Napis

Kontakt

Redakcja „Napisu"
ul. Nowy Świat 72, pok. 131
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 28 76
fax: (22) 826 99 45
e-mail: zbotl@ibl.waw.pl
strona internetowa: www.napis.edu.pl

Wydawnictwo Instytutu Badań Literackich PAN
ul. Nowy Świat 72, pok. 33 (antresola)
00-330 Warszawa
tel. (22) 657 28 80
e-mail: wydibl@ibl.waw.pl
strona internetowa: www.wydawnictwo.ibl.waw.pl

vignette