Inscription

“Inscription” II (1995)

The series contains materials and essays on the notion of ‘applied literature’ in the seventeenth century, family poetry of the 17th and 18th Centuries, occasional literature of The Great Emigration after 1831, works which were a literary reaction to the strike events of 1988, and, above all, the issues of texts from the time of king Stanisław August Poniatowski’s reign (dialogues in the form of ‘conversations between the dead’, copied at the time of the Bar Confederation, drafts on eighteenth-century homiletics, as well as works devoted to the defending and the Massacre of Praga in 1794). In this edition, the yearly journal was expanded by the inclusion of a new reviews section.

“Inscription” II (1995)

Wstęp (Janusz Maciejewski)

Article (PL PDF)

Dissertations, materials

Problemy metodologiczne w badaniach nad literaturą stosowaną (na przykładzie twórczości Jana Ostroroga II)

Article (PL PDF)

O gdańskiej poezji rodzinnej XVIII wieku

Article (PL PDF)

Rozmowa na Polach Elizejskich między Janem Zamojskim (…) i Eustachym Potockim (…) d. 24 lutego 1768 roku zmarłym

Article (PL PDF)

Rozmowa na Polach Elizejskich między Janem Zamojskim, kanclerzem niegdyś i hetmanem wielkim koronnym, i Eustachym Potockim, generałem artyleryi litewskiej, d. 24 lutego 1768 roku w Warszawie zmarłym (opr. Katarzyna Sałkiewicz)

Article (PL PDF)

Rozmowy na Polach Elizejskich królów polskich

Article (PL PDF)

Rozmowa na Polach Elizejskich królów polskich Augusta III i Stanisława Leszczyńskiego; Rozmowa druga po śmierci między Augustem II, Augustem III synem jego i Stanisławem Leszczyńskim, królami polskimi (opr. Jacek Wójcicki)

Article (PL PDF)

Kaznodziejstwo epoki stanisławowskiej – inspiratorzy, twórcy, odbiorcy

Article (PL PDF)

Recepcja literacka obrony i rzezi Pragi

Article (PL PDF)

Rocznicowa pobudka wojenna Józefa Meyznera

Article (PL PDF)

Twórczość strajkowa maj – sierpień 1988

Article (PL PDF)

Kultura słowa w komunikacji kaznodziejskiej – uwagi na marginesie tekstów homiletycznych i oficjalnych wypowiedzi kościelnych lat dziewięćdziesiątych

Article (PL PDF)

Reviews

Janusz Andrzej Drob: Obieg informacji w Europie w połowie XVII wieku w świetle gazet drukowanych i rękopiśmiennych gazet w zbiorach watykańskich, Lublin 1993 (Janusz Tazbir)

Franciszek Łasiewicki (autor domniemany): Pamiętnik Woźnego Cenzury, opr. i wst. poprz. Bogdan Burdziej, Toruń 1995 (Jacek Wójcicki)

Reviews (PL PDF)

vignette