Kamil Dźwinel

Doktor literaturoznawstwa, laureat Nagrody „Archiwum Emigracji”, autor dysertacji poświęconej tekstowym wymiarom polskiej piosenki bardowskiej. Interesuje się dorobkiem europejskich bardów, poezją polską XX i XXI wieku oraz kulturą czeską. Publikował np. w „Bohemistyce”, „Tekstualiach”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Ruchu Literackim”. Redaktor językowy (m.in. w „Napisie” czy serii „Monografie FNP”).

vignette