• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / XV (2009) / SPIS TREŚCI

„Napis” XV (2009)

UMYSŁY ZNIEWOLONE. LITERATURA POD PRESJĄ

Umysły zniewolone. Literatura pod presją (Janusz Maciejewski)

Artykuł (PDF)

 

Rozprawy, materiały

Sławomir BACZEWSKI
Obraz plebejusza w literaturze szlacheckiej. Rekonesans

Artykuł (PDF)

Maria WICHOWA
Traktat Diega de Estella „O wzgardzie świata i próżności jego” w przekładzie Augustyna Kochańskiego – dyskurs religijny de contemptu mundi. Problemy komunikacji literackiej jako procesu wywierania presji na odbiorców dzieła

Artykuł (PDF)

Małgorzata KRZYSZTOFIK
„O niepłodności w stanach małżeńskich” – czyli jak XVII-wieczny kalendarzysta-lekarz omawia oraz cenzuruje tematy wstydliwe

Artykuł (PDF)

Agata ROĆKO
„Uwagi do zupełnego zabierających się w stan małżeński szczęścia służące…” – osiemnastowieczny poradnik byłego pijara, Aleksandra Pawła Zatorskiego. Próba wyzwolenia czy tradycja?

Artykuł (PDF)

Iwona MACIEJEWSKA
„Te rzeczy…” – przejawy autocenzury w prezentowaniu treści erotycznych (na przykładzie prozy czasów saskich)

Artykuł (PDF)

Krystyna MAKSIMOWICZ
Jak więźniowie Nikołaja Repnina radzili sobie z cenzurą podczas pobytu w niewoli kałuskiej?

Artykuł (PDF)

Wojciech KALISZEWSKI
O niektórych przypadkach autocenzury w poezji stanisławowskiej

Artykuł (PDF)

Aurelia HAS
Jakobiński ruch wolnościowy w Polsce pod presją państw zaborczych w poezji lat 1789-1794

Artykuł (PDF)

Marcin KUŹMA
Walka „Korespondenta Warszawskiego” z cenzurą – rekonesans badawczy

Artykuł (PDF)

Danuta KOWALEWSKA
„Do mego Cenzora”. Stanisława Starzyńskiego potyczki z zoilami

Artykuł (PDF)

Katarzyna PUZIO
Romantyczna parabola polityczna w „Królu zamczyska” Seweryna Goszczyńskiego

Artykuł (PDF)

Elżbieta STOCH
Literatura i teatr pod presją cenzury w pierwszej połowie XIX wieku – na przykładzie życia kulturalnego Lublina

Artykuł (PDF)

Kamila TUSZYŃSKA
Strategie niedoczytania: Maria Bartusówna

Artykuł (PDF)

Magdalena DZIUGIEŁ-ŁAGUNA
Ezop opowiada „Lalkę”. O werbalnych i niewerbalnych sposobach komunikacji z czytelnikiem w powieści Bolesława Prusa

Artykuł (PDF)

Marian PŁACHECKI
Przyczynek do sporu „młodej” i „starej prasy”

Artykuł (PDF)

Ryszard NOWICKI
Druki okolicznościowe świadectwem walki z uciskiem narodowym

Artykuł (PDF)

Agnieszka BĄBEL, Agata GRABOWSKA-KUNICZUK
„Kodeks światowy” i „towarzyskie nieprzyzwoitości”. Zakazy i nakazy w polskich dziewiętnastowiecznych poradnikach savoir-vivre’u

Artykuł (PDF)

Gabriela MATUSZEK
Upiorne zniewolenie – odkryte i ukryte w dramatach Ibsena

Artykuł (PDF)

Aleksandra GROTOWSKA
„O czym się nawet myśleć nie chce”, a jednak trzeba o tym mówić. O dziełach Gabrieli Zapolskiej i ich recepcji w środowisku współczesnym autorce

Artykuł (PDF)

Grażyna LEGUTKO
„Jaskółka” uwięziona… Gustawa Daniłowskiego kłopoty z cenzurą

Artykuł (PDF)

Anna Małgorzata PYCKA
Melpomena pod nadzorem, czyli dramat z dramatem w dobie socrealizmu

Artykuł (PDF)

Marek PĄKCIŃSKI
Ugięcie fabuły: twórczość Stanisława Lema pod presją uwarunkowań

Artykuł (PDF)

Marzena WOŹNIAK-ŁABIENIEC
Strategie literackie wobec zapisu cenzury. Czesław Miłosz w krajowej prasie i poezji w latach pięćdziesiątych

Artykuł (PDF)

Janusz MACIEJEWSKI
Cenzura w Polsce w latach 1957-1980 i sposoby jej omijania przez pisarzy

Artykuł (PDF)

Joanna SZYDŁOWSKA
Ocenzurowane dziedzictwo. Ziemie Zachodnie i Północne w świetle archiwów Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Olsztynie

Artykuł (PDF)

Anna WZOREK
O autocenzurze w zbiorze opowiadań „Gdzie jest Siwobrody?” Stanisława Rogali

Artykuł (PDF)

Anita FRANKOWIAK
Między ekshibicjonizmem a autobiografizmem. Literatura najnowsza w obszarze intymności (ciota – Żydowica – odludek)

Artykuł (PDF)

 

Recenzje, omówienia

Literatura konfederacji barskiej, pod redakcją Janusza Maciejewskiego oraz Agnieszki Bąbel, Agaty Grabowskiej-Kuniczuk i Jacka Wójcickiego, t. 1-4, Warszawa 2005-2009 (Krystyna Maksimowicz)

Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku, opracowała Krystyna Maksimowicz, Gdańsk 2008 (Wojciech Kaliszewski)

Alina Kowalczykowa, Świadectwo autoportretu, Warszawa 2008 (Tomasz Dziubecki)

Recenzje, omówienia (PDF)