PROFESOR ROLF FIEGUTH

Universität Freiburg, Szwajcaria

Wybrane publikacje

  1. C. Norwid, Vade-mecum 1866. Polnisch-deutsch. Herausgegeben, eingeleitet und übersetzt von Rolf Fieguth. Mit einem Vorwort von Hans-Robert Jauß, München Wilhelm Fink Verlag 1981 („Theorie und Geschichte der Literatur und der schönen Künste” 14).
  2. Jan Kochanowski – Ioannes Cochanovius (1530-1584): Materialien des Freiburger Symposiums, 1984 / hrsg. v. Rolf Fieguth, Freiburg/Schweiz: Universitätsverlag, 1987.
  3. Verzweigungen. Zyklische und assoziative Kompositionsformen bei Adam Mickiewicz 1795-1855, Freiburg/Schweiz: Universitätsverlag, 1998, 352 s. (SEGES N.F. Band 21); [Przekład polski:] Rozpierzchłe gałązki. Cykliczne i skojarzeniowe formy kompozycyjne w twórczości Adama Mickiewicza, przeł. M. Zieliński, „Badania Polonistyczne za Granicą”, t. VIII, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2003.
  4. R. Fieguth und A. Martini (Hrsg.), Die Architektur der Wolken. Zyklisierung in der europäischen Lyrik des 19. Jahrhunderts, Bern–Berlin–Bruxelles–Frankfurt am Main–New York–Oxford–Wien, Peter Lang Verlag, 2005 [zbiór rozpraw w języku niemieckim, francuskim, angielskim i włoskim].
  5. Gombrowicz z niemiecką gębą – i inne studia komparatystyczne, „Kolekcja europejska”, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.
  6. Zaproszenie do «Quidama». Portret poematu Cypriana Norwida, „Studia dziewiętnastowieczne. Rozprawy”, t. 13, Księgarnia Akademicka, Kraków 2014.
  7. „Sobie wielki”. O pięciu zbiorach lirycznych Franciszka Dionizego Kniaźnina, Wydawnictwo IBL, Warszawa 2018.
  8. Rzeki, przestrzenie, rytm. Marginalia o poezji Czesława Miłosza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2020 (w druku).

vignette