“Inscription” VI (2000)

The main theme of the volume is the complicated neighbouring of Poland with Russia over the ages. A part of this series includes essays on topics relating to history, such as the early Polish press, eighteenth-century theatre posters in Gdańsk, the political poetry of Stanisław Trembecki, or the journalistic works of Franciszek Salezy Jezierski. Among other literary materials, the volume introduces modern editions of: a Latin-Polish poem from the Seven Years’ War period, journals from Jasna Góra under siege (dated 1771), Jezierski’s prose work Gowórek herbu Rawicz…, and fragments of the decoded personal notes of Orzeszkowa. The second part of the materials is devoted to contemporary history: the Polish People’s Republic period and Polish-Soviet relations, as reflected in literature (including in poetry of the Martial Law time). Some of the articles on these topics have been prepared by Russian scholars. The volume also features samizdat poems and an occasional poem by Leszek Kołakowski.

Wstęp (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

ROZPRAWY, MATERIAŁY

Polifoniczność gatunkowa „Merkuriusza Polskiego” z 1661 roku

Artykuł (PDF)

Wokół gdańskiego afisza teatralnego z XVIII wieku

Artykuł (PDF)

Zagadkowe autorstwo poematu Supplex libellus populorum ad reges

Artykuł (PDF)

Seweryn Rzewuski: Supplex libellus populorum ad regesPokorna prośba od ludzi do monarchów wojujących, tłum. Józef Rzewuski (opr. Krystyna Maksimowicz)

Artykuł (PDF)

Diariusze oblężenia Jasnej Góry w roku 1771 (opr. Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

Pan i pies – król i poeta. O „wierszach w materiach politycznych” Stanisława Trembeckiego z lat 1773-1798

Artykuł (PDF)

Gowórek herbu Rawicz… a niektóre właściwości metody pisarskiej Franciszka Salezego Jezierskiego

Artykuł (PDF)

Franciszek Salezy Jezierski: Gowórek herbu Rawicz, wojewoda sandomirski. Powieść z widoku we śnie (opr. Bronisław Treger)

Artykuł (PDF)

Eliza Orzeszkowa: Dnie (fragm., opr. Iwona Wiśniewska)

Artykuł (PDF)

Przemiany formy tekstu kulinarnego (III-XIX w.)

Artykuł (PDF)

Poradnik domowy Anny Margarethy Justiny Lindheimer

Artykuł (PDF)

Stanisław Staszic – ostatnia przestroga dla Polski

Artykuł (PDF)

Rosja i Polska – „domowy spór” Słowian czy konflikt mentalności?

Artykuł (PDF)

Ingerencja ZSRR w życie kulturalne Polski (1944-1953)

Artykuł (PDF)

„Polska była poetyką mego pokolenia…”. Polska w świadomości inteligencji rosyjskiej w czasach odwilży – doświadczenie Brodskiego

Artykuł (PDF)

Czerwiec 1956 w poezji

Artykuł (PDF)

Ulotny wiersz okolicznościowy Leszka Kołakowskiego z 1973 roku

Artykuł (PDF)

Leszek Kołakowski: Lament krześcijanina nad zepsuciem świata doczesnego

Artykuł (PDF)

Poezja stanu wojennego – poezja świadectwa

Artykuł (PDF)

PartiaNaukowiecWiersz wyborczyLewą marszKołysanki dla wyborcy

Artykuł (PDF)

RECENZJE, OMÓWIENIA

Metafizyk, poeta dewocyjny, satyryk? O poszukiwaniu dogodnej formuły (Aleksandra Oszczęda, Poeta Wazów. Studia o okolicznościowej poezji Stanisława Grochowskiego, Wrocław 1999 – Katarzyna Wąsala)

Recenzja (PDF)

Mieczysław Klimowicz, Polsko-niemieckie pogranicza literackie w XVIII wieku. Problemy uczestnictwa w dwu kulturach, Wrocław 1998 (Tadeusz Namowicz)

Recenzja (PDF)

O poezji, styropianie i bardzo starych mitach (Stanisław Nawrocki, Rzeczpospolita styropienna, Warszawa 1999 – Agnieszka Dębska)

Recenzja (PDF)

vignette