“Inscription” XVI (2010)

Literature and rituals

The edition entitled Literature and rituals gathers works which are the fruit of interdisciplinary deliberations on codified liturgy and para-liturgy in occasional and applied texts. Much space has been devoted here to the ceremony – both organised around a centre of metaphysical debate from a religious perspective, as well as distanced from the traditional sacred, or even directed more at values closer to the profane or those operating only within the latter.

Articles collected in the tome are also a record of observations related to social phenomena other than religious or spiritual ones, the linguistic (but not only those) manifestations of which (in traditional or contemporary media) can be recognised in the category of a ritual that has an influence on the changes that take place in reality. The current series of Napis (Inscription) also touches on issues of the meaning of ceremonies, their relationship with the word, the levels of ritualisation of life or death, which helped in getting to know and understand more completely the socio-cultural human behaviours linked to the phenomenon of rituality, numerous and important traces of which can be found in literature and culture.

Literatura i rytuały (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

I. SŁOWA I JĘZYK

Nieczytelne gesty. Wizerunek chrześcijan w polemice Celsusa i Orygenesa

Artykuł (PDF)

Analiza języka jako znaku kultury. Eksploracja modlitwy polskich Żydów Mesjańskich

Artykuł (PDF)

Semantyczne rytuały Olgi Freudenberg i Izraila Frank-Kamienieckiego

Artykuł (PDF)

II. DUCH I LITERA

Między teologią a antropologią słowa. O użytkach płynących z Modlitwy Pańskiej

Artykuł (PDF)

Zagadnienie ceremonii w XVI- i XVII-wiecznym piśmiennictwie religijnym protestantów jako spór o język sakralny

Artykuł (PDF)

Pieśni religijne Mazurów pruskich w związku z rokiem kościelnym ułożone (na przykładzie „piosnek adwentowych”)

Artykuł (PDF)

Podmiot liryczny poezji Czesława Miłosza wobec liturgii katolickiej

Artykuł (PDF)

III. RYTUAŁY ŚMIERCI I ŻYCIA

Wielkie rytuały dla małych Radziwiłłów. O tekstach towarzyszących śmierci dzieci w XVII wieku

Artykuł (PDF)

Świeckie mowy obłóczynowe a ceremoniały zakonne w XVII wieku

Artykuł (PDF)

Dzień ślubny i wieczór weselny w poezji doby stanisławowskiej. Rekonesans

Artykuł (PDF)

Rytuał i pamięć w „Dziadach”. Uwagi do stanu badań

Artykuł (PDF)

IV. Z CIEMNOŚCI

Mord rytualny w poetyckiej relacji Stefana Żuchowskiego

Artykuł (PDF)

Lejbe i Siora w Ciemnogrodzie – powieściami w „nieludzkie przesądy” i „śmieszne zabobony”

Artykuł (PDF)

Pogrzeby, których nie było. O rytuałach niemożliwych (w literaturze poholokaustowej)

Artykuł (PDF)

V. WIWAT KRÓL! WIWAT WSZYSTKIE STANY!

Zaślubiny króla i Rzeczypospolitej. O próbach rytualizacji elekcji monarszej w publicystyce doby pierwszego bezkrólewia

Artykuł (PDF)

Miasto wita króla. Ceremoniał i jego rola komunikacyjna w diariuszach Adama Naruszewicza (1784, 1787)

Artykuł (PDF)

Wokół oświeceniowych życzeń noworocznych

Artykuł (PDF)

VI. WSPÓLNOTA POLITYCZNA I RYTUAŁ

Między sacrum a profanum. Rozważania o dialogach zmarłych Lukiana z Samosat i Ignacego Krasickiego

Artykuł (PDF)

Między polityką a religią. O rytuałach i  rytualności konfederacji barskiej

Artykuł (PDF)

„Na powrót wojska” – obrazowanie rytuału w poezji okolicznościowej lat 1809-1814

Artykuł (PDF)

Tajemnice krakowskich kopców. Wokół dedykacji do misterium Norwida „Wanda”

Artykuł (PDF)

VII. WŁADZA RYTUAŁU, RYTUAŁY WŁADZY

Rytuały demokracji – święto totalitaryzmu. Narodowo-Radykalna refleksja o obchodach, celebracjach i pamięci między wojnami

Artykuł (PDF)

„Słońce – świeci; Razem!”. Wiersz pierwszomajowy jako rytuał

Artykuł (PDF)

VIII. MOWA ZNIEWOLONA I SWOBODNA

Rytuał w zwierciadle cenzury. Urząd Kontroli jako strażnik kultowego obrazu władzy w początkach Polski Ludowej

Artykuł (PDF)

Rytuały religijno-patriotyczne i ich echa w poezji okolicznościowej lat osiemdziesiątych XX wieku

Artykuł (PDF)

Esej powojenny i współczesny wobec językowej rytualizacji historii

Artykuł (PDF)

IX. GENIUS LOCI I LITERATURA

Wieczysty węzeł ludzkości. Pieśni łańcuchowe jako gatunek okolicznościowej poezji masońskiej

Artykuł (PDF)

Symbolika piramidy w rytuałach wolnomularstwa a filozofia Nietzschego (prolegomena)

Artykuł (PDF)

Modlitwy Grochowiaka

Artykuł (PDF)

Wiesława Myśliwskiego rytuały mowy i myśli

Artykuł (PDF)

X. EXCELSIOR!

Rytuały magiczne i chrześcijańskie w „spiskach” tatrzańskich

Artykuł (PDF)

Przewodnik jako scenariusz rytuałów turystycznych (na podstawie dawnych bedekerów pienińskich). Narodziny pewnej religii

Artykuł (PDF)

Literatura alpinistyczna jako „sobąpisanie”

Artykuł (PDF)

Balony nad Puławami. Osiemnastowieczne rytuały wypraw ponad chmury w poetyckim opisie

Artykuł (PDF)

vignette