Napis

Instrukcja redakcyjna dla P.T. Autorów

 1. Maksymalna objętość tekstu: 1 arkusz autorski (40 tys. znaków ze spacjami).
 2. Zalecany format dokumentu elektronicznego: .rtf (Rich Text Format).
 3. Optymalne formatowanie dokumentu elektronicznego: marginesy stron 2,5 cm, czcionka Times New Roman 12 pt, akapit wyjustowany, wcięcie akapitowe 0,5 cm (prosimy ustawić je w edytorze tekstu jako parametry akapitu i nie stosować do wcięć akapitowych klawisza tabulacji), odstępy między wersami 12 pt, dzielenie wyrazów: tak, przypisy na dole strony.
 4. Opuszczenia w cytatach – wielokropek w nawiasie prostokątnym: […]; wszędzie w tekście prosimy stosować wielokropek jednoznakowy Unicode 2026, wywoływany kombinacją klawiszy [Lewy Alt]+[Num 0133].
 5. Wzór opisu bibliograficznego w przypisach:
  1. cytat z tekstu w obrębie publikacji autorskiej: I. Nazwisko, Pełny tytuł utworu / rozdziału, w: idem / eadem, Pełny tytuł dzieła. Pełny podtytuł dzieła, tłum. / oprac. / wyd. I. Nazwisko, wst. / posł. I. Nazwisko, t. ?, Miejsce Wydania Rok, s. ???-??? (Nazwa Serii, nr tomu) [dla serii „Biblioteka Narodowa” Ossolineum: BN I 000 – skrót, nr serii rzymski, nr tomu arabski]
  2. cytat z tekstu w obrębie publikacji zbiorowej: I. Nazwisko, Pełny tytuł artykułu / rozdziału, w: Pełny tytuł dzieła. Pełny podtytuł dzieła, t. ?: Pełny tytuł tomu w obrębie publikacji wielotomowej. Pełny podtytuł tomu w obrębie publikacji wielotomowej, red. Pierwsze I. Pierwsze Nazwisko, Drugie I. Drugie Nazwisko, Trzecie I. Trzecie Nazwisko, [nazwiska oznaczające odpowiedzialność redaktorską podajemy w mianowniku, niezależnie od przypadków gramatycznych użytych na karcie tytułowej – maksymalnie trzy nazwiska, wyliczane bezspójnikowo], Miejsce Wydania Rok, s. ???-???
  3. cytat z tego samego autora / tej samej autorki co w bezpośrednio wcześniejszym przypisie: Idem / Eadem, Inny pełny tytuł [dalej opis bibliograficzny jak wyżej]
  4. odesłanie (nie cytat) – opis jak wyżej, poprzedzony odnośnikiem: Zob. / Por.
  5. ponowny cytat z… / ponowne odesłanie do bezpośrednio poprzedzającej lokalizacji: Ibidem, s. ??? / Zob. ibidem, s. ???
  6. odesłanie wsteczne do wcześniej wskazanej lokalizacji: Zob. / Por. I. Nazwisko, Logiczny początek tytułu wymienionego wcześniej…, op. cit., s. ???-???

Do tekstu prosimy dołączyć alfabetyczną listę (indeks „ślepy”) wszystkich nazwisk, użytych zarówno w tekście głównym, jak i w przypisach.

Bylibyśmy wdzięczni za usunięcie z gotowego tekstu podwójnych spacji oraz za zamianę apostrofów i cudzysłowów „prostych” (' "') na „drukarskie” (‘ „” – w edytorze MS Word funkcja możliwa do ustawienia w zakładce „Narzędzia – Opcje Autokorekty”) i zastąpienie łącznika krótkiego (Unicode 002D) między dwoma spacjami łącznikiem długim (Unicode 2013; wywołanie kombinacją klawiszy [Ctrl]+[Num –]).

Redakcja serdecznie dziękuje za Państwa pomoc w efektywnym przygotowaniu kolejnego numeru rocznika!

oprac. Jacek Wójcicki