echoed by php “Inscription” IV (1998) – Napis

“Inscription” IV (1998)

A ‘royal’ volume, containing articles on the issues of monarchic rule as discussed by Polish authors from the sixteenth to the nineteenth century. It explores, among other things: the rhymed guide to legendary Roman kings, the political poetry of the interregnum period of 1763-1764, electoral poems for Stanisław August Poniatowski and the Latin-language poem for Napoleon’s son. Prose is represented in the volume through the discussion of eighteenth-century journalistic texts on the issues of Polish politics. Essays in this edition have been illustrated by examples of occasional literature, on the basis of unique old prints and manuscripts, published for the first time and with the use of modern editorial methods. Authorship has been ascribed to several anonymous texts.

Wstęp (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

ROZPRAWY, MATERIAŁY

O refleksji egzystencjalnej w autobiografii staropolskiej

Artykuł (PDF)

„Początki królów rzymskich” Jana Achacego Kmity przekładem? z oprac. utworu: [Andreas Loeaechius? tłum.?] Jan Achacy Kmita: Początki królów rzymskich

Artykuł (PDF)

„Skład abo skarbiec…” Jakuba Kazimierza Haura: sylwa czy encyklopedia?

Artykuł (PDF)

Kilka uwag o wierszach czasu ostatniego bezkrólewia

Artykuł (PDF)

Stanisław August i powracające Muzy. Rzecz o panegirycznym wierszu elekcyjnym

Artykuł (PDF)

[Rozmowa brata Marcina z Duszą] (opr. Magdalena Rudkowska)

Artykuł (PDF)

Kołłątaj czy Jezierski? Zagadnienie autorstwa „Tronu dla próżnej powagi…”

Artykuł (PDF)

Śmiech po ojczyźnie. Patologia społeczeństwa początków epoki rozbiorowej

Artykuł (PDF)

„Król rzymski nam się narodził”. Polacy u kołyski Napoleona II z oprac. utworu: [Onufry Kopczyński]: Napoleonis Magni primogenito nato Romanorum regi carmen sacrum

Artykuł (PDF)

RECENZJE, OMÓWIENIA

Paulina Buchwald-Pelcowa: Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997 (Jacek Głażewski)

Recenzja (PDF)

Joanna Partyka: Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej, Warszawa 1995 (Ewa Bem-Wiśniewska)

Recenzja (PDF)

Anna Martuszewska: „Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997 (Agata Grabowska)

Recenzja (PDF)

Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji, red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz i Irena Socha, Katowice 1996 (Agnieszka Paja)

Recenzja (PDF)

vignette