„Napis” X (2004)

Formy i normy stosowności

Tom zrealizowano jako księgę konferencji pod tytułem „Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą…” Formy i normy stosowności (Konstancin-Obory, 20-22 października 2004 r.), poświęconej normom stosowności obyczajowej oraz zachowywaniu ich – a także przejawom historycznie oraz społecznie uwarunkowanego zjawiska łamania tych norm – w literaturze okolicznościowej i użytkowej. Teksty zostały ułożone w pięciu grupach tematycznych zatytułowanych: Grzeczność w dokumentach literatury użytkowejStosowność w komunikacji społecznej i mediachGrzeczność a literatura okolicznościowaObraz normy i skandalu w literaturze pięknejGrzeczność języka i język grzeczności. Treści referatów dotyczą m.in.: kwestii dialogu międzykulturowego w świetle gramatyk dla cudzoziemców, odbicia rzeczywistości w poradnikach savoir-vivre’u różnych epok, wzorców grzeczności obowiązujących w reklamie i mediach, a także retoryki i ośmieszania w tekstach prasowych, przykładów praktyki przekładowej wobec wulgaryzmów czy też prowokacji obyczajowej utrwalonej w literaturze beletrystycznej. Księga zawiera ponadto prace poświęcone stosowności w tekstach od końca XVI wieku poprzez Mickiewicza, Witkacego, Gombrowicza do kontrowersyjnej literatury najnowszej.

„Grzeczność nie jest nauką łatwą ani małą…” (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

ROZPRAWY, MATERIAŁY

Kilka uwag o grzeczności według „Wokabularza rozmaitych i potrzebnych sentencji” z 1590 roku

Artykuł (PDF)

Staropolska grzeczność. O pobycie króla Władysława IV w gościnie u Stanisława Radziejowskiego w 1632 roku w świetle okolicznościowego pisma „Hospes grati animi”

Artykuł (PDF)

Formy „grzeczności” w „Przeważnej legacyi” Samuela Twardowskiego (język, literatura, historia i dyplomacja)

Artykuł (PDF)

Grzecznie i niegrzecznie w weselnych oracjach. Od konkurów do zrękowin

Artykuł (PDF)

Sarmaci w negliżu. Staropolskie epitalamia pokładzinowe (fescenniny)

Artykuł (PDF)

O grzeczności w dedykacjach czasów stanisławowskich

Artykuł (PDF)

Wokół problemów prawa autorskiego, czyli spór między Piotrem Świtkowskim a Michałem Gröllem

Artykuł (PDF)

Onufrego Kopczyńskiego mariaż gramatyki z polityką

Artykuł (PDF)

„Ważna Cześnika nauka o grzeczności”. O grzeczności, prawie i porządku w sarmackich światach „Pamiątek Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza

Artykuł (PDF)

O konwencji i formach grzecznościowych w listach Narcyzy Żmichowskiej (w świetle przyjmowanej przez pisarkę epistolarnej roli przyjaźni)

Artykuł (PDF)

W hołdzie „królowej ideału” i „mężom sławy niespożytej”. O laudacjach jubileuszowych z drugiej połowy XIX wieku

Artykuł (PDF)

Natura i osobliwości biletu wizytowego. Uwagi o zbiorze wizytówek w papierach Władysława Smoleńskiego

Artykuł (PDF)

Skandalista Przybyszewski – życiowe i literackie faux-pas młodopolskiego Archicygana

Artykuł (PDF)

Apologia i kreacja. O przyjaźni Tadeusza Nalepińskiego z Tadeuszem Micińskim

Artykuł (PDF)

„Narkotyki. Niemyte dusze” – dziwny poradnik Witkacego

Artykuł (PDF)

Grzeczność (staropolska) Gombrowicza

Artykuł (PDF)

Poezja jako sztuka niegrzeczności

Artykuł (PDF)

Śmierć wstydu. O zjawisku skandalu w najnowszej prozie polskiej po roku 1989

Artykuł (PDF)

Skandal jako norma w literaturze współczesnej

Artykuł (PDF)

Besserwisser za katedrą, czyli o funkcjach prowokacji w poetyce felietonu

Artykuł (PDF)

„Wszystkie odcienie grzeczności”. Przemiany znaczeniowe pojęcia słownikowego od Lindego do Doroszewskiego

Artykuł (PDF)

Pojęcie stosowności we współczesnym reportażu radiowym (na wybranych przykładach)

Artykuł (PDF)

„Stosowny sam w sobie” – czyli rzecz o reportażu radiowym

Artykuł (PDF)

Grzeczność zobowiązuje, niegrzeczność prowokuje – o grzeczności i stosowności w reklamie

Artykuł (PDF)

Stosowność a promocja polityczna

Artykuł (PDF)

Od krytyki do ośmieszania – o stosowności w tekstach prasowych

Artykuł (PDF)

Epistolarne konwencje grzecznościowe w listach do redakcji czasopisma religijnego „Miłujcie się!”

Artykuł (PDF)

Konwencje grzecznościowe w dydaktyce języków obcych: „Europejski system kształcenia językowego” a rzeczywistość (na przykładzie języka francuskiego)

Artykuł (PDF)

Rytuały jedzenia i picia we Francji i w Polsce. Rekonesans

Artykuł (PDF)

RECENZJE, OMÓWIENIA

Wojciech Kaliszewski, Kto królem będzie, czy Polak i który? Wiersze elekcyjne ostatniego bezkrólewia 1763-1764, Warszawa 2003 (Jerzy Snopek)

Recenzja (PDF)

Agnieszka Bąbel, Muza z warząchwią. Uwagi o literaturze i kulinariach, Warszawa 2004 (Joanna Partyka)

Recenzja (PDF)

Czy zawsze lege artis? Intelektualne podróże widziane przez pryzmat indywidualności twórczej (Dorota Kozicka, Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży, Kraków 2003 – Katarzyna Wąsala)

Recenzja (PDF)

vignette