• „Napis” XXII (2016)
 • „Inscription” XXI (2015)
 • „Inscription” XX (2014)
 • „Inscription” XIX (2013)
 • „Inscription” XVIII (2012)
 • „Inscription” XVII (2011)
 • „Inscription” XVI (2010)
 • „Inscription” XV (2009)
 • „Inscription” XIV (2008)
 • „Inscription” XIII (2007)
 • „Inscription” XII (2006)
 • „Inscription” XI (2005)
 • „Inscription” X (2004)
 • „Inscription” IX (2003)
 • „Inscription” VIII (2002)
 • „Inscription” VII (2001)
 • „Inscription” VI (2000)
 • „Inscription” V (1999)
 • „Inscription” IV (1998)
 • „Inscription” III (1997)
 • „Inscription” II (1995)
 • „Inscription” I (1994)

AUTHORS OF „INSCRIPTION”

A


Dorota ADAMIEC

Artykuły:

 • O desakralizacji językowej (na przykładzie tekstów z okresu baroku) (V 1999)


Irina ADELGEJM

Artykuły:

 • „Polska była poetyką mego pokolenia…”. Polska w świadomości inteligencji rosyjskiej w czasach odwilży – doświadczenie Brodskiego (VI 2000)
 • „Tak oto urodziłem się w Gdańsku...” („Odzyskanie” Ziem Odzyskanych w młodej polskiej prozie lat 90. XX wieku) (XIX 2013)


B


Sławomir BACZEWSKI

Artykuły:

 • Kazanie pogrzebowe z pierwszej połowy XVII wieku jako spektakl władzy (XII 2006)
 • Karykatura – groteska – ironia – humor w literaturze czasów saskich: Jan Stanisław Jabłonowski i Karol Mikołaj Juniewicz (XIV 2008)
 • Obraz plebejusza w literaturze szlacheckiej. Rekonesans (XV 2009)
 • Zaślubiny króla i Rzeczypospolitej. O próbach rytualizacji elekcji monarszej w publicystyce doby pierwszego bezkrólewia (XVI 2010)


Anna BARCZ

Artykuły:

 • Zmierzch cyrku w „Zwierzyńcu” Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego na tle rozkwitu kultury cyrkowej w XIX wieku (XX 2014)


Agnieszka M. BĄBEL

Artykuły:

 • „Gospodyni doskonała” – pozytywizm stosowany (V 1999)
 • Przemiany tekstu kulinarnego (III-XIX w.) (VI 2000)
 • Natura i osobliwości biletu wizytowego. Uwagi o zbiorze wizytówek w papierach Władysława Smoleńskiego (X 2004)
 • Żart i autoironia w wybranych polskich wspomnieniach z dziewiętnastego wieku (XIV 2008)
 • „Kodeks światowy” i „towarzyskie nieprzyzwoitości”. Zakazy i nakazy w polskich dziewiętnastowiecznych poradnikach savoir-vivre’u (współaut.: Agata GRABOWSKA-KUNICZUK) (XV 2009)
 • Jawne paragrafy i ukryte obyczaje. O niektórych zapomnianych realiach w powieści dziewiętnastowiecznej (XVII 2011)
 • Sztuka zrywania. Niefortunne narzeczeństwa w polskiej powieści i wspomnieniach końca XIX i początku XX w. (XVIII 2012)
 • Rodzinne oswajanie traumy. Anegdota, humor, bagatelizowanie jako strategie opowiadania o walce i zesłaniu we wspomnieniach o powstaniu 1863 r. (XIX 2013)
 • Świat w powiększeniu. Dziewiętnastowieczny mikroskop jako instrument i jako metafora (na przykładzie twórczości Bolesława Prusa) (XX 2014)
 • Kłopoty z Deotymą (XXI 2015)
 • Ulotne jak dym? Kryptoreklama i przemiany obyczajów – kampania Polskiego Monopolu Tytoniowego na łamach „Kobiety Współczesnej” w latach 1931-1932 (XXII 2016)


Teresa BANAŚ-KORNIAK (BANAŚ, BANASIOWA)

Artykuły:

 • Konsolacyjne i laudacyjne wiersze żałobne autorów polskich z pierwszej połowy XVII wieku – wybrane zagadnienia z zakresu genologii i topiki (IX 2003; jako Teresa BANASIOWA)
 • Polskie wiersze okolicznościowe okresu rokoszu Zebrzydowskiego – problemy genologiczne (XII 2006; jako Teresa BANAŚ)
 • Rzeczywistość „realna” czy absurdalna? Ethos rycerski plebejusza i Żyda w dramacie sowizdrzalskim (XIV 2008; jako Teresa BANAŚ)
 • Jawne i ukryte sądy o rzeczywistości w „Pismach” z lat 1608-1625 Jana Dzwonowskiego (XVII 2011)
 • „Aż się za cię wstydzę, gdy cię w tańcu widzę”. O kobiecości i wstydzie w poezji Jana Kochanowskiego (na wybranych przykładach) (XVIII 2012)
 • Zgodnie z zasadą decorum. Przyczynek do wyjaśnienia wątków metapoetyckich w „Trenach” Jana Kochanowskiego (XIX 2013)


Anna BARCZ

Artykuły:

 • Zmierzch cyrku w „Zwierzyńcu” Antoniego Ferdynanda Ossendowskiego na tle rozkwitu w XIX wieku (XX 2014)


Igor BARKOWSKI

Recenzje:

 • Niemcewicz w kanonie czy kanon Niemcewicza? Głos w dyskusji (Julian Ursyn NIEMCEWICZ, Mowy sejmowe 1788-1792, wybór i opracowanie Aleksander Czaja, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2011) (XXII 2016)


Maria BARŁOWSKA

Artykuły:

 • Słowo na theatrum wojny, czyli mowy pozostałe po czasach Dymitriad. Epizod smoleński (XII 2006)
 • Wśród oracji komicznych XVII wieku (XIV 2008)


Marcin BAUER

Artykuły:

 • Nad „Przewagami elearów polskich” Wojciecha Dembołęckiego. O apologetycznym pamiętniku z walk lisowczyków w krajach monarchii habsburskiej podczas pierwszych lat wojny trzydziestoletniej (XI 2005)
 • Obraz państwa moskiewskiego i jego mieszkańców w pamiętniku Samuela Maskiewicza (XII 2006)
 • O funkcjach humoru w pamiętnikach Jakuba Łosia i Jana Władysława Poczobuta Odlanickiego (XIV 2008)


Justyna BĄK

Recenzje:

 • Gorzka przychylność czy słodkie rozmiłowanie? Rzecz o małżeństwie i związkach nieformalnych na wsi polskiej XVII-XVIII wieku (Tomasz Wiślicz, Upodobanie. Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Wrocław 2012) (XX 2014)


Ewa BEM-WIŚNIEWSKA

Recenzje:

 • Joanna Partyka: Rękopisy dworu szlacheckiego doby staropolskiej, Warszawa 1995 (IV 1998)


Maria BERKAN-JABŁOŃSKA

Recenzje:

 • Grzegorz Szelwach, Listy Adama Mickiewicza (lata 1817-1833), Nowy Jork 2006 (XVIII 2012)


Aleksandra BŁASIŃSKA (KASICA)

Artykuły:

 • W kręgu Poezji wybranych Antoniego Langego. Recenzja wydawnicza Jana Brzechwy z oprac. utworu: Jan Brzechwa [recenzja wydawnicza Poezji wybranych Antoniego Langego] (XX 2014)
 • „Wygórowany idealizm” czy „handel księgarski”? Dialog korespondencyjny Zofii Trzeszczkowskiej i Stanisława Marka Rzętkowskiego o publikacji przekładu „Luzjad” z oprac. utworu: [List Stanisława Marka Rzętkowskiego do Adama M-skiego i respons] (XXI 2015)
 • „Magdalena” Josefa Svatopluka Machara w tłumaczeniu Zofii Trzeszczkowskiej. „Bratnia kontrola” Zenona Przesmyckiego – świadectwo problemów przekładu zachowane w korespondencji z oprac: Wykaz trudności przekładowych sporządzony przez Zofię Trzeszczkowską (XXII 2016)


Anna BŁASZKIEWICZ

Artykuły:

 • Twórczość strajkowa maj-sierpień 1988 (II 1995)


Barbara BOBROWSKA

Recenzje:

 • Warszawski fotoplastikon Prusa (Bolesław Prus, W Warszawie. Wybór z „Kronik”, wybór i wstęp Samuel Sandler, oprac. Agnieszka Bąbel i Agata Grabowska-Kuniczuk, Warszawa 2013) (XX 2014)


Tomasz BOCHEŃSKI

Artykuły:


Marta BOLIŃSKA

Artykuły:

 • Właściwości ludyczne opowiadań i bajek terapeutycznych (na wybranych przykładach) (XIV 2008)


Piotr BOREK

Artykuły:

 • Obraz wojen kozackich za czasów Chmielnickiego w staropolskim pamiętnikarstwie (VII 2001)
 • Hetman Stanisław Żółkiewski w poezji rokoszowej z lat 1606-1608 (XII 2006)

Recenzje:

 • Renata Ryba, „Książę Wiśniowiecki Janusz” Samuela Twardowskiego na tle bohaterskiej epiki biograficznej siedemnastego wieku, Katowice 2000 (VII 2001)


Grażyna BORKOWSKA

Recenzje:

 • Wiedza i wiara (Jolanta Sztachelska, Zabijanie klasyków, Warszawa 2015) (XXI 2015)
 • Prus pisze wiersze (Tadeusz Budrewicz, Wierszobranie (druga połowa XIX wieku), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2016) (XXII 2016)


Jerzy BOROWCZYK

Artykuły:

 • Ćwiczenia optyczne i duchowe. Oko i umysł w utworach lirycznych Krasińskiego i Słowackiego (XX 2014)


Andrzej BOROWSKI

Opracowania:


Tamara BRZOSTOWSKA-TERESZKIEWICZ

Artykuły:

 • Semantyczne rytuały Olgi Freudenberg i Izraila Frank-Kamienieckiego (XVI 2010)


Janusz BRZOZA

Artykuły:

 • Szablą i piórem. Uwagi o poezji okolicznościowej początku wojny północnej (1700-1703) (XII 2006)


Sabina BRZOZOWSKA

Artykuły:

 • Micińskiego teatr dziwów. Groteska w „Nocy rabinowej”, „Termopilach polskich” i „Królewnie Orlicy” (XIV 2008)


Magdalena BUDNIK

Artykuły:

 • Abecadło i propaganda. Cele jawne i ukryte tekstów do nauki elementarnej dorosłych w latach 1945-1972 (XVII 2011)


Tadeusz BUDREWICZ

Artykuły:

 • Pozytywistyczny poemat humorystyczny (XIV 2008)
 • Zasada „3 P” – o czym myślą rodziny w powieści pozytywizmu (XVIII 2012)
 • Pokuta bez rozgrzeszenia. Samobójstwo i jego skutki w powieści drugiej połowy XIX wieku (XIX 2013)
 • Myśliwi i naganiacze. Stratyfikacja ról społecznych na pograniczu (XXI 2015)


Aleksandra BUDREWICZ (BUDREWICZ-BERATAN)

Artykuły:

 • Śmiech angielski po polsku. Problemy humoru w przekładach Charlesa Dickensa (XIV 2008; jako Aleksandra BUDREWICZ-BERATAN)
 • Retoryka codziennej traumy („Dombey i syn” Charlesa Dickensa) (XIX 2013)


Kamila BUDROWSKA

Artykuły:

 • Cenzura, tabu i wstyd. Cenzura obyczajowa w PRL-u (1948-1958) (XVIII 2012)
 • Portret rodziny we wczesnych wierszach (publikowanych i niepublikowanych) Mieczysławy Buczkówny (XIX 2013)
 • Trzy cenzorskie recenzje tomu „Wszystko jest obok” Ireneusza Iredyńskiego (XXI 2015)


Agnieszka BUDZYŃSKA-DACA

Artykuły:

 • O cudownym rozmnożeniu Dymitrów, czyli retoryka wielkiej mistyfikacji (XII 2006)


Tadeusz BUJNICKI

Artykuły:

 • O „smorgońskim” skeczu „Związek Zawodowy Laureatów” z oprac. utworu: Związek Zawodowy Laureatów (VIII 2002)


Anna BURZYŃSKA-KAMINIECKA

Artykuły:

 • Kilka uwag o grzeczności według „Wokabularza rozmaitych i potrzebnych sentencji” z 1590 roku (X 2004)


Elwira BUSZEWICZ

Artykuły:

 • Mars w wieku miodowym. Retoryka wojny w odach Macieja Kazimierza Sarbiewskiego (VII 2001)
 • Zwycięstwa Jana Sobieskiego nad Turkami z perspektywy angielskiej (współaut.: Piotr URBAŃSKI) (XI 2005)
 • O sławie Maryny Mniszchówny. Dumna wojewodzianka jako nieustająca inspiracja (XII 2006)


Janusz BYLIŃSKI

Opracowania:

 • Stanisław Borsza: Cara moskiewskiego wyprawa naonczas do Moskwy z panem wojewodą sendomirskim i z inszym rycerstwem Anno Domini 1604 (VII 2001)


C


Małgorzata CHACHAJ

Artykuły:

 • Karykaturalny obraz prześladowców narodu polskiego w niepublikowanej powieści Juliana Ursyna Niemcewicza „Władysław Bojomir” (XIV 2008)


Zbigniew CHOJNOWSKI

Artykuły:

 • Napoleon i jego wojska w oczach Mazurów (XIII 2007)
 • Pieśni religijne Mazurów pruskich w związku z rokiem kościelnym ułożone (na przykładzie „piosnek adwentowych”) (XVI 2010)
 • W mazurskiej gęstwienie znaków i powinności. Uwagi o opowieści Marcina Gerssa „Jest Bóg!” (XVIII 2012)


Wiktor CHORIEW

Artykuły:

 • Ingerencja ZSRR w życie kulturalne Polski (1944-1953) (VI 2000)


Jan A. CHOROSZY

Artykuły:

 • Między teologią a antropologią słowa. O użytkach płynących z Modlitwy Pańskiej (XVI 2010)


Beata CIESZYŃSKA

Artykuły:

 • Literackie okruchy religijnych peregrynacji Brytyjczyków w Polsce (do początków XVIII wieku) (XI 2005)
 • Obrazy Polski i Polaków w Dymitriadach z perspektywy brytyjskiej (XII 2006)
 • Ostrze w pierś „polskiej” zdrady. Satyra i karykatura w służbie groźby w poemacie “The Apostate Prince, or Satyr against the King of Poland” Richarda Burridge’a (1700) (XIV 2008)

Recenzje:

 • Joanna Partyka, „Żona wyćwiczona”. Kobieta pisząca w kulturze XVI i XVII wieku, Warszawa 2004 (XI 2005)
 • Stanisław Roszak, Archiwa sarmackiej pamięci. Funkcje i znaczenie rękopiśmiennych ksiąg typu silva rerum w kulturze Rzeczypospolitej XVIII wieku, Toruń 2004 (XI 2005)


Ilona CZAMAŃSKA

Artykuły:

 • Wojny tureckie XIV-XVII wieku w pieśniach narodowości Europy południowowschodniej i środkowej (VII 2001)


Katarzyna CZARNECKA

Artykuły:

 • Warsztaty twórczego pisania jako zadanie retoryczne (IX 2003)
 • Epistolarne konwencje grzecznościowe w listach do redakcji czasopisma religijnego „Miłujcie się!” (X 2004)


Maria CZEPPE

Artykuły:

 • Kanonik pułkownikiem, czyli ksiądz rotmistrz. Ksiądz Maciej Kajetan Sołtyk (VIII 2002)


Olga CIWKACZ

Artykuły:

 • Obraz Huculszczyzny w listach Stanisława Vincenta (XI 2005)


D


Dobrochna DABERT

Artykuły:

 • Zbuntowane wiersze. O języku poezji stanu wojennego, Poznań 1998 (V 1999)


Iwona M. DACKA-GÓRZYŃSKA

Recenzje:

 • Literatura staropolska w dydaktyce uniwersyteckiej, red. J. Okoń, M. Kuran, Łódź 2007 (XIII 2007)


Łucja DAWID

Artykuły:

 • Jedna religia, dwie poetyki. Jana Kubisza przygoda translatorska (XI 2005)


Elżbieta DĄBROWICZ

Artykuły:

 • Ojciec ze skazą… w literaturze i kulturze XIX wieku (przypadek Zygmunta Krasińskiego) (XIX 2013)


Danuta DĄBROWSKA

Artykuły:

 • Rytuały religijno-patriotyczne i ich echa w poezji okolicznościowej lat osiemdziesiątych XX wieku (XVI 2010)

Recenzje:

 • Literatura jako element całości kulturowej (Janusz Maciejewski, Obszary i konteksty literatury, Warszawa 1998 (V 1999)


Magdalena DĄBROWSKA

Artykuły:

 • „Le vingt-un mai” – urodziny hrabiny Ireny Łubieńskiej. Obrazek z życia towarzyskiego Warszawy I połowy XIX wieku (XVII 2011)


Szymon Piotr DĄBROWSKI

Artykuły:

 • Zjawisko sodomii w polskiej poezji XVIII wieku. Wstępne rozpoznanie problemu (XVIII 2012)


Agnieszka DĘBSKA

Artykuły:

 • Rzeczywistość przedstawiona w poezji stanu wojennego (V 1999)
 • Czerwiec 1956 w poezji (VI 2000)
 • Od Pyjasa do Popiełuszki. Obraz „męczennika politycznego” w poezji (IX 2003)

Recenzje:

 • Danuta Dąbrowska, Okolicznościowa poezja polityczna w Polsce w latach 1980-1990, Szczecin 1998 (V 1999)
 • O poezji, styropianie i bardzo starych mitach (Stanisław Nawrocki, Rzeczpospolita styropienna, Warszawa 1999) (VI 2000)
 • Poezja (bezkrytycznego) świadectwa (Anna Skoczek, Poezja świadectwa i sprzeciwu. Stan wojenny w twórczości wybranych polskich poetów, Kraków 2004) (XI 2005)

Omówienia:

 • Sarajewo opłakane (V 1999)
 • „Obywatele kraju znającego wagę i cenę wolności” piszą wiersze o węgierskim październiku (VII 2001)


Krystyna DŁUGOSZ-KURCZABOWA

Artykuły:

 • Biblizmy w języku staropolskim (I 1994)


Stanisław DUBISZ

Artykuły:

 • O „urządzeniu” kuchni Króla JM Stanisława Augusta (I 1994)


Arkadiusz Stanisław DUDZIAK

Artykuły:

 • Stosowność a promocja polityczna (X 2004)


Dariusz DYBEK

Artykuły:

 • „Bogu, co boskie, cesarzowi, co cesarskie…” – problematyka społeczno-religijna w kazaniach Fabiana Birkowskiego (XII 2006)
 • Obywatel Rzeczpospolitej i nieba… O kazaniach Wojciecha Samina (XIII 2007)
 • Piękne panny, grzeczne wdowy i herbowne baby – postaci kobiece w „Poczcie herbów” oraz „Odjemku od Herbów szlacheckich” Wacława Potockiego (XIV 2008)


Marcin DZIKOWSKI

Artykuły:

 • Bilans uczestnictwa. Rodzina w powieściach Stanisława Brzozowskiego (XIX 2013)


Tomasz DZIUBECKI

Recenzje:

 • Alina Kowalczykowa, Świadectwo autoportretu, Warszawa 2008 (XV 2009)


Magdalena DZIUGIEŁ-ŁAGUNA

Artykuły:

 • Język maski. O funkcjach ironii w tomie „Chwile” Elizy Orzeszkowej (XIV 2008)
 • Ezop opowiada „Lalkę”. O werbalnych i niewerbalnych sposobach komunikacji z czytelnikiem w powieści Bolesława Prusa (XV 2009)
 • Mówiąc o człowieku, siebie ukrywam na dnie… Biograficzno-aksjologiczny kontekst „Rodziny Połanieckich” Henryka Sienkiewicza (XVII 2011)


F


Magdalena FALSKA

Recenzje:

 • Niestandardowo o Oświeceniu (Wiek XVIII (nie tylko) w szkole. Literatura – historia – kultura – sztuka, pod red. Bożeny Mazurkowej z udziałem Małgorzaty Marcinkowskiej, Katowice 2013) (XX 2014)


Wiesław FELSKI

Artykuły:

 • Podmiot liryczny poezji Czesława Miłosza wobec liturgii katolickiej (XVI 2010)


Krzysztof FORDOŃSKI

Artykuły:

 • William Sidney Walker i jego „The Appeal of Poland” (1816). Glosa do stosunków polsko-brytyjskich w epoce napoleońskiej (współaut.: Piotr URBAŃSKI) (XIII 2007)


Wacław FORAJTER

Artykuły:

 • Rozpustny Wokulski – problemów ciąg dalszy (XXI 2015)


Corinne FOURNIER KISS

Artykuły:

 • Traktaty pedagogiczne Honoraty z Wiśniowskich Zapovej i Klementyny z Tańskich Hoffmanowej – inspiracja czy przeróbka? (XIX 2013)


Anita FRANKOWIAK

Artykuły:

 • Skandal jako norma w literaturze współczesnej (X 2004)
 • Między ekshibicjonizmem a autobiografizmem. Literatura najnowsza w obszarze intymności (ciota – Żydowica – odludek) (XV 2009)
 • „Wszystko zaczynało się od mojej obecności”. Sekretny przekaz prozy Andrzeja Stasiuka (XVII 2011)


G


Renata GAŁAJ-DEMPNIAK

Artykuły:

 • Szlak bojowy i wizerunek wojsk Jana Piotra Sapiehy w świetle pamiętników z czasów wojny moskiewskiej a rzeczywistość historyczna (VII 2001)


Wiktor GARDOCKI

Recenzje:

 • Kariera, pojęcie wieloznaczne (Kariera pisarza w PRL-u, pod red. M. Budnik, K. Budrowskiej, E. Dąbrowicz i K. Kościewicz, Warszawa 2014) (XXI 2015)


Lech GIEMZA

Artykuły:

 • O „czarnej” i „białej” legendzie napoleońskiej w powieści „Warunek” Eustachego Rylskiego (XIII 2007)
 • Ironiczny autoportret Stanisława Barańczaka (XV 2009)
 • Esej powojenny i współczesny wobec językowej rytualizacji historii (XVI 2010)


Weronika GIRYS-CZAGOWIEC

Artykuły:

 • Obraz siedemnastowiecznej Polski i jej mieszkańców w oczach cudzoziemców (XI 2005)


Jacek GŁAŻEWSKI

Artykuły:

 • Wieczysty węzeł ludzkości. Pieśni łańcuchowe jako gatunek okolicznościowej poezji masońskiej (XVI 2010)
 • Pani Roland i trauma Rewolucji (XIX 2013)

Recenzje:

 • Hanna Dziechcińska, Kultura literacka w Polsce XVI i XVII wieku. Zagadnienia wybrane, Warszawa 1994 (III 1997)
 • Paulina Buchwald-Pelcowa, Cenzura w dawnej Polsce. Między prasą drukarską a stosem, Warszawa 1997 (IV 1998)
 • Piotr Borek, Ukraina w staropolskich diariuszach i pamiętnikach. Bohaterowie, fortece, tradycja, Kraków 2001 (VII 2001)


Wiesław GODZIC

Artykuły:

 • „Pora umierać”… z takim poczuciem humoru. O śmiechu w filmie i sitcomach (XIV 2008)


Karolina GOŁAWSKA

Artykuły:

 • Sprawozdanie z naukowego sympozjum jubileuszowego „Na szlakach literatury…”, poświęconego Profesor Barbarze Wolskiej i okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i jubileuszu czterdziestopięciolecia pracy naukowej (współaut.: PETLAK Anna) (XXII 2016)


Monika GRABOWSKA

Artykuły:

 • Konwencje grzecznościowe w dydaktyce języków obcych: „Europejski system kształcenia językowego” a rzeczywistość (na przykładzie języka francuskiego) (X 2004)


Agata GRABOWSKA-KUNICZUK (GRABOWSKA)

Artykuły:

 • „Wszystkie odcienie grzeczności”. Przemiany znaczeniowe pojęcia słownikowego od Lindego do Doroszewskiego (X 2004)
 • Absurdy codzienności w optyce komizmu u kronikarzy polskich XIX i XX wieku (na przykładzie Bolesława Prusa i Antoniego Słonimskiego) (XIV 2008)
 • „Kodeks światowy” i „towarzyskie nieprzyzwoitości”. Zakazy i nakazy w polskich dziewiętnastowiecznych poradnikach savoir-vivre’u (współaut.: Agnieszka M. BĄBEL) (XV 2009)
 • Przejaskrawiony biografizm czy ukryta prawda? Echa przeżyć autora w powieściach Bolesława Prusa („Dusze w niewoli”, „Lalka”, „Dzieci”) (XVII 2011)
 • „Sąd oka”? O sposobach postrzegania świata w twórczości Bolesława Prusa (XX 2014)
 • Bolesława Prusa „zabawa” w pisanie na maszynie – narzędzie, autor, tekst (współaut.: Marta PARNOWSKA) z oprac. utworu: Bolesław Prus, [Nauka Prusa pisania na maszynie] (oprac. Agata Grabowska-Kuniczuk) (XXI 2015)

Recenzje:

 • Anna Martuszewska: „Ta trzecia”. Problemy literatury popularnej, Gdańsk 1997 (IV 1998; jako Agata GRABOWSKA)
 • Andrzej i Remigiusz Pettyn, Wielka księga anegdot, Bielsko-Biała 1998 (V 1999; jako Agata GRABOWSKA)


Michał GRABOWSKI

Artykuły:

 • Rytuały magiczne i chrześcijańskie w „spiskach” tatrzańskich (XVI 2010)
 • Kody i zagadki w „spiskach” tatrzańskich (XVII 2011)


Piotr GROCHOWSKI

Artykuły:

 • Nastroje społeczno-religijne pierwszej połowy XVII wieku w świetle pieśni nowiniarskich (XII 2006)


Aleksandra GROTOWSKA

Artykuły:

 • „O czym się nawet myśleć nie chce”, a jednak trzeba o tym mówić. O dziełach Gabrieli Zapolskiej i ich recepcji w środowisku współczesnym autorce (XV 2009)


Anna GRZEŚKOWIAK-KRWAWICZ

Artykuły:

 • Publicystyczna dyskusja wokół „Uwag nad życiem Jana Zamoyskiego” Stanisława Staszica (V 1999)


H


Monika HAMANOWA

Artykuły:

 • Obraz śmierci w kazaniach z czasów Księstwa Warszawskiego (V 1999)


Ryszard HANDKE

Artykuły:

 • Militaria w kreacji świata przedstawionego powieści Stefana Żeromskiego. Pisarz wobec nowych środków walki (VII 2001)


Aurelia HAS

Artykuły:

 • Wokół druku ulotnego „Epitaphium…” z czasów rewolucji francuskiej (XIII 2007)
 • Znaczenie czarnego humoru w wierszach nagrobkowych z czasów powstania kościuszkowskiego (XIV 2008)
 • Jakobiński ruch wolnościowy w Polsce pod presją państw zaborczych w poezji lat 1789-1794 (XV 2009)


J


Marek JANICKI

Artykuły:

 • Pochówki i pamięć poległych (XIV-XVII w.) (VII 2001)


Mariola JARCZYKOWA

Artykuły:

 • Wielkie rytuały dla małych Radziwiłłów. O tekstach towarzyszących śmierci dzieci w XVII wieku (XVI 2010)
 • Wiersze żałobne dla Krzysztofa Radziwiłła w sylwie ze zbiorów Bavorovianum we Lwowie z oprac. utworu: Walerian Gorzycki, [Wiersze żałobne] (XXII 2016)


Violetta JULKOWSKA

Artykuły:

 • Krasicki do Naruszewicza, Mickiewicz do Lelewela, czyli retorycznie o pisaniu historii (VIII 2002)


Monika JUNG

Artykuły:

 • Groteskowa wizja państwa w „Kompleksie polskim” Tadeusza Konwickiego (XIV 2008)


Maciej JUNKIERT

Artykuły:

 • Nieczytelne gesty. Wizerunek chrześcijan w polemice Celsusa i Orygenesa (XVI 2010)


Ewa JURCZYK

Artykuły:

 • Panegiryczne i antyrewolucyjne niemieckie dramaty mieszczańskie XIX wieku (VII 2001)


Elżbieta A. JURKOWSKA

Artykuły:

 • Radomskie obchody jubileuszu Jana Kochanowskiego, czyli o zarządzaniu tradycją (XXI 2015)


K


Paweł KACZYŃSKI

Artykuły:

 • Czeskie przygody polskich oświeconych. Podróże Polaków do Czech w XVIII wieku (XI 2005)


Katarzyna KADZIDŁO

Recenzje:

 • Intymistyka ujarzmiona. Słowo o książce „Twoja śmierć...” (Elżbieta Z. Wichrowska, Twoja śmierć. Początki dziennika intymnego w Polsce na przełomie XVIII i XIX wieku, Warszawa 2012) (XX 2014)


Patrycja KALETA

Artykuły:


Wojciech KALISZEWSKI

Artykuły:

 • Kilka uwag o wierszach czasu ostatniego bezkrólewia (IV 1998)
 • O grzeczności w dedykacjach czasów stanisławowskich (X 2004)
 • Satyra a proroctwo w wierszach elekcyjnych ostatniego bezkrólewia. Uwagi o intertekstualności (XIV 2008)
 • O niektórych przypadkach autocenzury w poezji stanisławowskiej (XV 2009)
 • Balony nad Puławami. Osiemnastowieczne rytuały wypraw ponad chmury w poetyckim opisie (XVI 2010)
 • Trembecki pod imieniem Bielawskiego ukryty (XVII 2011)
 • Oko Stanisława Trembeckiego. Szkic (XX 2014)

Recenzje:

 • Wiersze polityczne Sejmu Czteroletniego, cz. I: 1788-1789, oprac. Krystyna Maksimowicz, Warszawa 1998 (V 1999)
 • Sarmackie theatrum, cz. I: Wartości i słowa, cz. II: Idee i rzeczywistość, red. Renarda Ocieczek, Bożena Mazurkowa (cz. I), Maria Barłowska (cz. II), Katowice 2001 (VIII 2002)
 • Rafał Niedziela, Pisma polityczne w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski po śmierci Augusta II Mocnego (1733-1736), Kraków 2005 (XII 2006)
 • Wiersze polityczne czasu konfederacji targowickiej i sejmu grodzieńskiego 1793 roku, opracowała Krystyna Maksimowicz, Gdańsk 2008 (XV 2009)
 • Grażyna Legutko, Niespokojny płomień. Życie i twórczość Gustawa Daniłowskiego, Kielce 2011 (XVIII 2012)
 • Między scholastyką i Oświeceniem (Agnieszka Smolińska, Dyskurs oświeceniowy. Filozofia ks. Antoniego Jakuba Wiśniewskiego Schp (1718-1774), Kraków 2012) (XIX 2013)
 • Romantyczne (i nie tylko) drogi żelazne (Wojciech Tomasik, Inna droga. Romantycy a kolej, Warszawa 2012) (XX 2014)
 • Dzieje niezwykłej biblioteki (Aldona Cholewianka-Kruszyńska, Daniel Reniszewski, Biblioteka Julińska. Dzieje łowiecko-leśnego księgozbioru Potockich z Łańcuta, Łańcut 2015) (XXI 2015)


Bogumiła KANIEWSKA

Artykuły:

 • Wiesława Myśliwskiego rytuały mowy i myśli (XVI 2010)


Marta KARASIŃSKA

Artykuły:

 • Między baśnią a podwórkiem. Gry literackie w polskim dramacie dla dzieci, Poznań 1998 (V 1999)


Sylwia KAROLAK

Artykuły:

 • Pogrzeby, których nie było. O rytuałach niemożliwych (w literaturze poholokaustowej) (XVI 2010)


Agnieszka Dorota KAWKA

Artykuły:

 • Przeżycie, przestrzeń, obraz. Publiczność a okoliczności epoki (I 1994)


Piotr KĄKOL

Artykuły:

 • Wokół gdańskiego afisza teatralnego z XVIII wieku (VI 2000)


Aleksandra KIJAK

Artykuły:

 • Polski zesłaniec wśród Jakutów, Japończyków i Ajnów. Świadectwa kontaktów kulturowych w pamiętnikach i wspomnieniach Wacława Sieroszewskiego (XI 2005)


Agata KŁOSEK

Artykuły:

 • Za cenę śmierci. Sztuka tracenia i rezygnacji w utworach Zygmunta Szczęsnego Felińskiego (XXI 2015)


Agnieszka KOCHAŃSKA

Artykuły:

 • Jak przekazywać naukową wiedzę w Internecie. (Na marginesach kolekcji „PrusPlus” w Nowej Panoramie Literatury Polskiej) (współaut.: Bartłomiej SZLESZYŃSKI, Konrad NICIŃSKI) (XXI 2015)


Małgorzata KOSMALA

Artykuły:

 • „Narkotyki. Niemyte dusze” – dziwny poradnik Witkacego (X 2004)


Marcela KOŚCIAŃCZUK

Artykuły:

 • Analiza języka jako znaku kultury. Eksploracja modlitwy polskich Żydów Mesjańskich (XVI 2010)


Katarzyna KOŚCIEWICZ

Recenzje:

 • Kultura schyłkowego PRL-u w nowych odczytaniach (Literatura i kultura schyłkowego PRL-u, pod red. Kamili Budrowskiej, Wiktora Gardockiego i Elżbiety Jurkowskiej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2015) (XXII 2016)


Edmund KOTARSKI

Artykuły:

 • O gdańskiej poezji rodzinnej XVIII wieku (II 1995)
 • Wśród uczniowskich i studenckich walet (z osiemnastowiecznej gdańskiej poezji okolicznościowej) (III 1997)


Danuta KOWALEWSKA

Artykuły:

 • Satyryczne funkcje rekwizytów magicznych (XIV 2008)
 • „Do mego Cenzora”. Stanisława Starzyńskiego potyczki z zoilami (XV 2009)
 • Sposoby widzenia. Optyka w służbie oświeceniowego racjonalisty (XX 2014)

Recenzje:

 • Stultorum plena sunt omnia. Głupców pełno wszędzie? (Agnieszka Maria Kobrzycka, Na tropie głupoty. Charakterystyka zjawiska w literaturze polskiego oświecenia, Warszawa 2013) (XIX 2013)


Ryszard KOZIOŁEK

Artykuły:


Agnieszka KRAMKOWSKA-DĄBROWSKA

Artykuły:

 • „Krasnoludki rosną w lesie”. Żywioł groteski i mowy dziecięcej w prozie poetyckiej Zbigniewa Herberta (XIV 2008)


Katarzyna KRASOŃ

Artykuły:

 • W zwierciadle obcej literatury (recepcja Zbigniewa Herberta w Niemczech) (XI 2005)


Wojciech KRIEGSEISEN

Artykuły:

 • Janusz Tazbir (5 VIII 1927 – 3 V 2016) – wspomnienie czytelnika (XXII 2016)


Jerzy KROCZAK

Artykuły:

 • Ludożercy na Kremlu (we współczesnych opisach i własnych relacjach) (XII 2006)


Małgorzata KRZYSZTOFIK

Artykuły:

 • Siedemnastowieczne kalendarzowe poglądy na temat problemów zewnętrznych i wewnętrznych Rzeczypospolitej szlacheckiej (XII 2006)
 • „Minucje nowe sowizrzałowe” Maurycjusza Trztyprztyckiego – staropolski kalendarz w krzywym zwierciadle satyry (XIV 2008)
 • „O niepłodności w stanach małżeńskich” – czyli jak XVII-wieczny kalendarzysta-lekarz omawia oraz cenzuruje tematy wstydliwe (XV 2009)


Roman KRZYWY

Artykuły:

 • Sarmaci w negliżu. Staropolskie epitalamia pokładzinowe (fescenniny) (X 2004)
 • Adama Władysławiusza lamenty „moskiewskie” w imieniu kobiet pisane (XII 2006)


Paweł KUCIŃSKI

Artykuły:

 • Rytuały demokracji – święto totalitaryzmu. Narodowo-Radykalna refleksja o obchodach, celebracjach i pamięci między wojnami (XVI 2010)
 • Getto jako narracja antysemicka (XIX 2013)


Michał KURAN

Artykuły:

 • Kampania smoleńska Władysława IV (1634) w twórczości Samuela ze Skrzypny Twardowskiego (VII 2001)
 • Utwory funeralne ku czci księcia Janusza Wiśniowieckiego (Czarliński, Giżycki, Fatowicz). U genezy eposu biograficznego Samuela Twardowskiego (IX 2003)
 • Formy „grzeczności” w „Przeważnej legacyi” Samuela Twardowskiego (język, literatura, historia i dyplomacja) (X 2004)
 • Losy i doświadczenia turecko-tatarskie Jakuba Kimikowskiego w epickiej próbie Marcina Paszkowskiego „Dzieje tureckie” (XI 2005)
 • Moskiewska trylogia Jana Żabczyca (XII 2006)


Marcin (Jarosław) KUŹMA

Artykuły:

 • Dwugłos w sprawie Antoniego Tyzenhauza – Józef Kossakowski i Stanisław August Poniatowski z oprac. utworu: [Józef Kazimierz Kossakowski]: Piotruczek; Stanisław August Poniatowski: [„Czytałem kopiją Listu z Litwy…”] (XI 2005)
 • Wyznanie i perswazja w „Spowiedzi politycznej…” Józefa Kossakowskiego z oprac. utworu: [Józef Kossakowski]: Spowiedź polityczna albo wyznanie polityczne przekonania (XII 2006)
 • Ewangelia, polityka i karnawał. O „Kontynuacji Biblii Targowickiej” Józefa Kossakowskiego (XIII 2007)
 • Walka „Korespondenta Warszawskiego” z cenzurą – rekonesans badawczy (XV 2009)
 • Życiowe wybory wyczytane spomiędzy wydań. Analiza porównawcza dwóch edycji powieści „Ksiądz Pleban” Józefa Kossakowskiego (XVII 2011)


L


Grażyna LEGUTKO

Artykuły:

 • Mistrz – przyjaciel – inspirator. Jarosław Vrchlicki w oczach Zenona Przesmyckiego (Miriama) w świetle korespondencji z lat 1883-1901 (XI 2005)
 • Literaci i prasa warszawska pod pręgierzem satyry Gustawa Daniłowskiego (XIV 2008)
 • „Jaskółka” uwięziona… Gustawa Daniłowskiego kłopoty z cenzurą (XV 2009)


Mirosław LENART

Artykuły:

 • Dwa polskie teksty „ku przyzbrojeniu wojownikowi chrześcijańskiemu” z pierwszej połowy XVII wieku (XII 2006)


Alicja LEWANDOWSKA

Artykuły:

 • „Niech zdrów czyta, ale wesoło…” – dydaktyczna funkcja komizmu w wybranych satyrach Gracjana Piotrowskiego (XIV 2008)


Anna LEWENSTAM

Artykuły:

 • „My nie jesteśmy: ty i ja. My jesteśmy czegoś katastrofalną tylko konsekwencją”. Maria Jehanne Wielopolska pisze historię kobiet (XVIII 2012)


Jakub Z. LICHAŃSKI

Artykuły:

 • „Mars z upominkiem na wesele”. Siedemnastowieczne panegiryki jako świadectwo mentalności z oprac. utworu: Aleksander Magnuszewski: Mars z upominkiem na wesele… P. Jędrzeja Ścibora Chełmskiego… i… P. Marianny Bieganowskiej… prezentowany roku 1688 (fragm.) (III 1997)


Elżbieta LIJEWSKA

Artykuły:

 • Tajemnice krakowskich kopców. Wokół dedykacji do misterium Norwida „Wanda” (XVI 2010)


Małgorzata LISICKA

Artykuły:

 • Iluzja, wizje i maskarada w rozrywkach polskich oświeconych na przykładzie komedioopery Stanisława Kostki Potockiego i pamiętnika Anny Potockiej (XX 2014)
 • Wokół utworu Cypriana Norwida „Do Nikodema Biernackiego” z oprac. utworu: Cyprian Norwid, Do Nikodema Biernackiego (transliteracja autografu) (XX 2014)


Aleksander W. LIPATOW

Artykuły:

 • Rosja i Polska – „domowy spór” Słowian czy konflikt mentalności? (VI 2000)


Małgorzata LITWINOWICZ-DROŹDZIEL

Artykuły:

 • Wiek ekspozycji. Kilka słów o praktyce dziewiętnastowiecznych wystaw (XX 2014)


Roman LOTH

Opracowania:

 • Jan Lechoń do Stefana Żeromskiego. Korespondencja ze zbiorów Moniki Żeromskiej (VIII 2002)


Ł


Irena ŁOSSOWSKA

Artykuły:

 • Recepcja literacka obrony i rzezi Pragi (II 1995)
 • Wokół problemów prawa autorskiego, czyli spór między Piotrem Świtkowskim a Michałem Gröllem (X 2004)

Recenzje:

 • Wojciech J. Podgórski, Poeci na tułaczce. W kręgu autorów Oficyny Nicejskiej Samuela Tyszkiewicza 1940-1947, Warszawa 2002 (IX 2003)


Anna ŁYSIAK-ŁĄTKOWSKA

Artykuły:

 • Opis epoki napoleońskiej w „Pamiętnikach ks. Radziwiłłowej (Ludwiki ks. pruskiej) Czterdzieści pięć lat mojego życia (1770 do 1815)” (XIII 2007)


M


Iwona MACIEJEWSKA

Artykuły:

 • Bóg zgody, zemsty, sprawiedliwości – o poezji rokoszu Zebrzydowskiego (XII 2006)
 • Wenera w krzywym zwierciadle. O powinowactwach satyry, ironii i erotyki w literaturze wieków dawnych (XIV 2008)
 • „Te rzeczy…” – przejawy autocenzury w prezentowaniu treści erotycznych (na przykładzie prozy czasów saskich) (XV 2009)
 • Szyfr w świecie miłosnego wyznania – uwarunkowania i funkcje (w dawnym liście i diariuszu) (XVII 2011)
 • Erotyka jako temat wyznań w barokowym liście miłosnym. Próby przełamywania tabu (XVIII 2012)
 • Matrony i kawalerowie służący Ojczyźnie – portrety członków Radziwiłłowskiej familii z przemilczeniem w tle (XIX 2013)


Janusz MACIEJEWSKI

Artykuły:

 • Literatura okolicznościowa i użytkowa (Zamiast wstępu) (I 1994)
 • Osiemnastowieczny poprzednik reportażu z oprac. utworu (współaut.: Magdalena Rudkowska): Postępek niegodziwy wojska rosyjskiego w Biéczu wykonany die 5 Aprilis 1770…; Postępek szkaradny przez wojsko moskiewskie w… Bieczu die 5-go kwietnia 1770 wykonany… (III 1997)
 • Zasady edycji okolicznościowej literatury politycznej XVIII wieku (III 1997)
 • Ulotny wiersz okolicznościowy Leszka Kołakowskiego z 1973 roku (VI 2000)
 • Specyfika rękopiśmiennego obiegu literatury w XVI-XVIII wieku (VIII 2002)
 • Cenzura w Polsce w latach 1957-1980 i sposoby jej omijania przez pisarzy (XV 2009)


Wiesław MAJEWSKI

Artykuły:

 • Mazowieckie „pogranicze w ogniu” w „Krzyżakach” Henryka Sienkiewicza (VII 2001)


Krystyna MAKSIMOWICZ

Artykuły:

 • Zagadkowe autorstwo poematu Supplex libellus populorum ad reges z oprac. utworu: Seweryn Rzewuski: Supplex libellus populorum ad reges; Pokorna prośba od ludzi do monarchów wojujących, tłum. Józef Rzewuski (VI 2000)
 • Poezja wobec wojny rosyjsko-tureckiej (1787-1792) (VII 2001)
 • Wpływ pierwiastka komicznego na kształtowanie opinii publicznej w utworach poetyckich czasu konfederacji targowickiej (XIV 2008)
 • Jak więźniowie Nikołaja Repnina radzili sobie z cenzurą podczas pobytu w niewoli kałuskiej? (XV 2009)
 • Wokół oświeceniowych życzeń noworocznych (XVI 2010)
 • Oświeceniowy rebus polityczny. O ukrytych w akrostychach nazwiskach wodzów targowickich (XVII 2011)

Recenzje:

 • Literatura konfederacji barskiej, pod redakcją Janusza Maciejewskiego oraz Agnieszki Bąbel, Agaty Grabowskiej-Kuniczuk i Jacka Wójcickiego, t. 1-4, Warszawa 2005-2009 (XV 2009)


Damian Włodzimierz MAKUCH

Artykuły:

 • „Fantazyjne objawy zmysłowe” Wiktora Feliksa Szokalskiego – projekt obserwatora z połowy XIX wieku (XX 2014)


Elżbieta MALINOWSKA

Artykuły:

 • W hołdzie „królowej ideału” i „mężom sławy niespożytej”. O laudacjach jubileuszowych z drugiej połowy XIX wieku (X 2004)
 • Wobec stereotypów. Stanisława Tarnowskiego relacja z podróży do Rosji (XI 2005)


Mariola MAŁECKA

Artykuły:

 • Apologia i kreacja. O przyjaźni Tadeusza Nalepińskiego z Tadeuszem Micińskim (X 2004)


Michał MASŁOWSKI

Artykuły:

 • Rytuały jedzenia i picia we Francji i w Polsce. Rekonesans (X 2004)


Gabriela MATUSZEK

Artykuły:

 • Upiorne zniewolenie – odkryte i ukryte w dramatach Ibsena (XV 2009)


Bogdan MAZAN

Recenzje:

 • Naruszenie obyczaju jako życiowy spektakl (Agnieszka Bąbel, Skandal, gafa, prowokacja. Obraz normy obyczajowej i jej naruszania w polskiej powieści drugiej połowy XIX wieku, Warszawa 2014) (XXI 2015)


Daria MAZUR

Artykuły:

 • Pośrednictwo lekturowe – czytelnicze inspiracje w eseistyce Józefa Czapskiego (XI 2005)


Adam MAZURKIEWICZ

Artykuły:

 • Śmierć wstydu. O zjawisku skandalu w najnowszej prozie polskiej po roku 1989 (X 2003)


Bożena MAZURKOWA

Artykuły:

 • Dzień ślubny i wieczór weselny w poezji doby stanisławowskiej. Rekonesans (XVI 2010)

Recenzje:

 • Młodzi łódzcy edytorzy o podróżach i innych ludzkich doświadczeniach (Literackie obrazy podróży, red. Monika Urbańska, Łódź 2014, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego; Doświadczenie, red. Monika Urbańska, Łódź 2014) (XXII 2016)


Anna MICHAŁOWSKA

Artykuły:

 • Elegie żydowskie upamiętniające wydarzenia połowy XVII wieku (VII 2001)


Piotr MICHAŁOWSKI

Artykuły:

 • Hiperbola w reklamie i panegiryku (IX 2003)
 • Poezja jako sztuka niegrzeczności (X 2004)
 • „Amerykanin, Rusek i Polak…” Kawał polityczny w PRL-u w kontekście międzynarodowym (XIV 2008)
 • „Słońce – świeci; Razem!”. Wiersz pierwszomajowy jako rytuał (XVI 2010)


Ewa MIKUŁA

Artykuły:

 • E-podręczniki a rozwój edytorstwa cyfrowego (XXII 2016)


Kajetan MOJSAK

Artykuły:

 • W labiryncie. Cenzorskie recenzje „Pamiętnika znalezionego w wannie” Stanisława Lema (XXI 2015)


Arkadiusz MORAWIEC

Artykuły:

 • Deportacja z raju. O recepcji „Skrytek” Zofii Romanowiczowej (XIX 2013)


N


Mirosław NAGIELSKI

Artykuły:

 • Stosunki wojska ze społeczeństwem Wielkiego Księstwa Litewskiego w połowie XVII wieku w świetle poezji okolicznościowej (VII 2001)


Marek NALEPA

Artykuły:

 • Śmiech po ojczyźnie. Patologia społeczeństwa początków epoki rozbiorowej (IV 1998)


Tadeusz NAMOWICZ

Recenzje:

 • Mieczysław Klimowicz, Polsko-niemieckie pogranicza literackie w XVIII wieku. Problemy uczestnictwa w dwu kulturach, Wrocław 1998 (VI 2000)


Joanna NAPIÓRKOWSKA

Artykuły:

 • „Popielec” Urbana Szostowicza – nieznany utwór nieznanego autora (IX 2003)


Konrad NICIŃSKI

Artykuły:

 • Jak przekazywać naukową wiedzę w Internecie. (Na marginesach kolekcji „PrusPlus” w Nowej Panoramie Literatury Polskiej) (współaut.: Bartłomiej SZLESZYŃSKI, Agnieszka KOCHAŃSKA) (XXI 2015)

Recenzje:

 • Powieść graficzna w poszukiwaniu metajęzyka (Kamila Tuszyńska, Narracja w powieści graficznej, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 2015) (XXII 2016)


Jakub NIEDŹWIEDŹ

Artykuły:

 • Między „Wojną domową” a „Wojną chocimską” – poemat Samuela Leszczyńskiego o bitwie cudnowskiej (VII 2001)
 • Polska i szwedzka epika propagandowa w pierwszej połowie XVII wieku (XII 2006)


Aleksandra NORKOWSKA

Artykuły:

 • Stanisław August i powracające Muzy. Rzecz o panegirycznym wierszu elekcyjnym (IV 1998)
 • „Die deutsche Muse wagst Dir, Herr, ein Lied zu singen”. Stanisław August Poniatowski w poezji kurlandzkiej (XI 2005)
 • Miasto wita króla. Ceremoniał i jego rola komunikacyjna w diariuszach Adama Naruszewicza (1784, 1787) (XVI 2010)


Boris NOSOW

Artykuły:

 • Stanisław Staszic – ostatnia przestroga dla Polski (VI 2000)


Tadeusz Marian NOWAK

Artykuły:

 • Zagadnienie wojny sprawiedliwej w polskiej literaturze prawnej XV i XVI wieku (VII 2001)
 • O „mówiących działach” artylerii polskiej XVI-XVIII wieku (XII 2006)


Ryszard NOWICKI

Artykuły:

 • Zabezpieczanie księgozbiorów po II wojnie światowej w Polsce (XI 2005)
 • Wizerunek Napoleona w świetle „Mowy Hrabi Skorzewskiego” z roku 1809 (XIII 2007)
 • Druki okolicznościowe świadectwem walki z uciskiem narodowym (XV 2009)


O


Jan ORŁOWSKI

Artykuły:

 • Polska w okolicznościowej poezji rosyjskiej doby pierwszej wojny światowej (VII 2001)


Dawid Maria OSIŃSKI

Artykuły:

 • Albumy utraconej rodzinności – o doświadczeniu środkowoeuropejskości w prozie Sándora Máraiego. Kilka przybliżeń (XIX 2013)


Krzysztof OSTROWSKI

Artykuły:

 • Napoleon w polskich lożach masońskich (XIII 2007)


Aleksandra OSZCZĘDA

Artykuły:

 • Mała „Iliada” – „Nemezis kraju północnego” Jakuba Duszy Podhoreckiego (VII 2001)


P


Marek PACUKIEWICZ

Artykuły:

 • Literatura alpinistyczna jako „sobąpisanie” (XVI 2010)
 • „Inna tkanina”. Jawne i ukryte w przedmowach Josepha Conrada (XVII 2011)
 • Między wstydem a bezwstydem – kulturowy eksperyment Salmana Rushdiego (XVIII 2012)


Ewa PACZOSKA

Artykuły:

 • Amerykanin i Polak w Paryżu (Henry James – Bolesław Prus) (XXI 2015)


Agnieszka PAJA

Artykuły:

 • Irracjonalność polskiej irredenty a terapia wspomnieniowa – „Omyłka” Bolesława Prusa (VII 2001)

Recenzje:

 • Młody czytelnik w świecie książki, biblioteki i informacji, red. Krystyna Heska-Kwaśniewicz i Irena Socha, Katowice 1996 (IV 1998)
 • Marta Karasińska, Między baśnią a podwórkiem. Gry literackie w polskim dramacie dla dzieci, Poznań 1998 (V 1999)
 • Alicja Baluch, Czyta, nie czyta…(o dziecku literackim), Kraków 1998 (V 1999)


Marta PARNOWSKA

Artykuły:

 • Bolesława Prusa „zabawa” w pisanie na maszynie – narzędzie, autor, tekst (współaut.: Agata GRABOWSKA-KUNICZUK) z oprac. utworu: Bolesław Prus, [Nauka Prusa pisania na maszynie] (oprac. Agata Grabowska-Kuniczuk) (XXI 2015)


Małgorzata PAWLATA

Artykuły:

 • „Moeris” Marcina Eysymonta – panegiryczna sielanka na cześć Stanisława Augusta z oprac. utworu: Marcin Eysymont, Moeris. Ekloga… (XXI 2015)


Marek PĄKCIŃSKI

Artykuły:

 • Ironiczny „skok stylu”: Miciński i Witkacy pomiędzy wzniosłością a groteską (XIV 2008)
 • Ugięcie fabuły: twórczość Stanisława Lema pod presją uwarunkowań (XV 2009)
 • Symbolika piramidy w rytuałach wolnomularstwa a filozofia Nietzschego (prolegomena) (XVI 2010)
 • Literatura a strategia: relacje o wojnie 1920 roku Stanisława Rembeka, Eugeniusza Małaczewskiego oraz Izaaka Babla (XVII 2011)
 • Ciało, płeć i wstyd komunisty (na marginesie fantastycznonaukowych powieści utopijnych Stanisława Lema z lat pięćdziesiątych XX w.) (XVIII 2012)
 • Nowoczesność: opowieść o rodzinie bezimiennej (XIX 2013)
 • Brakująca granica: wizualność a estetyczna wzniosłość w tekstach popularnonaukowych przełomu XIX i XX wieku (XX 2014)


Joanna PARTYKA

Artykuły:

 • „Skład abo skarbiec…” Jakuba Kazimierza Haura: sylwa czy encyklopedia? (IV 1998)
 • Czy autor „Przysłów mów potocznych” był Sarmatą? (VIII 2002)

Recenzje:

 • Agnieszka Bąbel, Muza z warząchwią. Uwagi o literaturze i kulinariach, Warszawa 2004 (X 2004)


Anna PETLAK

Artykuły:

 • Sprawozdanie z naukowego sympozjum jubileuszowego „Na szlakach literatury…”, poświęconego Profesor Barbarze Wolskiej i okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin i jubileuszu czterdziestopięciolecia pracy naukowej (współaut.: GOŁAWSKA Karolina) (IV 1998)
 • Czy autor „Przysłów mów potocznych” był Sarmatą? (XXII 2016)


Bogusław PFEIFFER

Artykuły:

 • Wizerunek rycerza i obrońcy ojczyzny w twórczości Jana Jurkowskiego (VII 2001)
 • „Muza prostych rymów”. Topika skromności w utworach staropolskich (VIII 2002)


Paweł PIETRZYK

Artykuły:

 • „Chleba naszego powszedniego zbawiłeś nas za panowania swego…” – o parodiach tekstów religijnych w literaturze XVII i XVIII stulecia (XIV 2008)


Piotr PIRECKI

Artykuły:

 • Rybałt w drodze (XI 2005)
 • Plebejskie „potkania” z niechcianym żołnierzem – na przykładzie wybranych komedii polskich z początku XVII wieku (XII 2006)
 • Tragizm komiczny. O niektórych aspektach techniki dramatycznej w utworach Piotra Krasuskiego „Daniel” i „Alzyra” (XIV 2008)


Elżbieta PLESZKUN-OLEJNICZAKOWA

Artykuły:

 • Pojęcie stosowności we współczesnym reportażu radiowym (na wybranych przykładach) (X 2004)


Marek PLEWCZYŃSKI

Artykuły:

 • Obraz cudzoziemskich żołnierzy w piśmiennictwie wojskowym XVI wieku (VII 2001)


Marian PŁACHECKI

Artykuły:

 • Przyczynek do sporu „młodej” i „starej prasy” (XV 2009)


Izabela PONIATOWSKA

Artykuły:

 • „Płcią opętani, gębą splątani”. Tabu w powieści popularnej na przykładzie utworów Tadeusza Dołęgi-Mostowicza („Bracia Dalcz i S-ka”) i Witolda Gombrowicza („Opętani”) (XVIII 2012)


Halina POPŁAWSKA

Artykuły:

 • O refleksji egzystencjalnej w autobiografii staropolskiej (IV 1998)
 • „Ethica albo Zwierciadło żywota Krzysztofa Pieniążka” – autobiografia parenetyczna z początku XVII wieku (V 1999)
 • Rękopiśmienne „Kantyczki po polsku” z XVII wieku – problemy proweniencji i autorstwa (IX 2003)


Patrycja POTONIEC

Artykuły:

 • Jan Chryzostom Pasek i jego badacze – dwie sztuki postaciowania (IX 2003)
 • Obrazowanie w kazaniach politycznych (od Skargi do Starowolskiego) (XII 2006)


Katarzyna PUZIO

Artykuły:

 • Oswajanie grozy. O humorze „Nie-bajek” Henryka Rzewuskiego (XIV 2008)
 • Romantyczna parabola polityczna w „Królu zamczyska” Seweryna Goszczyńskiego (XV 2009)


Anna Małgorzata PYCKA

Artykuły:

 • Melpomena pod nadzorem, czyli dramat z dramatem w dobie socrealizmu (XV 2009)
 • Blaski i cienie życia aktorek końca XIX wieku pod piórem Gabrieli Zapolskiej (XVII 2011)
 • Przekraczanie granic w dyskursie publicystycznym Bolesława Prusa (XVIII 2012)
 • „Aby ta ofiara nie poszła na marne” – Stanisława Witkiewicza przesłanie do syna (XIX 2013)


R


Tadeusz RACHWAŁ

Artykuły:


Wiesław RATAJCZAK

Artykuły:

 • Conrad i Arendt. Ujawnianie korzeni zła (XVII 2011)


Zofia REJMAN

Artykuły:

 • Żale, sny i smutki – o poezji patriotycznej 1795 roku (III 1997)


Artur REJTER

Artykuły:

 • Szkic fizjologiczny jako gatunek mowy (V 1999)
 • Polifoniczność gatunkowa „Merkuriusza Polskiego” z 1661 roku (VI 2000)
 • Sarmackie widzenie świata. O stylu poezji Wespazjana Kochowskiego (VII 2001)


Piotr REPUTAKOWSKI

Artykuły:

 • Trauma wojenna jako inspiracja powieści Aleksandra Kamińskiego (XIX 2013)


Agata ROĆKO

Artykuły:

 • Rzeczpospolita czasów saskich w pamiętniku Krzysztofa Zawiszy – świat wojen, żywiołów, niepokojów (VII 2001)
 • Świat wspomnień Ewy Felińskiej z Wendorffów (IX 2003)
 • „Uwagi do zupełnego zabierających się w stan małżeński szczęścia służące…” – osiemnastowieczny poradnik byłego pijara, Aleksandra Pawła Zatorskiego. Próba wyzwolenia czy tradycja? (XV 2009)

Recenzje:

 • Powtórne świata polskiego tworzenie” przez Stanisława Augusta w świetle jego odtajnionych pamiętników (Pamiętniki króla Stanisława Augusta. Antologia, wybór tekstu Dominique Triaire, tłum. Wawrzyniec Brzozowski, wstęp Anna Grześkowiak-Krwawicz, red. M. Dębowski, Warszawa 2013) (XIX 2013)


Ewa ROT

Artykuły:

 • Klęska awanturnicy w „Mowie ostatniej…” Jana Gawińskiego. Historia a tradycja literacka (IX 2003)


Maria ROWIŃSKA-SZCZEPANIAK

Artykuły:

 • Fabian Birkowski i jego misyjne przepowiadanie. W 370 rocznicę śmierci kapelana obozowego (XII 2006)


Magdalena RUDKOWSKA

Artykuły:

 • Postępek niegodziwy wojska rosyjskiego w Biéczu wykonany die 5 Aprilis 1770… z oprac. utworu: Postępek szkaradny przez wojsko moskiewskie w… Bieczu die 5-go kwietnia 1770 wykonany… (współaut. oprac.: Janusz MACIEJEWSKI) (III 1997)
 • Gruzy i ruiny w twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego (VII 2001)
 • Pająk. O wyobraźni twórczej Józefa Ignacego Kraszewskiego (wstęp do rozważań) (XXI 2015)

Opracowania:

 • [Rozmowa brata Marcina z Duszą] (IV 1998)

Recenzje:

 • Edmund Kotarski: Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku, Gdańsk 1993 (III 1997)


Edyta Izabela RUDOLF

Artykuły:

 • W poszukiwaniu świadomości – zastosowanie alegorii w polskiej literaturze science fiction (na przykładzie „Limes inferior” Janusza A. Zajdla) (XVII 2011)


Renata RYBA

Artykuły:

 • Motyw niewoli tatarsko-tureckiej w poezji początku siedemnastego wieku. Z perspektywy grzechu (XII 2006)


Wojciech RYCZEK

Artykuły:

 • Zafarbowane słówka krasomędrków. Mikołaj Rej o sztuce barwienia słów (XXI 2015)


Magdalena RZADKOWOLSKA

Artykuły:

 • Kobieta żydowska, kobieta czytająca (XI 2005)


S


Katarzyna SAŁKIEWICZ

Artykuły:

 • Gabriel Podoski w opinii okolicznościowej literatury politycznej z oprac. utworu: Rozmowa księcia prymasa Podoskiego z księdzem Przedwojewskim biskupem ekskapucynem 1769 Anno (I 1994)
 • Rozmowa na Polach Elizejskich między Janem Zamojskim (…) i Eustachym Potockim (…) d. 24 lutego 1768 roku zmarłym z oprac. utworu: Rozmowa na Polach Elizejskich między Janem Zamojskim, kanclerzem niegdyś i hetmanem wielkim koronnym, i Eustachym Potockim, generałem artyleryi litewskiej, d. 24 lutego 1768 roku w Warszawie zmarłym (II 1995)


Dorota SAMBORSKA-KUKUĆ

Artykuły:

 • Bardowie rezydenci. Fenomen poety dworskiego w świetle pamiętników ze wschodnich kresów Rzeczypospolitej I połowy XIX wieku (IX 2003)


Aleksandra SAWICKA

Artykuły:

 • Skandalista Przybyszewski – życiowe i literackie faux-pas młodopolskiego Archicygana (X 2004)


Agata SIKORA

Artykuły:

 • Jak należy oglądać wystawę, czyli słów kilka o dziewiętnastowiecznej tęsknocie za przejrzystością doświadczenia (XX 2014)


Anna SKOCZEK

Artykuły:

 • Poezja stanu wojennego – poezja świadectwa z oprac. utworów: Partia; Naukowiec; Wiersz wyborczy; Lewą marsz; Kołysanki dla wyborcy (VI 2000)
 • Poezja stanu wojennego jako tekst kultury (VII 2001)


Marta SOJA

Artykuły:

 • Sztuka rezygnacji. Studium „Czciciela potęgi” Elizy Orzeszkowej (XXI 2015)


Marian SKRZYPEK

Artykuły:

 • „Promemoria Bounaparcie”, czyli ambiwalencje bonapartyzmu w polskiej anonimowej broszurze z końca XVIII wieku (XIII 2007)


Jerzy SNOPEK

Recenzje:

 • Wojciech Kaliszewski, Kto królem będzie, czy Polak i który? Wiersze elekcyjne ostatniego bezkrólewia 1763-1764, Warszawa 2003 (X 2004)


Anna SOBIESKA

Artykuły:

 • Scopophobia (lęk przed spojrzeniem) i marzenia i bezwstydzie – Leśmianowska fenomenologia wstydu (XVIII 2012)


Anna SPÓLNA

Artykuły:

 • Wskrzeszanie brata. Tadeusza Różewicza historie rodzinne (XIX 2013)


Katarzyna STANNY

Artykuły:

 • Tabu i wstyd w fotografii czy zimny i nagi obiektyw? (XVIII 2012)
 • Tabu i wstyd – prace studentów ASP w Warszawie (XVIII 2012)
 • Komentarze autorów do fotografii (XVIII 2012)
 • Album rodzinny z traumą w tle (XIX 2013)
 • Album rodzinny z traumą w tle – prace studentów ASP w Warszawie (XIX 2013)
 • Komentarze autorów do fotografii (XIX 2013)
 • Pryzmaty postrzegania: estetyka, ideologia, interpretacja w sztukach pięknych (XX 2014)
 • O sztuce rezygnacji w Sztuce (XXI 2015)
 • Oblicza przemian w Sztukach (XXII 2016)


Elżbieta STOCH

Artykuły:

 • Literatura i teatr pod presją cenzury w pierwszej połowie XIX wieku – na przykładzie życia kulturalnego Lublina (XV 2009)


Jerzy STRZELCZYK

Artykuły:

 • Wojna z niewiernymi w opinii chrześcijańskiego Zachodu (VII 2001)


Zbigniew SUDOLSKI

Artykuły:

 • Galicyjska poezja okolicznościowa lat 1833-1847 (III 1997)
 • Jan Mieczkowski, sybirak-konfederata – czyli u początków romantycznej recepcji Baru (V 1999)


Roch SULIMA

Artykuły:

 • Poezja Wielkiego Strajku – 1980 (III 1997)


Agnieszka SZCZECHURA (HUMENIUK)

Artykuły:

 • Zygmunt Kaczkowski wobec tradycji sarmackiej w kontekście cyklu nieczujowskiego (XXI 2015)


Ewa SZCZĘSNA

Artykuły:

 • Grzeczność zobowiązuje, niegrzeczność prowokuje – o grzeczności i stosowności w reklamie (X 2004)


Monika SZCZOT

Artykuły:

 • Między sacrumprofanum. Rozważania o dialogach zmarłych Lukiana z Samosat i Ignacego Krasickiego (XVI 2010)


Grzegorz SZELWACH

Artykuły:

 • Korespondencja Adama Mickiewicza z Joachimem Lelewelem (III 1997)
 • Korespondencja Adama Mickiewicza ze Stefanem Garczyńskim (V 1999)
 • Listy Konstantego Gaszyńskiego do Victora de Laprade’a (XVII 2011)


Bartłomiej SZLESZYŃSKI

Artykuły:

 • „Ważna Cześnika nauka o grzeczności”. O grzeczności, prawie i porządku w sarmackich światach „Pamiątek Soplicy” Henryka Rzewuskiego i „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza (X 2004)
 • Tradycja dziewiętnastowieczna w lustrze współczesnego komiksu polskiego. Kilka uwag o „Pierwszej brygadzie” i „Romantyzmie” (XIV 2008)
 • Bolesław Prus i pozytywistyczne „porno z Murzynkami” (XVIII 2012)
 • Jak przeżyć traumę apokalipsy i odzyskać wiarę w ludzi (w grze The Last of Us) (XIX 2013)
 • O Bolesławie Prusie, upowszechnianiu wiedzy i wydawaniu „Kronik” słów kilka (XX 2014)
 • O zagubieniu, utracie i pornograficznym końcu XIX wieku w „Zagubionych dziewczętach” (XXI 2015)
 • Jak przekazywać naukową wiedzę w Internecie. (Na marginesach kolekcji „PrusPlus” w Nowej Panoramie Literatury Polskiej) (współaut.: Konrad NICIŃSKI, Agnieszka KOCHAŃSKA) (XXI 2015)


Małgorzata SZPAKOWSKA

Artykuły:

 • Listy w sprawach osobistych na łamach prasy (IX 2003)


Radosław SZTYBER

Artykuły:

 • W stronę Dembołęckiego. Wokół niektórych wątków poruszonych w tomie „Krwawy świt, mroczny dzień…” („Napis” 2006, seria XII) (XIII 2007)


Joanna SZYDŁOWSKA

Artykuły:

 • Ocenzurowane dziedzictwo. Ziemie Zachodnie i Północne w świetle archiwów Wojewódzkiego Urzędu Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w Olsztynie (XV 2009)


Ś


Tomasz ŚLĘCZKA

Artykuły:

 • Śląsk i jego mieszkańcy w oczach Polaków w służbie Napoleona I (XI 2005)
 • Hieronim Chrystian Holsten w Polsce – „potop” widziany oczyma niemieckiego najemnika (XII 2006)
 • Rosja i jej mieszkańcy w oczach polskich jeńców wojennych XVII oraz początków XIX wieku (XIII 2007)
 • Od żartu do anegdoty. Komiczne aspekty pamiętników wojennych XVII wieku (XIV 2008)


Magdalena ŚLUSARSKA

Artykuły:

 • Królewskie kaznodziejstwo okolicznościowe czasów Stanisława Augusta Poniatowskiego (I 1994)
 • Kaznodziejstwo epoki stanisławowskiej – inspiratorzy, twórcy, odbiorcy (II 1995)
 • Felicjan Wykowski (1728-1784) – zapomniany poeta z wileńskiego środowiska pijarów litewskich (V 1999)
 • Między polityką a religią. O rytuałach i rytualności konfederacji barskiej (XVI 2010)


Przemysław ŚNIADAŁA

Artykuły:

 • Kim jest Wanda, co Niemca nie chciała? Próba reinterpretacji mitu o Wandzie zawartego w „Kronice Polskiej” Mistrza Wincentego zwanego Kadłubkiem (XVII 2011)


T


Janusz TAZBIR

Artykuły:

 • Źle się dzieje w państwie… polskim (XIX 2013)

Recenzje:

 • Janusz Andrzej Drob: Obieg informacji w Europie w połowie XVII wieku w świetle gazet drukowanych i rękopiśmiennych gazet w zbiorach watykańskich, Lublin 1993 (II 1995)


Julia TAZBIR

Artykuły:

 • Biblioteka. O stosunku Janusza Tazbira do książek (XXII 2016)


Artur TIMOFIEJEW

Artykuły:

 • „Gdzie się dwóch światów stykają drogi…”. Problem wojny i postępu dziejowego w poglądach Cypriana Godebskiego (VII 2001)


Paweł TOMCZOK

Artykuły:

 • Dyskurs monetarny w „Lalce” Bolesława Prusa (XXI 2015)


Bronisław TREGER

Artykuły:

 • Kołłątaj czy Jezierski? Zagadnienie autorstwa „Tronu dla próżnej powagi…” z oprac. utworu: [Franciszek Salezy Jezierski]: Tron dla próżnej powagi, szlachta do poddaństwa (IV 1998)
 • Kaznodzieja i prześmiewca. Uwagi o niektórych zagadnieniach twórczości i życia Franciszka Salezego Jezierskiego (V 1999)
 • Gowórek herbu Rawicz… a niektóre właściwości metody pisarskiej Franciszka Salezego Jezierskiego z oprac. utworu: Franciszek Salezy Jezierski: Gowórek herbu Rawicz, wojewoda sandomirski. Powieść z widoku we śnie (VI 2000)
 • Wojna w twórczości Franciszka Salezego Jezierskiego (zagadnienia wybrane) z oprac. utworu: Franciszek Salezy Jezierski: Mowa przy obchodzeniu pamiątki stu lat zwycięstwa pod Wiedniem Jana III miana w Lublinie (VII 2001)
 • Edukacja i satyra. Przyczynek do analizy koncepcji wychowawczych i działalności oświatowej Franciszka Salezego Jezierskiego z oprac. utworu: Franciszek Salezy Jezierski: Życie domowe Piasta podczas panowania i rozmowa jego w Gnieźnie z żoną o wychowaniu młodzieży z okazyi syna swego Semowita (VIII 2002)

Opracowania:

 • Franciszek Salezy Jezierski: Dwa wystąpienia trybunalskie (V 1999)


Małgorzata TRĘBSKA

Artykuły:

 • Grzecznie i niegrzecznie w weselnych oracjach. Od konkurów do zrękowin (X 2004)
 • Obrzęd rzymski, perski, portugalski, celtycki… i sarmacki. Kultury obce w historycznych egzemplach obyczajowych na przykładzie oracji weselnych (XI 2005)
 • „Powinne poszanowanie”, czyli co winien jest wszytkiej Rusi samodzierżca wojewodzie sandomierskiemu. Oracja weselna na ślubie Dymitra Iwanowicza (XII 2006)
 • Świeckie mowy obłóczynowe a ceremoniały zakonne w XVII wieku (XVI 2010)


Beata TROJANOWSKA

Artykuły:

 • Wojsko w twórczości Lwa Tołstoja z lat 1830-1864 (VII 2001)


Grzegorz TROŚCIŃSKI

Artykuły:

 • „Wiek naprawdę stracony”. Poezja Sebastiana Petrycego jako świadectwo klęski wyprawy moskiewskiej (XII 2006)
 • Mord rytualny w poetyckiej relacji Stefana Żuchowskiego (XVI 2010)


Krzysztof TRYBUŚ

Artykuły:

 • Rytuał i pamięć w „Dziadach”. Uwagi do stanu badań (XVI 2010)


Kamila TUSZYŃSKA

Artykuły:

 • Strategie niedoczytania: Maria Bartusówna (XV 2009)
 • Sygnał w szumie – ukryte opowiadanie w komiksie Neila Gaimana (XVII 2011)
 • Polskie komiksy okolicznościowe i użytkowe: historyczne, religijne, społeczne (XVII 2011)
 • Lesbijka, córka geja. Homoseksualizm – tabu – autonarracja w powieści graficznej „Fun Home. Tragikomiks rodzinny” Alison Bechdel (XVIII 2012)
 • „Dojrzałam do niekomunistycznych butów”. Mityzacja dzieciństwa jako sposób radzenia sobie z traumą (XIX 2013)


Anna TYRPA

Artykuły:

 • Pieśni ludowe jako dokument kontaktów Ślązaków z cudzoziemcami i obcymi krajami (XI 2005)


U


Piotr URBAŃSKI

Artykuły:

 • Zwycięstwa Jana Sobieskiego nad Turkami z perspektywy angielskiej (współaut.: Elwira BUSZEWICZ) (XI 2005)
 • William Sidney Walker i jego „The Appeal of Poland” (1816). Glosa do stosunków polsko-brytyjskich w epoce napoleońskiej (współaut.: Krzysztof FORDOŃSKI) (XIII 2007)


Beata UTKOWSKA

Artykuły:

 • Poeci „bruLionu” – kontestatorzy czy moraliści? Na podstawie pierwszej, tzw. filetowej serii publikacji („bibLioteka” 1992) (XVII 2011)
 • Literackie i rodzinne tajemnice z Wielką Wojną w tle. O „Walce z szatanem” Stefana Żeromskiego (XIX 2013)


W


Marek WAGNER

Artykuły:

 • Pamiętnikarstwo wojskowe czasów Jana III Sobieskiego (1674-1696). Próba bilansu (VII 2001)


Małgorzata WALIŃSKA

Artykuły:

 • Szyfr, kod i konwencja. Staropolskie sposoby „mówienia mitologią” (XVII 2011)


Katarzyna WĄDOLNY-TATAR

Artykuły:

 • Maskowanie rzeczywistości. Kołysanka w liryce współczesnej (XVII 2011)


Agata WĄSACZ

Artykuły:

 • „Na powrót wojska” – obrazowanie rytuału w poezji okolicznościowej lat 1809-1814 (XVI 2010)


Katarzyna WĄSALA

Artykuły:

 • Historie nie tylko tragiczne… (IX 2003)

Recenzje:

 • Metafizyk, poeta dewocyjny, satyryk? O poszukiwaniu dogodnej formuły (Aleksandra Oszczęda, Poeta Wazów. Studia o okolicznościowej poezji Stanisława Grochowskiego, Wrocław 1999) (VI 2000)
 • Na pograniczu kategorii genologicznych (Artur Rejter, Kształtowanie się gatunku reportażu podróżniczego w perspektywie stylistycznej i pragmatycznej, Katowice 2000) (VII 2001)
 • Czy zawsze „lege artis”? Intelektualne podróże widziane przez pryzmat indywidualności twórczej (Dorota Kozicka, Wędrowcy światów prawdziwych. Dwudziestowieczne relacje z podróży, Kraków 2003) (X 2004)


Dobrosława WĘŻOWICZ-ZIÓŁKOWSKA

Recenzje:

 • Mody oświeconych opanowane (Agata Roćko, Kontusz i frak. O symbolice stroju w XVIII-wiecznej literaturze polskiej, Warszawa 2015) (XXI 2015)


Urszula WICH

Artykuły:

 • Echo polityczne i obyczajowe jako narzędzie przedstawiania świata w krzywym zwierciadle satyry i karykatury. Strategie konwersacyjne (XIV 2008)


Maria WICHOWA

Artykuły:

 • List jako forma wypowiedzi w humanistycznych traktatach pedagogicznych powstałych na gruncie polskim (I 1994)
 • Problemy metodologiczne w badaniach nad literaturą stosowaną (na przykładzie twórczości Jana Ostroroga II) (II 1995)
 • Ksiądz Benedykt Chmielowski jako uczony barokowy (V 1999)
 • Historia w kalendarzach polskich XVIII i początku XIX wieku. Literackie formy popularyzacji wiedzy o przeszłości (VII 2001)
 • Ks. Benedykt Chmielowski – „wielki lingwista”, biegły znawca i obrońca łaciny (w świetle „Nowych Aten”) (IX 2003)
 • Staropolska grzeczność. O pobycie króla Władysława IV w gościnie u Stanisława Radziejowskiego w 1632 roku w świetle okolicznościowego pisma „Hospes grati animi” (X 2004)
 • Sarmacki ogląd świata w „Nowych Atenach” ks. Benedykta Chmielowskiego (XI 2005)
 • Jana Szczęsnego Herburta „Strzała, którą Korona Polska… do dziatek swych stanu szlacheckiego wypuściła” – dzieło publicystyczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego i jego funkcje komunikacyjne w procesie odbioru (XII 2006)
 • O nikczemności żartów i śmiechu świeckiego, czyli płacz Heraklita i śmiech Demokryta chrześcijańskiego w piśmiennictwie ascetyczno-medytacyjnym doby potrydenckiej w Polsce (XIV 2008)
 • Traktat Diega de Estella „O wzgardzie świata i próżności jego” w przekładzie Augustyna Kochańskiego dyskurs religijny de contemptu mundi. Problemy komunikacji literackiej jako procesu wywierania presji na odbiorców dzieła (XV 2009)


Elżbieta Z. WICHROWSKA

Artykuły:

 • „Wstań i chodź…”. Z nieznanego pamiętnika wojewody Ostrowskiego (V 1999)


Anna WIETECHA

Artykuły:

 • Logika spojrzenia w „Ogrodzie Saskim” Bolesława Prusa (XX 2014)


Teresa WINEK

Artykuły:

 • Oko, okulary, autografy – przyczynki do historii literackiej Zygmunta Krasińskiego (XX 2014)


Izabela WINIARSKA-GÓRSKA (WINIARSKA)

Artykuły:

 • Święci Pańscy w XVII-wiecznym ewangelickim kalendarzu z „Agendy Gdańskiej” (V 1999)
 • Zagadnienie ceremonii w XVI- i XVII-wiecznym piśmiennictwie religijnym protestantów jako spór o język sakralny (XVI 2010)


Jerzy WINIARSKI

Artykuły:

 • Wielka awantura, czy o „monidło”? Jana Himilsbacha semiotyka groteski i dyskurs humanistyczny (XIV 2008)


Henryk WISNER

Artykuły:

 • Wielkie Księstwo Litewskie a Moskwa. Okres Smuty (XII 2006)


Iwona WIŚNIEWSKA

Artykuły:

 • Polak w rosyjskim mundurze. Próba komentarza do itinerarium Wincentego Kamieńskiego (V 1999)

Opracowania:

 • Wincenty Kamieński: Itinerarium (V 1999)
 • Eliza Orzeszkowa: Dnie (fragm.) (VI 2000)


Barbara WOLSKA

Artykuły:

 • Echa konfederacji barskiej w okolicznościowej literaturze politycznej lat 1772-1775 (III 1997)
 • Pan i pies – król i poeta. O „wierszach w materiach politycznych” Stanisława Trembeckiego z lat 1773-1798 (VI 2000)
 • Bez winy i wstydu. Seksualność w polskiej poezji obscenicznej o tematyce erotycznej doby Oświecenia (XVIII 2012)
 • Widziany z oddalenia kraj ojczysty. Oda Jana Chrzciciela Albertrandiego „O miłości ojczyzny” i jej konteksty z oprac. utworu: Jan Chrzciciel Albertrandi, O miłości ojczyzny oda (XX 2014)

Recenzje:

 • Horacy okolicznościowy i użytkowy (Franciszek Dionizy Kniaźnin, Po większej części przed światem nie zgasnę. Przekłady z Horacego, zebrał i opracował Jacek Wójcicki, „Biblioteka Aretuzy”, t. 5, Kraków 2011) (XIX 2013)
 • Julian Ursyn Niemcewicz jako poeta (Grzegorz Zając, Czuły weredyk. Twórczość poetycka Juliana Ursyna Niemcewicza, Kraków 2015) (XXI 2015)


Marzena WOŹNIAK-ŁABIENIEC

Artykuły:

 • Strategie literackie wobec zapisu cenzury. Czesław Miłosz w krajowej prasie i poezji w latach pięćdziesiątych (XV 2009)
 • Rytuał w zwierciadle cenzury. Urząd Kontroli jako strażnik kultowego obrazu władzy w początkach Polski Ludowej (XVI 2010)


Urszula WÓJCICKA

Artykuły:

 • Wojna polsko-rosyjska (1609-1618) w staroruskiej literaturze historycznej (VII 2001)


Zofia WÓJCICKA

Artykuły:

 • Rocznicowa pobudka wojenna Józefa Meyznera (II 1995)
 • O amerykańskich wspomnieniach Juliana Juźwikiewicza (V 1999)
 • Dwaj przeciwnicy ideowi: Ludwik Nabielak i Maurycy Mochnacki (VII 2001)

Opracowania:

 • Julian Juźwikiewicz: Polacy w Ameryce, czyli pamiętnik piętnastomiesięcznego pobytu (V 1999)
 • Ludwik Nabielak do Maurycego Mochnackiego z powodu pism auxerskich (VII 2001)


Jacek WÓJCICKI

Artykuły:

 • Poetyckie reakcje na porwanie Stanisława Augusta Poniatowskiego (I 1994)
 • Rozmowy na Polach Elizejskich królów polskich z oprac. utworów: Rozmowa na Polach Elizejskich królów polskich Augusta III i Stanisława Leszczyńskiego; Rozmowa druga po śmierci między Augustem II, Augustem III synem jego i Stanisławem Leszczyńskim, królami polskimi (II 1995)
 • „Początki królów rzymskich” Jana Achacego Kmity przekładem? z oprac. utworu: [Andreas Loeaechius? tłum.?] Jan Achacy Kmita: Początki królów rzymskich (IV 1998)
 • „Król rzymski nam się narodził”. Polacy u kołyski Napoleona II z oprac. utworu: [Onufry Kopczyński]: Napoleonis Magni primogenito nato Romanorum regi carmen sacrum (IV 1998)
 • Bóg wojny i suplika Sarmaty. Franciszek Ignacy Narocki przed Napoleonem (V 1999)
 • Diariusze oblężenia Jasnej Góry w roku 1771 (VI 2000)
 • Ks. Seweryn Wedykowski (1755-1839) i jego krytyka tłumaczenia „Eneidy” Franciszka Ksawerego Dmochowskiego z oprac. utworu: Seweryn Wedykowski: Przemowa przy złożeniu do grobu ciała śp. W. Imci Księdza Franciszka Zabłockiego… dnia 12 września 1821 roku w Końskowoli (VIII 2002)
 • Stanisław Kostka Potocki i mowa ku czci poległych w roku 1809 (IX 2003)
 • Onufrego Kopczyńskiego mariaż gramatyki z polityką (X 2004)
 • Napoleon w poezji środowiska akademików krakowskich (XIII 2007)

Recenzje:

 • Franciszek Łasiewicki (autor domniemany): Pamiętnik Woźnego Cenzury, oprac. i wst. poprz. Bogdan Burdziej, Toruń 1995 (II 1995)
 • Wiersze imieninowe poetów z drugiej połowy XVIII wieku, wstęp, wybór tekstów i opracowanie Barbara Wolska, Bożena Mazurkowa, Tomasz Chachulski, Warszawa 2011 (XVIII 2012)


Maciej WRÓBLEWSKI

Artykuły:

 • Intelektualny i emocjonalny charakter działań pisarskich w koncepcji Jana Rymarkiewicza (IX 2003)


Dariusz WYBRANOWSKI

Artykuły:

 • Obraz wojen krzyżowych i krzyżowców w prozie Zofii Kossak, Jana Dobraczyńskiego i Jarosława Iwaszkiewicza (VII 2001)


Marzena WYDRYCH-GAWRYLAK

Artykuły:

 • Świat frantów i sowizdrzałów w wybranych utworach literatury dawnej (XIV 2008)
 • Relacja między alegorycznym obrazem a poetycką interpretacją rzeczywistości w wybranych emblematach staropolskich (XVII 2011)


Anna WZOREK

Artykuły:

 • O autocenzurze w zbiorze opowiadań „Gdzie jest Siwobrody?” Stanisława Rogali (XV 2009)


Z


Paweł ZAJAS

Artykuły:

 • Polskie „postcolonial studies”? Przypadek południowoafrykański (XI 2005)


Grzegorz ZAJĄC

Artykuły:

 • Napoleońskie ślady w twórczości Kazimierza Brodzińskiego (XIII 2007)
 • Lejbe i Siora w Ciemnogrodzie – powieściami w „nieludzkie przesądy” i „śmieszne zabobony” (XVI 2010)


Monika ZAŚKO-ZIELIŃSKA

Artykuły:

 • Od krytyki do ośmieszania – o stosowności w tekstach prasowych (X 2004)


Izabella ZATORSKA

Artykuły:

 • Tragizm historii a utwory pisane po francusku przez Polaków o Polakach na San Domingo (V 1999)
 • Przemiana dziennika pokładowego w dziennik wyprawy. Maurycy August Beniowski w drodze na Madagaskar (VIII 2002)


Dorota ZDUNKIEWICZ-JEDYNAK

Artykuły:

 • Kultura słowa w komunikacji kaznodziejskiej – uwagi na marginesie tekstów homiletycznych i oficjalnych wypowiedzi kościelnych lat dziewięćdziesiątych (II 1995)


Alicja ZDZIECHIEWICZ

Artykuły:

 • Obraz kobiety w staropolskich popularnych poradnikach medycznych (IX 2003)


Izabela ZELLER

Recenzje:

 • Maria Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, oprac. Jacek Nowak, Warszawa 2005 (XII 2006)


Barbara ZWOLIŃSKA

Artykuły:

 • O konwencji i formach grzecznościowych w listach Narcyzy Żmichowskiej (w świetle przyjmowanej przez pisarkę epistolarnej roli przyjaźni) (X 2004)


Ż


Hanna ŻBIKOWSKA

Artykuły:

 • Antoni Lange – poeta metafizyczny XIX stulecia. Barokowe konteksty „Rozmyślań” (XXI 2015)


Jakub ŻMIDZIŃSKI

Artykuły:

 • Przewodnik jako scenariusz rytuałów turystycznych (na podstawie dawnych bedekerów pienińskich). Narodziny pewnej religii (XVI 2010)