Logo 'Napisu'

„Napis” special issue (2022)

Inscription. An anthology 1

Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się online pierwszej części anglojęzycznej serii tłumaczeń „Inscription. An anthology 1” – opatrzonego wstępem wyboru 13 artykułów spośród 535 rozpraw, opublikowanych na łamach rocznika „Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej” w latach 1994–2021. Można je znaleźć na stronach RCIN-u i „Napisu”.

Pierwszy numer specjalny to z konieczności zaledwie niewielki ułamek dorobku pisma, jednak pokazuje zarówno jego wielostronność, jak i przyrastanie wiedzy humanistycznej oraz metodologicznej świadomości w ramach literatury okolicznościowej i użytkowej.

„Napis” special issue  (2022)

Introduction: Literature: text and social communication (Marek Pąkciński)

Artykuł (PDF)  |  Show abstract

Occasional and applied literature. (In place of an introduction)

Artykuł (PDF)  |  Show abstract

Russia and Poland – a ‘domestic row’ of Slavs, or a conflict of mentalities?

Artykuł (PDF)  |  Show abstract

The image of Poland and Poles in the Dmitriads, from the British perspective

Artykuł (PDF)  |  Show abstract

Without guilt or shame. Sexuality in eroticism-themed Polish obscene poetry of the Enlightenment period

Artykuł (PDF)  |  Show abstract

Resident bards. The court poet in light of memories from the Polish Eastern Borderlands in the first half of the 19th century

Artykuł (PDF)  |  Show abstract

A ‘judgement of the eye’? The way(s) the world is perceived in Bolesław Prus’s prose works

Artykuł (PDF)  |  Show abstract

From a trip East. On a different Europe and the genre-fluid nature of the letter in Henryk Sienkiewicz’s travel correspondence

Artykuł (PDF)  |  Show abstract

‘A different fabric’. The overt and the hidden in Joseph Conrad’s prefaces to his prose works

Artykuł (PDF)  |  Show abstract

Conrad and Arendt. Revealing the roots of evil

Artykuł (PDF)  |  Show abstract

The art of breaking up. Infelicitous engagements in Polish novels and memoirs from the turn of the 20th century

Artykuł (PDF)  |  Show abstract

Body, gender, and a communist’s shame (side notes on Stanisław Lem’s utopian science fiction novels from the 1950’s)

Artykuł (PDF)  |  Show abstract

The issue of the genre of Kolyma stories by Varlam Shalamov and its editions in Polish

Artykuł (PDF)  |  Show abstract

The Luther effect. The consequences of the Reformation in the area of printed media and communication

Artykuł (PDF)  |  Show abstract

vignette