O stronie

Strona powstała w 2014 roku.

Koncepcja merytoryczna: Agata Grabowska-Kuniczuk, Agnieszka Bąbel

Projekt graficzny i wykonanie: Michał Wysocki

Konsultacja: Marek Pąkciński

Na stronie wykorzystano logo „Napisu” projektu Katarzyny Stanny.

vignette