Logo 'Napisu'

Ogłoszenia

Pismo jest beneficjentem programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na lata 2019-2020 (według decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 kwietnia 2019 r.).

Pismo jest beneficjentem programu „Czasopisma 2021” na lata 2021-2022 (według decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 23 lutego 2021 roku).

vignette