Logo 'Napisu'

Ogłoszenia

W roku 2021 rocznik przyjęto na platformę Open Edition, a w 2022 – do bazy danych Directory of Open Access Journals (DOAJ) indeksującej recenzowane czasopisma naukowe otwartego dostępu.

„Napis” był beneficjentem programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” na lata 2019-2020 (według decyzji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 10 kwietnia 2019 r.).

„Napis” jest beneficjentem programów:

  • „Czasopisma” na lata 2021-2022 (według decyzji Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 23 lutego 2021 roku);
  • Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • „Rozwój czasopism naukowych” na lata 2022-2024 (według decyzji Ministerstwa Edukacji i Nauki z 26 września 2022 r.).

vignette