• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / XII (2006) / SPIS TREŚCI

„Napis” XII (2006)

KRWAWY ŚWIT, MROCZNY DZIEŃ…

Krwawy świt, mroczny dzień... Problemy Rzeczypospolitej początku XVII wieku w świetle literatury okolicznościowej (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

 

Rozprawy, materiały

Małgorzata KRZYSZTOFIK
Siedemnastowieczne kalendarzowe poglądy na temat problemów zewnętrznych i wewnętrznych Rzeczypospolitej szlacheckiej

Artykuł (PDF)

Piotr GROCHOWSKI
Nastroje społeczno-religijne pierwszej połowy XVII wieku w świetle pieśni nowiniarskich

Artykuł (PDF)

Iwona MACIEJEWSKA
Bóg zgody, zemsty, sprawiedliwości – o poezji rokoszu Zebrzydowskiego

Artykuł (PDF)

Piotr BOREK
Hetman Stanisław Żółkiewski w poezji rokoszowej z lat 1606-1608

Artykuł (PDF)

Teresa BANAŚ
Polskie wiersze okolicznościowe okresu rokoszu Zebrzydowskiego – problemy genologiczne

Artykuł (PDF)

Urszula WICH
Echo w służbie poezji rokoszu Zebrzydowskiego

Artykuł (PDF)

Maria WICHOWA
Jana Szczęsnego Herburta „Strzała, którą Korona Polska… do dziatek swych stanu szlacheckiego wypuściła” – dzieło publicystyczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego i jego funkcje komunikacyjne w procesie odbioru

Artykuł (PDF)

Henryk WISNER
Wielkie Księstwo Litewskie a Moskwa. Okres Smuty

Artykuł (PDF)

Michał KURAN
Moskiewska trylogia Jana Żabczyca

Artykuł (PDF)

Małgorzata TRĘBSKA
„Powinne poszanowanie”, czyli co winien jest wszytkiej Rusi samodzierżca wojewodzie sandomierskiemu. Oracja weselna na ślubie Dymitra Iwanowicza

Artykuł (PDF)

Grzegorz TROŚCIŃSKI
„Wiek naprawdę stracony”. Poezja Sebastiana Petrycego jako świadectwo klęski wyprawy moskiewskiej

Artykuł (PDF)

Agnieszka BUDZYŃSKA-DACA
O cudownym rozmnożeniu Dymitrów, czyli retoryka wielkiej mistyfikacji

Artykuł (PDF)

Marcin BAUER
Obraz państwa moskiewskiego i jego mieszkańców w pamiętniku Samuela Maskiewicza

Artykuł (PDF)

Jerzy KROCZAK
Ludożercy na Kremlu (we współczesnych opisach i własnych relacjach)

Artykuł (PDF)

Roman KRZYWY
Adama Władysławiusza lamenty „moskiewskie” w imieniu kobiet pisane

Artykuł (PDF)

Maria BARŁOWSKA
Słowo na theatrum wojny, czyli mowy pozostałe po czasach Dymitriad. Epizod smoleński

Artykuł (PDF)

Piotr PIRECKI
Plebejskie „potkania” z niechcianym żołnierzem – na przykładzie wybranych komedii polskich z początku XVII wieku

Artykuł (PDF)

Maria ROWIŃSKA-SZCZEPANIAK
Fabian Birkowski i jego misyjne przepowiadanie. W 370 rocznicę śmierci kapelana obozowego

Artykuł (PDF)

Dariusz DYBEK
„Bogu, co boskie, cesarzowi, co cesarskie…” – problematyka społeczno-religijna w kazaniach Fabiana Birkowskiego

Artykuł (PDF)

Patrycja POTONIEC
Obrazowanie w kazaniach politycznych (od Skargi do Starowolskiego)

Artykuł (PDF)

Sławomir BACZEWSKI
Kazanie pogrzebowe z pierwszej połowy XVII wieku jako spektakl władzy

Artykuł (PDF)

Mirosław LENART
Dwa polskie teksty „ku przyzbrojeniu wojownikowi chrześcijańskiemu” z pierwszej połowy XVII wieku

Artykuł (PDF)

Renata RYBA
Motyw niewoli tatarsko-tureckiej w poezji początku siedemnastego wieku. Z perspektywy grzechu

Artykuł (PDF)

Jakub NIEDŹWIEDŹ
Polska i szwedzka epika propagandowa w pierwszej połowie XVII wieku

Artykuł (PDF)

Tomasz ŚLĘCZKA
Hieronim Chrystian Holsten w Polsce – „potop” widziany oczyma niemieckiego najemnika

Artykuł (PDF)

Beata CIESZYŃSKA
Obrazy Polski i Polaków w Dymitriadach z perspektywy brytyjskiej

Artykuł (PDF)

Elwira BUSZEWICZ
O sławie Maryny Mniszchówny. Dumna wojewodzianka jako nieustająca inspiracja

Artykuł (PDF)

 

Varia

Tadeusz Marian NOWAK
O „mówiących działach” artylerii polskiej XVI-XVIII wieku

Artykuł (PDF)

Janusz BRZOZA
Szablą i piórem. Uwagi o poezji okolicznościowej początku wojny północnej (1700-1703)

Artykuł (PDF)

Marcin KUŹMA
Wyznanie i perswazja w „Spowiedzi politycznej…” Józefa Kossakowskiego

Artykuł (PDF)

[Józef Kossakowski]: Spowiedź polityczna albo wyznanie polityczne przekonania (opr. Marcin Kuźma)

Artykuł (PDF)

 

Recenzje, omówienia

Rafał Niedziela, Pisma polityczne w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski po śmierci Augusta II Mocnego (1733-1736), Kraków 2005 (Wojciech Kaliszewski)

Maria Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, opr. Jacek Nowak, Warszawa 2005 (Izabela Zeller)

Artykuł (PDF)