Logo 'Napisu'

Obecność w bazach danych

„Napis” jest obecny w następujących bazach danych:

oraz w repozytoriach instytutowych i zewnętrznych:

W roku 2020 podjęto starania o wejście do baz: Scopus, Web of Science, DOAJ, CEEOL. Od roku 2021 rocznik przyjęto na platformę Open Edition.

vignette