Napis

Aktualności

Pismo jest beneficjentem programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na lata 2019-2020 (według decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 kwietnia 2019 r.).

W ocenie KEN z 3 września 2019 r. rocznikowi „Napis” przyznano 20 punktów (Punktacja czasopism wg KEN), zob. Wykaz czasopism – jak powstawał.

vignette