„Napis” special issue (2022)

Inscription. An Anthology 1

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się online pierwszej części anglojęzycznej serii tłumaczeń „Inscription. An anthology 1” – opatrzonego wstępem wyboru 13 artykułów spośród 535 rozpraw, opublikowanych na łamach rocznika „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” w latach 1994–2021. Można je znaleźć na stronach RCIN-u i „Napisu”.

Pierwszy numer specjalny to z konieczności zaledwie niewielki ułamek dorobku pisma, jednak pokazuje zarówno jego wielostronność, jak i przyrastanie wiedzy humanistycznej oraz metodologicznej świadomości w ramach literatury okolicznościowej i użytkowej.

Introduction: Literature: text and social communication (Marek Pąkciński)

Artykuł (PDF) Show abstract

Occasional and applied literature. (In place of an introduction)

Artykuł (PDF) Show abstract

Russia and Poland – a ‘domestic row’ of Slavs, or a conflict of mentalities?

Artykuł (PDF) Show abstract

The image of Poland and Poles in the Dmitriads, from the British perspective

Artykuł (PDF) Show abstract

Without guilt or shame. Sexuality in eroticism-themed Polish obscene poetry of the Enlightenment period

Artykuł (PDF) Show abstract

Resident bards. The court poet in light of memories from the Polish Eastern Borderlands in the first half of the 19th century

Artykuł (PDF) Show abstract

A ‘judgement of the eye’? The way(s) the world is perceived in Bolesław Prus’s prose works

Artykuł (PDF) Show abstract

From a trip East. On a different Europe and the genre-fluid nature of the letter in Henryk Sienkiewicz’s travel correspondence

Artykuł (PDF) Show abstract

‘A different fabric’. The overt and the hidden in Joseph Conrad’s prefaces to his prose works

Artykuł (PDF) Show abstract

Conrad and Arendt. Revealing the roots of evil

Artykuł (PDF) Show abstract

The art of breaking up. Infelicitous engagements in Polish novels and memoirs from the turn of the 20th century

Artykuł (PDF) Show abstract

Body, gender, and a communist’s shame (side notes on Stanisław Lem’s utopian science fiction novels from the 1950’s)

Artykuł (PDF) Show abstract

The issue of the genre of Kolyma stories by Varlam Shalamov and its editions in Polish

Artykuł (PDF) Show abstract

The Luther effect. The consequences of the Reformation in the area of printed media and communication

Artykuł (PDF) Show abstract

vignette