• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / XXII (2016) / SPIS TREŚCI

„Napis” XXII (2016)

WARUNKIEM TRWAŁOŚCI JEST PRZEMIANA. PARAFRAZY,

KONTYNUACJE I ALUZJE LITERACKIE

Wstęp (Agnieszka Bąbel, Agata Grabowska-Kuniczuk)

Artykuł (PDF)

 

Wspomnienia o Profesorze Januszu Tazbirze

Okruchy wspomnień

Artykuł (PDF)

Wojciech KRIEGSEISEN
Janusz Tazbir (5 VIII 1927 – 3 V 2016) – wspomnienie czytelnika

Artykuł (PDF)

Julia TAZBIR
Biblioteka. O stosunku Janusza Tazbira do książek

Artykuł (PDF)

 

Rozprawy i materiały

Wojciech RYCZEK
Metabasis: kilka słów o apostrofie

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Krystyna MAKSIMOWICZ
Tarcia polemiczne, „responsy” i trawestacje w szermierce poetyckiej schyłku XVIII wieku

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Agata SEWERYN
Cyganie sentymentalni i romantyczni (Kniaźnin – Moniuszko)

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Tadeusz BUDREWICZ
„Białe anioły z skrzydłami jasnemi” (konstelacja parafraz)

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Aleksandra BUDREWICZ
Dickens, Drood i domysły

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Bartłomiej SZLESZYŃSKI
„Breaking Bad” kochanego Stacha. Wokulski jako antybohater

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Agnieszka BĄBEL
Ulotne jak dym? Kryptoreklama i przemiany obyczajów – o kampanii Polskiego Monopolu Tytoniowego na łamach „Kobiety Współczesnej” w latach 1931-1932

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Karolina KORCZ
Pastisz czy kontynuacja? „Powrót Wolanda albo nowa diaboliada” Witalija Ruczinskiego wobec „Mistrza i Małgorzaty” Michaiła Bułhakowa

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

 

Pasje i potyczki edytorskie i tekstologiczne

Mariola JARCZYKOWA
Wiersze żałobne dla Krzysztofa Radziwiłła w sylwie ze zbiorów Bavorovianum we Lwowie

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Walerian Gorzycki, [Wiersze żałobne] (oprac. Mariola Jarczykowa)

Artykuł (PDF)

Aleksandra BŁASIŃSKA
„Magdalena” Josefa Svatopluka Machara w tłumaczeniu Zofii Trzeszczkowskiej. „Bratnia kontrola” Zenona Przesmyckiego – świadectwo problemów przekładu zachowane w korespondencji

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Wykaz trudności przekładowych sporządzony przez Zofię Trzeszczkowską (oprac. Aleksandra Błasińska)

Artykuł (PDF)

Ewa MIKUŁA
E-podręczniki a rozwój edytorstwa cyfrowego

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

 

Varia

Katarzyna STANNY
Oblicza przemian w Sztukach Pięknych

Artykuł (PDF)    |    Show abstract

Warunkiem trwałości jest przemiana. Prace studentów ASP w Warszawie

Ilustracje

Komentarze autorów do fotografii

Komentarze (PDF)

 

Recenzje

Julian Ursyn NIEMCEWICZ, Mowy sejmowe 1788-1792, wybór i opracowanie Aleksander Czaja, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011 (Igor Barkowski, Niemcewicz w kanonie czy kanon Niemcewicza? Głos w dyskusji)

Recenzja (PDF)

Literackie obrazy podróży, red. Monika Urbańska, Łódź 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Doświadczenie, red. Monika Urbańska, Łódź 2014 (Bożena Mazurkowa, Młodzi łódzcy edytorzy o podróżach i innych ludzkich doświadczeniach)

Recenzja (PDF)

Tadeusz BUDREWICZ, Wierszobranie (druga połowa XIX wieku), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016 (Grażyna Borkowska, Prus pisze wiersze)

Recenzja (PDF)

Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, pod red. Kamili Budrowskiej, Wiktora Gardockiego i Elżbiety Jurkowskiej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015 (Katarzyna Kościewicz, Kultura schyłkowego PRL-u w nowych odczytaniach)

Recenzja (PDF)

Kamila TUSZYŃSKA, Narracja w powieści graficznej, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2015 (Konrad Niciński, Powieść graficzna w poszukiwaniu metajęzyka)

Recenzja (PDF)

Karolina GOŁAWSKA, Anna PETLAK
Sprawozdanie z naukowego sympozjum jubileuszowego „Na szlakach literatury…”, poświęconego Profesor Barbarze Wolskiej i okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i jubileuszu czterdziestopięciolecia pracy naukowej

Artykuł (PDF)

 

Noty o autorach artykułów

Artykuł (PDF)