Napis

Zasady etyki publikacji

Redakcja rocznika „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” przyjęła i stosuje zasady etyki publikacyjnej zgodne z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics). Przypadki nierzetelności naukowej w rodzaju ghostwriting (brak ujawniania czyjegoś udziału w powstaniu publikacji) oraz guest authorship (przypisywanie komuś współudziału przy powstawaniu publikacji, mimo że był on znikomy bądź w ogóle nie miał miejsca) będą ujawniane, a informacje o nich zgłaszane odpowiednim podmiotom (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe itp.).

vignette