Logo 'Napisu'

Ogłoszenia

Ukazał się artystyczny kalendarz na rok 2023 z wybranymi okładkami „Napisu” autorstwa dr Katarzyny Stanny, który dokumentuje wieloletnią współpracę rocznika z Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, zob. https://asp.waw.plhttps://wsm.asp.waw.pl.

W roku 2021 rocznik przyjęto na platformę Open Edition, a w 2022 – do bazy danych Directory of Open Access Journals (DOAJ) indeksującej recenzowane czasopisma naukowe otwartego dostępu.

„Napis” był beneficjentem programów:

  • „Wsparcie dla czasopism naukowych” na lata 2019-2020 (według decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 kwietnia 2019 r.).
  • „Czasopisma” na lata 2021-2022 (według decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 23 lutego 2021 roku).
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

„Napis” jest beneficjentem programu:

  • „Rozwój czasopism naukowych” na lata 2022-2024 (według decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki z 26 września 2022 r.).
Ministerstwo Edukacji i Nauki