• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / XI (2005) / SPIS TREŚCI

„Napis” XI (2005)

SŁOWA PONAD GRANICAMI

Słowa ponad granicami. Literackie świadectwa kontaktów kulturowych (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

 

Rozprawy, materiały

Weronika GIRYS-CZAGOWIEC
Obraz siedemnastowiecznej Polski i jej mieszkańców w oczach cudzoziemców

Artykuł (PDF)

Piotr PIRECKI
Rybałt w drodze

Artykuł (PDF)

Michał KURAN
Losy i doświadczenia turecko-tatarskie Jakuba Kimikowskiego w epickiej próbie Marcina Paszkowskiego „Dzieje tureckie”

Artykuł (PDF)

Marcin BAUER
Nad „Przewagami elearów polskich” Wojciecha Dembołęckiego. O apologetycznym pamiętniku z walk lisowczyków w krajach monarchii habsburskiej podczas pierwszych lat wojny trzydziestoletniej

Artykuł (PDF)

Elwira BUSZEWICZ, Piotr URBAŃSKI
Zwycięstwa Jana Sobieskiego nad Turkami z perspektywy angielskiej

Artykuł (PDF)

Beata CIESZYŃSKA
Literackie okruchy religijnych peregrynacji Brytyjczyków w Polsce (do początków XVIII wieku)

Artykuł (PDF)

Małgorzata TRĘBSKA
Obrzęd rzymski, perski, portugalski, celtycki… i sarmacki. Kultury obce w historycznych egzemplach obyczajowych na przykładzie oracji weselnych

Artykuł (PDF)

Maria WICHOWA
Sarmacki ogląd świata w „Nowych Atenach” ks. Benedykta Chmielowskiego

Artykuł (PDF)

Aleksandra NORKOWSKA
„Die deutsche Muse wagst Dir, Herr, ein Lied zu singen”. Stanisław August Poniatowski w poezji kurlandzkiej

Artykuł (PDF)

Paweł KACZYŃSKI
Czeskie przygody polskich oświeconych. Podróże Polaków do Czech w XVIII wieku

Artykuł (PDF)

Tomasz ŚLĘCZKA
Śląsk i jego mieszkańcy w oczach Polaków w służbie Napoleona I

Artykuł (PDF)

Anna TYRPA
Pieśni ludowe jako dokument kontaktów Ślązaków z cudzoziemcami i obcymi krajami

Artykuł (PDF)

Elżbieta MALINOWSKA
Wobec stereotypów. Stanisława Tarnowskiego relacja z podróży do Rosji

Artykuł (PDF)

Paweł ZAJAS
Polskie „postcolonial studies”? Przypadek południowoafrykański

Artykuł (PDF)

Aleksandra KIJAK
Polski zesłaniec wśród Jakutów, Japończyków i Ajnów. Świadectwa kontaktów kulturowych w pamiętnikach i wspomnieniach Wacława Sieroszewskiego

Artykuł (PDF)

Łucja DAWID
Jedna religia, dwie poetyki. Jana Kubisza przygoda translatorska

Artykuł (PDF)

Grażyna LEGUTKO
Mistrz – przyjaciel – inspirator. Jarosław Vrchlicki w oczach Zenona Przesmyckiego (Miriama) w świetle korespondencji z lat 1883-1901

Artykuł (PDF)

Magdalena RZADKOWOLSKA
Kobieta żydowska, kobieta czytająca

Artykuł (PDF)

Ryszard NOWICKI
Zabezpieczanie księgozbiorów po II wojnie światowej w Polsce

Artykuł (PDF)

Olga CIWKACZ
Obraz Huculszczyzny w listach Stanisława Vincenta

Artykuł (PDF)

Daria MAZUR
Pośrednictwo lekturowe – czytelnicze inspiracje w eseistyce Józefa Czapskiego

Artykuł (PDF)

Marcin TELICKI
Związki twórcze Julii Hartwig z kulturą francuską

Artykuł (PDF)

Katarzyna KRASOŃ
W zwierciadle obcej literatury (recepcja Zbigniewa Herberta w Niemczech)

Artykuł (PDF)

 

Varia

Marcin KUŹMA
Dwugłos w sprawie Antoniego Tyzenhauza – Józef Kossakowski i Stanisław August Poniatowski

Artykuł (PDF)

[Józef Kazimierz Kossakowski]: Piotruczek; Stanisław August Poniatowski: [„Czytałem kopiją Listu z Litwy…”] (opr. Marcin Kuźma)

Artykuł (PDF)

Grzegorz SZELWACH
Polski list romantyczny jako forma mówiona (w świetle korespondencji młodego Mickiewicza)

Artykuł (PDF)

 

Recenzje, omówienia

Joanna Partyka, „Żona wyćwiczona”. Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku, Warszawa 2004 (Beata Cieszyńska)

Stanisław Roszak, Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg typu silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku, Toruń 2004 (Beata Cieszyńska)

Poezja (bezkrytycznego) świadectwa (Anna Skoczek, Poezja świadectwa i sprzeciwu. Stan wojenny w twórczości wybranych polskich poetów, Kraków 2004 – Agnieszka Dębska)

Recenzje, omówienia (PDF)