PDF)

RECENZJE, OMÓWIENIA

Sarmackie theatrum, cz. I: Wartości i słowa, cz. II: Idee i rzeczywistość, red. Renarda Ocieczek, Bożena Mazurkowa (cz. I), Maria Barłowska (cz. II), Katowice 2001 (Wojciech Kaliszewski)

Recenzja (PDF)

vignette