Inscription

“Inscription” XII (2006)

Bloody dawn, gloomy day…

The volume is constituted, almost in its entirety, by materials from the Sandomierz conference under the evocative title of Bloody Dawn, Dark Day… The Problems of Rzeczpospolita of the Early Seventeenth Century in Occasional Literature. The conference became an opportunity to trace the history of that tumultuous period. It also became an attempt to identify the causes and effects of those bloody events and to present the literary commentaries devoted to the political and social issues of the Polish-Lithuanian Commonwealth, embroiled in military conflicts. The involvement of the Commonwealth in its neighbours’ affairs, its difficult internal politics and war struggles – these are only some of the issues discussed by the authors. Among the interdisciplinary texts assembled in the present edition, and previously presented during discussions (between 11 and 13 October 2006 in Sandomierz) in several thematic blocs, the volume presents analyses and interpretations of different genres of Polish texts of the Commonwealth time (journalistic prose, epic and song poetry – including new finds from Swedish archives). Materials included in the tome are complemented by articles from the ‘Varia’ category, as well as reviews of recently published books.

“Inscription” XII (2006)

Krwawy świt, mroczny dzień… Problemy Rzeczypospolitej początku XVII wieku w świetle literatury okolicznościowej (Jacek Wójcicki)

Article (PL PDF)

Dissertations, materials

Siedemnastowieczne kalendarzowe poglądy na temat problemów zewnętrznych i wewnętrznych Rzeczypospolitej szlacheckiej

Article (PL PDF)

Nastroje społeczno-religijne pierwszej połowy XVII wieku w świetle pieśni nowiniarskich

Article (PL PDF)

Bóg zgody, zemsty, sprawiedliwości – o poezji rokoszu Zebrzydowskiego

Article (PL PDF)

Hetman Stanisław Żółkiewski w poezji rokoszowej z lat 1606-1608

Article (PL PDF)

Polskie wiersze okolicznościowe okresu rokoszu Zebrzydowskiego – problemy genologiczne

Article (PL PDF)

Echo w służbie poezji rokoszu Zebrzydowskiego

Article (PL PDF)

Jana Szczęsnego Herburta „Strzała, którą Korona Polska… do dziatek swych stanu szlacheckiego wypuściła” – dzieło publicystyczne z czasów rokoszu Zebrzydowskiego i jego funkcje komunikacyjne w procesie odbioru

Article (PL PDF)

Wielkie Księstwo Litewskie a Moskwa. Okres Smuty

Article (PL PDF)

Moskiewska trylogia Jana Żabczyca

Article (PL PDF)

„Powinne poszanowanie”, czyli co winien jest wszytkiej Rusi samodzierżca wojewodzie sandomierskiemu. Oracja weselna na ślubie Dymitra Iwanowicza

Article (PL PDF)

„Wiek naprawdę stracony”. Poezja Sebastiana Petrycego jako świadectwo klęski wyprawy moskiewskiej

Article (PL PDF)

O cudownym rozmnożeniu Dymitrów, czyli retoryka wielkiej mistyfikacji

Article (PL PDF)

Obraz państwa moskiewskiego i jego mieszkańców w pamiętniku Samuela Maskiewicza

Article (PL PDF)

Ludożercy na Kremlu (we współczesnych opisach i własnych relacjach)

Article (PL PDF)

Adama Władysławiusza lamenty „moskiewskie” w imieniu kobiet pisane

Article (PL PDF)

Słowo na theatrum wojny, czyli mowy pozostałe po czasach Dymitriad. Epizod smoleński

Article (PL PDF)

Plebejskie „potkania” z niechcianym żołnierzem – na przykładzie wybranych komedii polskich z początku XVII wieku

Article (PL PDF)

Fabian Birkowski i jego misyjne przepowiadanie. W 370 rocznicę śmierci kapelana obozowego

Article (PL PDF)

„Bogu, co boskie, cesarzowi, co cesarskie…” – problematyka społeczno-religijna w kazaniach Fabiana Birkowskiego

Article (PL PDF)

Obrazowanie w kazaniach politycznych (od Skargi do Starowolskiego)

Article (PL PDF)

Kazanie pogrzebowe z pierwszej połowy XVII wieku jako spektakl władzy

Article (PL PDF)

Dwa polskie teksty „ku przyzbrojeniu wojownikowi chrześcijańskiemu” z pierwszej połowy XVII wieku

Article (PL PDF)

Motyw niewoli tatarsko-tureckiej w poezji początku siedemnastego wieku. Z perspektywy grzechu

Article (PL PDF)

Polska i szwedzka epika propagandowa w pierwszej połowie XVII wieku

Article (PL PDF)

Hieronim Chrystian Holsten w Polsce – „potop” widziany oczyma niemieckiego najemnika

Article (PL PDF)

Obrazy Polski i Polaków w Dymitriadach z perspektywy brytyjskiej

Article (PL PDF)

O sławie Maryny Mniszchówny. Dumna wojewodzianka jako nieustająca inspiracja

Article (PL PDF)

Varia

O „mówiących działach” artylerii polskiej XVI-XVIII wieku

Article (PL PDF)

Szablą i piórem. Uwagi o poezji okolicznościowej początku wojny północnej (1700-1703)

Article (PL PDF)

Wyznanie i perswazja w „Spowiedzi politycznej…” Józefa Kossakowskiego

Article (PL PDF)

[Józef Kossakowski]: Spowiedź polityczna albo wyznanie polityczne przekonania (opr. Marcin Kuźma)

Article (PL PDF)

Reviews and reports

Rafał Niedziela, Pisma polityczne w okresie bezkrólewia i wojny o tron polski po śmierci Augusta II Mocnego (1733-1736), Kraków 2005 (Wojciech Kaliszewski)

Maria Konopnicka, Listy do Ignacego Wasiłowskiego, opr. Jacek Nowak, Warszawa 2005 (Izabela Zeller)

Reviews and reports (PL PDF)

vignette