• „Napis” XXII (2016)
 • „Napis” XXI (2015)
 • „Napis” XX (2014)
 • „Napis” XIX (2013)
 • „Napis” XVIII (2012)
 • „Napis” XVII (2011)
 • „Napis” XVI (2010)
 • „Napis” XV (2009)
 • „Napis” XIV (2008)
 • „Napis” XIII (2007)
 • „Napis” XII (2006)
 • „Napis” XI (2005)
 • „Napis” X (2004)
 • „Napis” IX (2003)
 • „Napis” VIII (2002)
 • „Napis” VII (2001)
 • „Napis” VI (2000)
 • „Napis” V (1999)
 • „Napis” IV (1998)
 • „Napis” III (1997)
 • „Napis” II (1995)
 • „Napis” I (1994)

REDAKCJA I RADA NAUKOWA

W skład redakcji i rady naukowej wchodzą pracownicy naukowi Uniwersytetu Warszawskiego, Instytutu Badań Literackich PAN, Uniwersytetu Łódzkiego oraz Uniwersytetu Gdańskiego.

Komitet redakcyjny:

 • Agnieszka Bąbel, Instytut Badań Literackich PAN
 • Agata Grabowska-Kuniczuk (sekretarz redakcji), Instytut Badań Literackich PAN
 • Marek Pąkciński (zastępca redaktora naczelnego), Instytut Badań Literackich PAN/ Dyrektor Stacji Naukowej PAN w Moskwie
 • Zofia Rejman, Uniwersytet Warszawski
 • Katarzyna Sałkiewicz, Uniwersytet Warszawski
 • Barbara Wolska (redaktor naczelny), Uniwersytet Łódzki

Rada naukowa:

 • Grażyna Borkowska (przewodnicząca), Instytut Badań Literackich PAN
 • Stanisław Dubisz, Uniwersytet Warszawski
 • Rolf Fieguth, Universität Freiburg (Szwajcaria)
 • Wojciech Kaliszewski, Instytut Badań Literackich PAN
 • Krystyna Maksimowicz, Uniwersytet Gdański/ Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu
 • Siergiej Iwanowicz Nikołajew (St. Petersburg)
 • Janusz Tazbir (1927–2016)