Agnieszka Bąbel

Filolog polski, dr nauk humanistycznych, adiunkt w Pracowni Literatury II Połowy XIX Wieku Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, historyk literatury, edytor tekstów dawnych XVIII i XIX wieku (brała udział w projektach: Literatura konfederacji barskiej w latach 2005-2009, Edycja krytyczna pism wszystkich Bolesława Prusa w latach 2012-2017, „Dzieła zebrane” (cz. I) i „Listy zebrane” Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna od 2020 roku). Autorka i współautorka opracowań tekstów źródłowych: edycja krytyczna tekstów Bolesława Prusa Humoreski, nowele, opowiadania Tom V: 1878-1879 (2016) i powieści Przemiany (2019). Autorka książek: Muza z warząchwią. Uwagi o literaturze i kulinariach (2004), Skandal, gafa, prowokacja. Obraz normy obyczajowej i jej naruszania w polskiej powieści drugiej połowy XIX wieku (2014), artykułów w pracach zbiorowych oraz artykułów i recenzji w czasopismach: „Napis”, „Teksty Drugie”, „Pamiętnik Literacki”, „Prace Polonistyczne”, „Przegląd Humanistyczny”, „LiteRacje”, „Wiek Oświecenia”, „Wiek XIX”, „Sztuka Edycji” (zob. więcej: https://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownicy/babel-agnieszka).

Współredaguje rocznik naukowy „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” (od 2017 sekretarz redakcji).

Zainteresowania naukowe: literatura piękna i użytkowa, antropologia literatury, biografistyka i intymistyka, historia obyczaju, edytorstwo naukowe.

Kontakt: agnieszka.babel@ibl.waw.pl

vignette