„Napis” III (1997)

Tom pod znakiem mowy wiązanej – mieści głównie rozprawy i materiały, ukazujące odbicie przełomowych wydarzeń historycznych (konfederacja barska, trzeci rozbiór Polski, rabacja galicyjska czy strajki roku 1980) w poezji okolicznościowej. Omówiono także niektóre formy poezji okolicznościowej, powstającej w kręgu rodzinnym i przyjacielskim w wieku XVII i XVIII. Rozważania nad dokumentem osobistym reprezentuje rozprawa o korespondencji Adama Mickiewicza. Tom zawiera również przedstawienie zasad edycji XVIII-wiecznej literatury okolicznościowej, wypracowanych w kręgu badaczy związanych z redakcją „Napisu”.

Wstęp (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

ROZPRAWY, MATERIAŁY

„Mars z upominkiem na wesele”. Siedemnastowieczne panegiryki jako świadectwo mentalności z oprac. utworu: Aleksander Magnuszewski: Mars z upominkiem na wesele… P. Jędrzeja Ścibora Chełmskiego… i… P. Marianny Bieganowskiej… prezentowany roku 1688 (fragm.)

Artykuł (PDF)

Wśród uczniowskich i studenckich walet (z osiemnastowiecznej gdańskiej poezji okolicznościowej)

Artykuł (PDF)

Osiemnastowieczny poprzednik reportażu z oprac. utworu (współaut.: Magdalena Rudkowska): Postępek niegodziwy wojska rosyjskiego w Biéczu wykonany die 5 Aprilis 1770…Postępek szkaradny przez wojsko moskiewskie w… Bieczu die 5-go kwietnia 1770 wykonany…

Artykuł (PDF)

Echa konfederacji barskiej w okolicznościowej literaturze politycznej lat 1772-1775

Artykuł (PDF)

Żale, sny i smutki – o poezji patriotycznej 1795 roku

Artykuł (PDF)

Korespondencja Adama Mickiewicza z Joachimem Lelewelem

Artykuł (PDF)

Galicyjska poezja okolicznościowa lat 1833-1847

Artykuł (PDF)

Poezja Wielkiego Strajku – 1980

Artykuł (PDF)

Zasady edycji okolicznościowej literatury politycznej XVIII wieku

Artykuł (PDF)

RECENZJE, OMÓWIENIA

Andrzej Borowski: Poezja nagrobków

Recenzja (PDF)

Hanna Dziechcińska: Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1994 (Jacek Głażewski)

Recenzja (PDF)

Edmund Kotarski: Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku, Gdańsk 1993 (Magdalena Rudkowska)

Recenzja (PDF)

vignette