Napis

Redakcja i Rada Naukowa

W skład redakcji i rady naukowej wchodzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Badań Literackich PAN, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego, a także badacze z Niemiec, Szwajcarii i Rosji.

Komitet redakcyjny:

 • Aleksandra Błasińska, Instytut Badań Literackich PAN
 • Agnieszka Bąbel (sekretarz redakcji), Instytut Badań Literackich PAN
 • Agata Grabowska-Kuniczuk (zastępca redaktora naczelnego), Instytut Badań Literackich PAN
 • Marek Pąkciński, Instytut Badań Literackich PAN
 • Zofia Rejman, Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Sałkiewicz, Uniwersytet Warszawski
 • Barbara Wolska (redaktor naczelny), Uniwersytet Łódzki

Rada naukowa:

 • Grażyna Borkowska (przewodnicząca), Instytut Badań Literackich PAN
 • Stanisław Dubisz, Uniwersytet Warszawski
 • Alfred Gall, Universität Mainz (Niemcy)
 • Rolf Fieguth, Universität Freiburg (Szwajcaria)
 • Wojciech Kaliszewski, Instytut Badań Literackich PAN
 • Krystyna Maksimowicz, Uniwersytet Gdański/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Siergiej Iwanowicz Nikołajew, Rosyjska Akademia Nauk, St. Petersburg (Rosja)

vignette