Instrukcja redakcyjna i terminy

Harmonogram prac
Zgłoszenia tematów oryginalnych (dotąd niepublikowanych) artykułów wraz ze streszczeniami nadsyłane są do końca maja danego roku, a pełne teksty do końca września. Proces recenzyjny oraz prace nad redagowaniem artykułów trwają do listopada, a gotowy numer ukazuje się online nie później niż w grudniu danego roku (wersja online) lub w styczniu roku następnego (wersja drukowana).

Instrukcja redakcyjna – pobierz.

Redakcja serdecznie dziękuje za Państwa pomoc w przygotowaniu kolejnego numeru rocznika!

vignette