• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)
SPIS NUMERÓW / IV (1998) / SPIS TREŚCI

„NAPIS” IV (1998)

Wstęp (Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

 

Rozprawy, materiały

Halina POPŁAWSKA
O refleksji egzystencjalnej w autobiografii staropolskiej

Artykuł (PDF)

Jacek WÓJCICKI
„Początki królów rzymskich” Jana Achacego Kmity przekładem?

Artykuł (PDF)

[Andreas Loeaechius? tłum.?] Jan Achacy Kmita: Początki królów rzymskich (opr. Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

Joanna PARTYKA
„Skład abo skarbiec…” Jakuba Kazimierza Haura: sylwa czy encyklopedia?

Artykuł (PDF)

Wojciech KALISZEWSKI
Kilka uwag o wierszach czasu ostatniego bezkrólewia

Artykuł (PDF)

Aleksandra NORKOWSKA
Stanisław August i powracające Muzy. Rzecz o panegirycznym wierszu elekcyjnym

Artykuł (PDF)

[Rozmowa brata Marcina z Duszą] (opr. Magdalena Rudkowska)

Artykuł (PDF)

Bronisław TREGER
Kołłątaj czy Jezierski? Zagadnienie autorstwa „Tronu dla próżnej powagi…”

Artykuł (PDF)

[Franciszek Salezy Jezierski]: Tron dla próżnej powagi, szlachta do poddaństwa (opr. Bronisław Treger)

Artykuł (PDF)

Marek NALEPA
Śmiech po ojczyźnie. Patologia społeczeństwa początków epoki rozbiorowej

Artykuł (PDF)

Jacek WÓJCICKI
„Król rzymski nam się narodził”. Polacy u kołyski Napoleona II

Artykuł (PDF)

[Onufry Kopczyński]: Napoleonis Magni primogenito nato Romanorum regi carmen sacrum (opr. Jacek Wójcicki)

Artykuł (PDF)

 

Recenzje, omówienia

Paulina Buchwald-Pelcowa: Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997 (Jacek Głażewski)

Joanna Partyka: Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej, War-szawa 1995 (Ewa Bem-Wiśniewska)

Anna Martuszewska: „Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997 (Agata Grabowska)

Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji, red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz i Irena Socha, Katowice 1996 (Agnieszka Paja)

Recenzje, omówienia (PDF)