Agata Grabowska-Kuniczuk

Filolog polski, dr nauk humanistycznych, adiunkt w Pracowni Literatury II Połowy XIX Wieku oraz w Zespole Edytorstwa Naukowego Tekstów II Połowy XIX Wieku Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk, historyk literatury, edytor tekstów dawnych XVIII i XIX wieku (udział w projektach: Literatura konfederacji barskiej w latach 2005-2009, Edycja krytyczna pism wszystkich Bolesława Prusa w latach 2012-2017, „Dzieła zebrane” (cz. I) i „Listy zebrane” Elizy Orzeszkowej. Edycja krytyczna od 2020 roku). Autorka i współautorka opracowań tekstów źródłowych: edycja krytyczna powieści Bolesława Prusa Dzieci (2016) i Przemiany (2019) oraz artykułów w książkach zbiorowych i czasopismach naukowych (m. in. „Napis”, „Pamiętnik Literacki”, „Wiek XIX”, „Sztuka Edycji”, „Wiek Oświecenia”, „Prace Polonistyczne” – zob. więcej: https://ibl.waw.pl/pl/o-instytucie/pracownicy/grabowskakuniczuk-agata).

Główne obszary jej zainteresowań to: twórczość Bolesława Prusa (ze szczególnym uwzględnieniem ostatniego etapu życia pisarza), biografistyka, zjawiska z pogranicza literatury i kultury, literatura okolicznościowa i użytkowa schyłku XVIII i drugiej połowy XIX wieku, anegdota literacka, edytorstwo naukowe.

Współredaguje rocznik naukowy „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” (od 2017 zastępca redaktora naczelnego).

Kontakt: agata.grabowska-kuniczuk@ibl.waw.pl

vignette