Napis

Recenzenci „Napisu” (w układzie odwrotnie chronologicznym)

Numer XX (2014) pt. „W soczewce”. Wybrane aspekty wizualności w kulturze XIX wieku:

 • dr hab. Kamila Budrowska, Uniwersytet w Białymstoku
 • dr hab. Piotr Chlebowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Roman Doktór, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • prof. dr hab. Małgorzata Krzysztofik, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Anna Kurska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Grażyna Legutko, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • prof. dr hab. Jarosław Ławski, Uniwersytet w Białymstoku
 • prof. dr hab. Bożena Mazurkowa, Uniwersytet Śląski w Katowicach)
 • prof. dr hab. Beata Obsulewicz, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 • dr hab. Magdalena Rembowska-Płuciennik, Instytut Badań Literackich PAN
 • prof. dr hab. Rosław Szaybo, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
 • dr hab. Beata Utkowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jacek Wójcicki, Instytut Badań Literackich PAN
 • dr hab. Cezary Zalewski, Uniwersytet Jagielloński

Numer XIX (2013) pt. Album rodzinny z traumą w tle:

 • prof. dr hab. Barbara Bobrowska
 • prof. dr hab. Danuta Kowalewska UMK
 • dr hab., prof. UJK (Kielce) Grażyna Legutko
 • prof. Aneta Mazur
 • dr hab., prof. KUL Beata Obsulewicz-Niewińska
 • dr hab., prof. UwB Jolanta Sztachelska
 • prof. dr hab. Tadeusz Linkner UG
 • prof. dr hab. Jerzy Stefan Ossowski
 • prof. dr hab. Jerzy Smulski UMK
 • dr hab., prof. IBL PAN Jacek Wójcicki
 • prof. Jerzy Snopek

Numer XVIII (2012) pt. Tabu i wstyd:

 • prof. dr hab. Danuta Kowalewska UMK
 • dr hab. Beata Utkowska, prof. Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Michał Kuziak, prof. UW
 • prof. dr hab. Tadeusz Linkner UG
 • prof. dr hab. Jerzy Smulski UMK
 • dr hab. ks. Zbigniew Trzaskowski, prof. UJK w Kielcach

Recenzenci w latach 1994–2011, m.in.:

 • prof. zw. dr hab. Tadeusz Budrewicz, Akademia Pedagogiczna (obecnie: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie)
 • prof. dr hab. Jakub Z. Lichański, Wyższa Szkoła Dziennikarska im. Melchiora Wańkowicza w Warszawie
 • prof. dr hab. Ewa Paczoska, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Tomasz Chachulski, prof. Instytutu Badań Literackich PAN i Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. zw. dr hab. Krzysztof Kłosiński, Uniwersytet Śląski w Katowicach, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie, Przewodniczący Komitetu Nauk o Literaturze PAN
 • dr hab., Marek Prejs, prof. nadzw. Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Roch Sulima, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Michał Głowiński, Instytut Badań Literackich PAN
 • prof. dr hab. Grażyna Borkowska, Instytut Badań Literackich PAN
 • dr hab. Hanna Gosk, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Roman Loth, Instytut Badań Literackich PAN
 • dr hab. Anna Grześkowiak-Krwawicz, prof. Instytutu Badań Literackich PAN
 • prof. dr hab. Teresa Kostkiewiczowi, Instytut Badań Literackich PAN
 • prof. dr hab. Marta Piwińska, Instytut Badań Literackich PAN
 • dr hab. Jerzy Snopek, Instytut Badań Literackich PAN
 • dr hab. Jakub Z. Lichański, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Jadwiga Sawicka, Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Grażyna Borkowska, Instytut Badań Literackich PAN
 • dr hab. Małgorzata Szpakowska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • prof. dr hab. Roman Loth, Instytut Badań Literackich PAN
 • dr hab. Ewa Paczoska, prof. Uniwersytetu Warszawskiego
 • dr hab. Adam Karpiński, docent Instytutu Badań Literackich PAN
 • prof. dr hab. Stanisław Makowski, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Andrzej Mencwel, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Jerzy Axer, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Roch Sulima, Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Michał Głowiński, Instytut Badań Literackich PAN
 • prof. dr hab. Roman Taborski, Uniwersytet Warszawski