„Napis” II (1995)

Seria zawiera materiały i rozprawy poświęcone pojęciu „literatury stosowanej” w XVII wieku, poezji rodzinnej XVII i XVIII stulecia, literaturze okolicznościowej Wielkiej Emigracji po 1831 roku, utworom będącym literacką reakcją na wydarzenia strajkowe 1988 roku, a przede wszystkim problematyce tekstów czasów stanisławowskich (odpisywanych w czasie konfederacji barskiej dialogów mających formę „rozmów zmarłych”, szkiców o kaznodziejstwie XVIII wieku oraz utworów poświęconych obronie i rzezi Pragi w 1794 roku). W tym tomie rocznik powiększył się o nowy dział recenzji.

Wstęp (Janusz Maciejewski)

Artykuł (PDF)

ROZPRAWY, MATERIAŁY

Problemy metodologiczne w badaniach nad literaturą stosowaną (na przykładzie twórczości Jana Ostroroga II)

Artykuł (PDF)

O gdańskiej poezji rodzinnej XVIII wieku

Artykuł (PDF)

Rozmowa na Polach Elizejskich między Janem Zamojskim (…) i Eustachym Potockim (…) d. 24 lutego 1768 roku zmarłym z oprac. utworu: Rozmowa na Polach Elizejskich między Janem Zamojskim, kanclerzem niegdyś i hetmanem wielkim koronnym, i Eustachym Potockim, generałem artyleryi litewskiej, d. 24 lutego 1768 roku w Warszawie zmarłym

Artykuł (PDF)

Rozmowy na Polach Elizejskich królów polskich z oprac. utworów: Rozmowa na Polach Elizejskich królów polskich Augusta III i Stanisława LeszczyńskiegoRozmowa druga po śmierci między Augustem II, Augustem III synem jego i Stanisławem Leszczyńskim, królami polskimi

Artykuł (PDF)

Kaznodziejstwo epoki stanisławowskiej – inspiratorzy, twórcy, odbiorcy

Artykuł (PDF)

Recepcja literacka obrony i rzezi Pragi

Artykuł (PDF)

Rocznicowa pobudka wojenna Józefa Meyznera

Artykuł (PDF)

Twórczość strajkowa maj – sierpień 1988

Artykuł (PDF)

Kultura słowa w komunikacji kaznodziejskiej – uwagi na marginesie tekstów homiletycznych i oficjalnych wypowiedzi kościelnych lat dziewięćdziesiątych

Artykuł (PDF)

RECENZJE

Janusz Andrzej Drob: Obieg informacji w Europie w połowie XVII wieku w świetle gazet drukowanych i rękopiśmiennych gazet w zbiorach watykańskich, Lublin 1993 (Janusz Tazbir)

Recenzja (PDF)

Franciszek Łasiewicki (autor domniemany): Pamiętnik Woźnego Cenzury, opr. i wst. poprz. Bogdan Burdziej, Toruń 1995 (Jacek Wójcicki)

Recenzja (PDF)

vignette